Izajáš 17:1–14

  • Prohlášení proti Damašku (1–11)

  • Jehova pokárá národy (12–14)

17  Prohlášení proti Damašku:+ „Damašek přestane být městem,stane se z něj hromada trosek.+   Aroerská+ města budou opuštěna,budou tam uléhat stádaa nikdo jim nebude nahánět strach.   Z Efrajima zmizí opevněná města+a z Damašku království.+ Sláva těch, kdo zbyli ze Sýrie,se rozplyne jako sláva Izraelitů,“* prohlašuje Jehova, Bůh vojsk.   „Ten den Jákobova sláva vyblednea jeho zdravé tělo* zhubne.   Bude to, jako když žnec sklízí obilía svou paží kosí klasy,jako když se paběrkuje obilí v údolí* Refajců.+   Zůstanou jen paběrkyjako po otlučení olivovníku –dvě tři zralé olivy na nejvyšší větvi,čtyři pět na jeho plodných větvích,“+ prohlašuje Jehova, Bůh Izraele.  Ten den člověk vzhlédne ke svému Tvůrci, upře oči na Svatého Izraele.  Nebude se dívat na oltáře,+ dílo svých rukou,+ a nebude upírat oči na to, co udělaly jeho prsty – na posvátné kůly* a stojany s kadidlem.   Ten den budou jeho opevněná města jako opuštěné osady v lese,+jako větev, která byla opuštěna kvůli Izraelitům. Bude tam pustina. 10  Vždyť jsi zapomněl na Boha+ své záchrany,nepamatoval jsi na Skálu,+ na svou pevnost. Proto vysazuješ krásné* sadya sázíš tam cizí odnož.* 11  Přes den svůj sad pečlivě oplotíša ráno vyraší to, co jsi zasel,ale v den nemoci a nevyléčitelné bolesti bude po úrodě.+ 12  Poslouchejte! Rozruch mnoha národů,které jsou jako rozbouřené moře. Mezi národy je vřava,burácí jako mohutné vody! 13  Národy budou burácet jako mnoho vod. Bůh je pokárá a ony utečou daleko,budou jako plevy hnané větrem po horách,jako bodlák unášený vichřicí. 14  Večer zavládne zděšení. Než přijde ráno, už nebudou. To je podíl těch, kdo nás plení,úděl těch, kdo nás drancují.

Poznámky

Dosl. „synů Izraele“.
Dosl. „tuk jeho těla“.
Nebo „nížině“.
Nebo „příjemné“.
Nebo „odnož cizího boha“.