Izajáš 15:1–9

  • Prohlášení proti Moabu (1–9)

15  Prohlášení proti Moabu:+ Moabský Ar+ utichl,protože byl v noci zpustošen. Moabský Kir+ utichl,protože byl v noci zpustošen.   Vystupují k chrámu a k Dibonu,+jdou plakat na výšiny. Moab naříká nad Nebem+ a nad Medebou.+ Všichni mají oholenou hlavu+ a ostříhané vousy.+   Lidé na jeho ulicích se oblékli do pytloviny. Na střechách a náměstích všichni bědují,jdou dolů s pláčem.+   Chešbon a Eleale+ naříkají,jejich hlas je slyšet až v Jahacu.+ Proto moabští vojáci křičí,lidé se třesou strachy.   Mé srdce naříká nad Moabem. Jeho uprchlíci utekli až do Coaru+ a Eglat-šelišije.+ Do Luchitu stoupají s pláčem,cestou do Choronajimu naříkají nad tou zkázou.+   Nimrimské vody vyschly. Uschla i tráva,s pastvinami je konec, všechno zelené je pryč.   Proto všechno, co jim zůstalo z jejich zásob a bohatství,odnáší přes údolí* topolů.   Po moabském území se rozléhá křik.+ Bědování je slyšet až do Eglajimu,bědování je slyšet až do Beer-elimu.   Dimonské vody jsou plné krvea pro Dimon chystám ještě něco –lva na ty z Moabu, kdo budou utíkat,i na ty, kdo v zemi zůstanou.+

Poznámky

Nebo „říční údolí, vádí“.