Izajáš 25:1–12

  • Bůh bohatě požehná svému lidu (1–12)

    • Jehovova hostina s lahodným vínem (6)

    • Smrt už nebude (8)

25  Jehovo, ty jsi můj Bůh, oslavuji tě a chválím tvé jméno,protože jsi udělal úžasné věci,+věci, pro které ses rozhodl v dávných dobách,*+a jednal jsi v tom věrně+ a spolehlivě.   Z města jsi udělal kupu kamení,z opevněného města hromadu trosek. Pevnost cizinců už není městema už nikdy nebude postavena.   Proto tě bude oslavovat mocný lid,město tyranských národů se tě bude bát.+   Vždyť ses stal pevností pro bezvýznamného,pevností pro chudého v tísni,+úkrytem před bouří,stínem ve slunečním žáru.+ Když je běsnění tyranů jako bouře bičující zeď,   jako žár ve vyprahlé krajině,ty umlčíš povyk cizinců. Jako oblak svým stínem přemůže žár,tak bude umlčen zpěv tyranů.   Jehova, Bůh vojsk, na této hoře+ připraví pro všechny národyhostinu s těmi nejlepšími jídly,+hostinu s lahodným vínem,*s nejlepšími jídly plnými morku,s lahodným, přecezeným vínem.   Na této hoře odstraní* závoj, který zahaluje všechny lidi,a tkaninu, která přikrývá všechny národy.   Svrchovaný pán Jehova navždy pohltí* smrt+a setře slzy z každé tváře.+ Na celé zemi zbaví svůj lid pohany,protože to řekl sám Jehova.   Ten den řeknou: „To je náš Bůh!+ Doufali jsme v něj+a on nás zachránil.+ To je Jehova! Doufali jsme v něj. Radujme se a jásejme, protože nás zachránil.“+ 10  Jehovova ruka totiž bude chránit tuto horu*+a Moab bude pošlapán na svém místě,+jako se zašlapává sláma do hromady hnoje. 11  Rozpřáhne se a udeří Moab,jako když se plavec rozpřahuje při plavání. Obratnými údery svých rukoupokoří jeho pýchu.+ 12  Opevněné město s jeho vysokými, nedobytnými hradbamizboří a srazí ho k zemi,až do prachu.

Poznámky

Nebo „rady z dávných dob“.
Nebo „s vínem kvašeným na sedlině“.
Dosl. „pohltí“.
Nebo „odstraní“.
Dosl. „spočine na této hoře“.