Izajáš 61:1–11

  • „Jehova mě pomazal, abych oznámil dobrou zprávu“ (1–11)

    • „Rok Jehovovy přízně“ (2)

    • „Velké stromy spravedlnosti“ (3)

    • Cizinci budou pomáhat (5)

    • „Jehovovi kněží“ (6)

61  Duch Svrchovaného pána Jehovy je na mně,+protože Jehova mě pomazal, abych oznámil dobrou zprávu mírným.*+ Vyslal mě, abych ovázal rány těm, kdo mají zlomené srdce,abych zajatým ohlásil, že získají svobodu,a vězňům, že znovu uvidí,+   abych ohlásil rok Jehovovy přízně*a den pomsty našeho Boha,+abych utěšil všechny, kdo truchlí,+   abych se postaral o ty, kdo truchlí nad Sionem,abych jim dal pokrývku hlavy místo popela,olej jásání místo truchlenía oděv chvály místo skleslého ducha. Lidé je budou nazývat velkými stromy spravedlnosti,*které Jehova zasadil, aby mu přinášely slávu.*+   Znovu postaví to, co dlouho leželo v troskách. Obnoví dávno zničená místa+a znovu vybudují zpustošená města+místa, která ležela opuštěná celé generace.+   „Přijdou cizinci a budou pást vaše stáda,cizinci+ budou vašimi rolníky a vinaři.+   A vám se bude říkat Jehovovi kněží,+budou vás nazývat služebníky našeho Boha. Budete užívat majetek národů+a budete se chlubit jejich slávou.*   Místo hanby dostanete dvojitý podíl,místo pokoření bude můj lid radostně volat nad tím, co dostal. Ve své zemi získají dvojitý podíl+a budou se navždy radovat.+   Vždyť já, Jehova, miluji právo+a nenávidím loupeže a nespravedlnost.+ Věrně jim dám jejich mzdua uzavřu s nimi věčnou smlouvu.+   Jejich potomstvo* bude známé mezi národy,+jejich potomci mezi lidmi. Všichni, kdo je uvidí, poznají,že jsou potomstvo,* kterému Jehova požehnal.“+ 10  Budu velmi jásat díky Jehovovi,celou duší* se budu díky svému Bohu radovat.+ Vždyť mi oblékl oděv záchrany+a zahalil mě rouchem* spravedlnostijako ženicha, který nosí turban podobný kněžskému,+a jako nevěstu, která se krášlí ozdobami. 11  Jako totiž země dává vyrašit svým výhonkůma zahrada dává vyklíčit tomu, co v ní bylo zaseto,tak Svrchovaný pán Jehova dá před všemi národyvyrašit spravedlnosti+ a chvále.+

Poznámky

Nebo „pokorným“.
Nebo „dobré vůle“.
Nebo „zkrášlovaly ho“.
Nebo „bohatstvím“.
Dosl. „semeno“.
Dosl. „semeno“.
Nebo „pláštěm bez rukávů“.