Izajáš 22:1–25

  • Prohlášení o údolí Vidění (1–14)

  • Správce Šebnu nahradí Eljakim (15–25)

22  Prohlášení o údolí Vidění:*+ Co je to s tebou, že všechen tvůj lid vystoupil na střechy?   Bylo jsi plné hluku,bouřlivé, rozjařené město. Tvoji zabití nepadli mečem,nezemřeli v boji.+   Všichni tvoji diktátoři společně utekli,+padli do zajetí bez výstřelu z luku. Každý, kdo byl nalezen, byl zajat,+i když utekl daleko.   Proto jsem řekl: „Odvraťte ode mě oči,budu hořce plakat.+ Nesnažte se mě utěšit,když mou dceru,* můj lid, postihla zkáza.+   Vždyť Svrchovaný pán, Jehova, Bůh vojsk,přivedl na údolí Viděníden zmatku, porážky a paniky.+ Bourají se hradby+a volá se o pomoc k hoře.   Elam+ vzal touleca přichází s válečnými vozy a koňmi,*Kir+ připravil* štít.   Tvá nejlepší údolí*budou plná válečných vozů. Jezdci na koních se rozestaví před branou   a Judsko přijde o svou ochranu.* Ten den se budete dívat směrem ke zbrojnici domu Lesa+  a uvidíte mnoho trhlin v hradbách Města Davidova.+ V dolním rybníku+ budete shromažďovat vodu. 10  Spočítáte jeruzalémské domy a některé z nich strhnete, abyste zpevnili hradby. 11  Mezi hradbami uděláte nádrž na vodu ze starého rybníka, ale nebudete vzhlížet ke Vznešenému tvůrci a neuvidíte toho, kdo to už odedávna připravoval. 12  Svrchovaný pán, Jehova, Bůh vojsk, vás ten den vyzve,abyste plakali a truchlili,+abyste si oholili hlavu a oblékli se do pytloviny. 13  Ale vy budete slavit a radovat se,zabíjet dobytek a porážet ovce,jíst maso a pít víno.+ Řeknete: ‚Jezme a pijme, protože zítra zemřeme.‘“+ 14  Potom mi Jehova, Bůh vojsk, odhalil: „‚Toto provinění vám nebude odpuštěno, dokud nezemřete,‘+ říká Svrchovaný pán, Jehova, Bůh vojsk.“ 15  Toto říká Svrchovaný pán, Jehova, Bůh vojsk: „Jdi k Šebnovi,+ správci domu,* a řekni: 16  ‚Co ti tu patří a koho tu máš, že sis tu vytesal hrobku?‘ Vysoko si vytesává hrobku, ve skále si vysekává místo odpočinku.* 17  ‚Jehova tě svrhne dolů, člověče, a pevně tě popadne. 18  Důkladně tě svine a odhodí tě jako míč do rozlehlé země. Tam zemřeš a tam skončí tvé slavné vozy, hanba domu tvého pána. 19  Sesadím tě z tvého místa, vyhodím tě z tvého úřadu. 20  Ten den povolám svého služebníka Eljakima,+ syna Chilkijáše. 21  Obléknu mu tvé roucho, opásám ho tvou šerpou+ a svěřím mu tvou pravomoc.* Bude otcem obyvatelům Jeruzaléma a judskému domu. 22  Na rameno mu dám klíč Davidova domu.+ Když otevře, nikdo nezavře, a když zavře, nikdo neotevře. 23  Zatluču ho jako kolík na pevné místo a stane se slavným trůnem pro dům svého otce. 24  Zavěsí na něj všechnu slávu* domu jeho otce, potomky a děti* – všechny malé nádoby, misky a velké džbány.‘ 25  ‚Ten den,‘ prohlašuje Jehova, Bůh vojsk, ‚bude kolík, který je zatlučený na pevném místě, odstraněn.+ Bude odseknut, spadne a to, co na něm viselo, se rozbije, protože to řekl sám Jehova.‘“

Poznámky

Zjevně šlo o Jeruzalém.
Poetická personifikace, která možná vyjadřuje lítost nebo soucit.
Nebo „jezdci na koních“.
Dosl. „odkryl“.
Nebo „nížiny“.
Nebo „zástěnu“.
Nebo „paláce“.
Dosl. „sídlo“.
Nebo „panství“.
Dosl. „váhu“.
Nebo „odnože“.