Izajáš 53:1–12

53  Kdo uvěřil v to, co jsme slyšeli?*+ A pokud jde o Jehovovu paži,+ komu byla zjevena?+  A on vzejde před někým* jako proutek+ a jako kořen z bezvodé země. Nemá důstojnou podobu ani žádnou nádheru;+ a až ho uvidíme, nemá vzhled, že bychom po něm toužili.+  Byl opovrhován a lidé* se mu vyhýbali,+ muž určený k bolestem a k tomu, aby se seznámil s nemocí.+ A bylo [to], jako by se před námi* skrýval čísi obličej.+ Byl opovrhován a pokládali jsme ho za bezvýznamného.+  Sám opravdu nesl naše nemoci;+ a pokud jde o naše bolesti, ty snášel.+ Ale my jsme ho pokládali za stíhaného ranami,+ zkrušeného Bohem*+ a ztrápeného.*+  Byl však probodáván+ za náš přestupek;+ byl drcen za naše provinění.+ Potrestání zamýšlené pro náš pokoj [přišlo] na něho+ a kvůli jeho zranění+ nám nastalo uzdravení.+  Všichni jsme bloudili jako ovce;*+ každý jsme se obraceli na svou vlastní cestu; a sám Jehova způsobil, aby provinění nás všech potkala jeho.+  Byl pod těžkým tlakem+ a nechával se trápit;+ přesto neotvíral svá ústa. Byl veden právě jako ovce* na porážku;+ a jako dospělá ovce, která oněměla před svými střihači, také neotvíral svá ústa.+  Kvůli zábraně* a soudu byl odňat;*+ a kdo se bude zabývat dokonce [podrobnostmi] jeho generace?*+ Vždyť byl oddělen+ od země živých.+ Kvůli přestupku+ mého lidu dostal úder.*+  A pohřební místo si on* udělá* dokonce u ničemných+ a u bohaté třídy* ve své smrti,+ navzdory tomu, že se nedopustil násilí+ a v jeho ústech nebyl podvod.+ 10  Ale sám Jehova nalezl potěšení [v tom, že] ho drtil;+ přivodil mu nemoc.+ Jestliže položíš jeho duši* jako oběť za vinu,+ uvidí své potomstvo,+ prodlouží [své] dny+ a v jeho ruce se zdaří, co je Jehovovým potěšením.+ 11  Kvůli těžkostem své duše uvidí,*+ nasytí se.+ Prostřednictvím svého poznání* ten spravedlivý, můj sluha,+ přinese spravedlivé postavení mnoha lidem;+ a jejich provinění ponese sám.+ 12  Proto mu přidělím podíl mezi mnohými+ a se siláky bude rozdělovat kořist na podíly,+ jelikož vylil svou duši právě na smrt+ a byl počítán mezi přestupníky;+ a hřích mnohých, ten nesl sám+ a přistoupil k tomu, aby zasáhl kvůli přestupníkům.+

Poznámky

Nebo „ve zprávu“.
Nebo „ním“.
„Lidé.“ Heb. ʼi·šimʹ, mn. č. od ʼiš, „muž“, v témž v. Tento tvar mn. č. se vyskytuje pouze zde a v Ža 141:4 a Př 8:4.
Nebo „ním“.
„Bohem.“ Heb. ʼElo·himʹ.
Nebo „pokořeného“.
Nebo „jako stádo“. Heb. kac·coʼnʹ.
Nebo „jako beránek“. Heb. kas·sehʹ.
Nebo „útlaku; nátlaku“.
„Byl vzat z útlaku a ze soudu“, Vg; LXX „Během jeho pokoření byl od něj odňat soud“. Viz Sk 8:33.
Nebo „[podrobnosti] jeho způsobu života“.
„Byl smrtelně udeřen“, na základě opravy v M, v souladu s LXX.
Nebo „A jeho pohřební místo kdosi“.
Dosl. „dá; opatří“.
Dosl. „boháče“.
„Jeho duši.“ Heb. naf·šóʹ; řec. psy·cheʹ; lat. aʹni·mam. Viz dodatek 4A.
„Uvidí“, MVg; LXX „mu [on] ukáže světlo“.
Nebo „Věděním o něm“.