Izajáš 6:1–13

  • Izajáš vidí Jehovu v jeho chrámu (1–4)

    • „Svatý, svatý, svatý je Jehova“ (3)

  • Izajášovy rty jsou očištěny (5–7)

  • Izajáš dostává úkol (8–10)

    • „Tady jsem! Pošli mě!“ (8)

  • „Dokdy, Jehovo?“ (11–13)

6  V roce, kdy zemřel král Uzzijáš,+ jsem uviděl Jehovu, jak sedí na vysokém a vznešeném trůnu,+ a dolní část jeho oděvu naplňovala chrám.  Nad ním stáli serafíni. Každý měl šest křídel. Dvěma si zakrýval obličej, dvěma si zakrýval nohy a dvěma létal.   A jeden na druhého volal: „Svatý, svatý, svatý je Jehova, Bůh vojsk.+ Jeho sláva naplňuje celou zemi.“  Při tom volání* se třásly čepy v prazích a dům se naplnil dýmem.+   „Běda mi!“ zvolal jsem. „Je se mnou konec,*protože jsem muž s nečistými rtya žiji mezi lidem s nečistými rty.+ Vždyť jsem na vlastní oči viděl Krále, Jehovu, Boha vojsk!“  Vtom ke mně přiletěl jeden ze serafínů a v ruce měl žhavý uhel,+ který vzal kleštěmi z oltáře.+  Dotkl se mých úst a řekl: „Podívej, tohle se dotklo tvých rtů. Tvá vina je odstraněnaa tvůj hřích je odpuštěn.“*  Potom jsem uslyšel, jak Jehova říká: „Koho mám vyslat? Kdo bude naším poslem?“+ Odpověděl jsem: „Tady jsem! Pošli mě!“+   Řekl mi: „Jdi a pověz tomuto lidu: ‚Uslyšíte to znovu a znovu,ale nebudete tomu rozumět. Uvidíte to znovu a znovu,ale nic nepochopíte.‘+ 10  Udělej srdce tohoto lidu nevnímavým,+zacpi jim uši+a zalep jim oči,aby očima nevidělia ušima neslyšeli,aby jejich srdce nerozuměloa aby se neobrátili a nebyli uzdraveni.“+ 11  Nato jsem řekl: „Dokdy, Jehovo?“ A on odpověděl: „Dokud se z měst nestanou neobydlené trosky,domy nezůstanou prázdnéa země nebude zničená a zpustošená,+ 12  dokud Jehova lidi nevyžene+a země nezůstane opuštěná. 13  Ale zbude v ní desetina a ta bude znovu spálena. Bude jako pařez, který zůstane po pokácení velkého stromu nebo dubu. Tím pařezem bude svaté semeno.“*

Poznámky

Dosl. „hlasem toho, kdo volal“.
Dosl. „jsem umlčen“.
Nebo „usmířen“.
Nebo „potomstvo“.