Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Buka ya Dipesalema

Dikgaolo

Lenaane la Diteng

 • 1

  • Go bapisiwa ditsela tse pedi

   • Go bala molao wa Modimo go a itumedisa (2)

   • Basiami ba tshwana le setlhare se se ungwang (3)

   • Badirabosula ba tshwana le mmoko o o fokwang ke phefo (4)

 • 2

  • Jehofa le motlodiwa wa gagwe

   • Jehofa o tshega ditšhaba (4)

   • Jehofa o tlhoma kgosi ya gagwe (6)

   • Tlotlang morwa (12)

 • 3

  • Go ikanya Modimo le ka dinako tsa mathata

   • ‘Goreng baba ba le bantsi thata jaana?’ (1)

   • “Jehofa ke ene a bolokang” (8)

 • 4

  • Thapelo ya go ikanya Modimo

   • “Fa lo galefile, lo se ka lwa leofa” (4)

   • ‘Ke tla thulamela ka kagiso’ (8)

 • 5

  • Jehofa, botshabelo jwa basiami

   • Modimo o tlhoile bosula (4, 5)

   • “Nkgogele mo ditseleng tsa gago tse di siameng” (8)

 • 6

  • Kopo ya go utlwelwa botlhoko

   • Baswi ga ba bake Modimo (5)

   • Modimo o utlwa dikopo tsa go utlwelwa botlhoko (9)

 • 7

  • Jehofa ke Moatlhodi yo o siameng

   • “Nkatlhole, tlhe Jehofa” (8)

 • 8

  • Kgalalelo ya Modimo le seriti sa motho

   • “Ruri leina la gago le tlotlometse!” (1, 9)

   • ‘Motho o botlhokwa go le kana kang?’ (4)

   • Motho o ne a rwesiwa bontlentle (5)

 • 9

  • Go itsise ditiro tsa Modimo tse di kgatlhang

   • Jehofa, lefelo la botshabelo le le sireletsegileng (9)

   • Go itse leina la Modimo go kaya go mo ikanya (10)

 • 10

  • Jehofa, mothusi wa ba ba sa kgoneng go itshireletsa

   • Motho yo o bosula o bua jaana ka mabela: “Ga go na Modimo” (4)

   • Ba ba sa kgoneng go itshireletsa ba leba kwa go Jehofa (14)

   • “Jehofa ke Kgosi ka bosakhutleng” (16)

 • 11

  • Go tshabela mo go Jehofa

   • “Jehofa o kwa tempeleng ya gagwe e e boitshepo” (4)

   • Modimo o tlhoile ope fela yo o ratang thubakanyo (5)

 • 12

  • Jehofa o tsaya kgato

   • Mafoko a Modimo a itshekile (6)

 • 13

  • Go tlhologelelwa poloko ya ga Jehofa

   • Ka lobaka lo lo kae, tlhe Jehofa? (1, 2)

   • Jehofa o duela ka tsela e kgolo (6)

 • 14

  • Sematla se a tlhalosiwa

   • “Ga go na Jehofa” (1)

   • “Ga go na ope yo o dirang se se siameng” (3)

 • 15

  • Ke mang yo o ka nnang molalediwa mo tenteng ya ga Jehofa?

   • O bua boammaaruri mo pelong ya gagwe (2)

   • Ga a senye batho maina (3)

   • Ga a fetogele tsholofetso ya gagwe le fa go le thata (4)

 • 16

  • Jehofa, Motswedi wa dilo tse di molemo

   • “Jehofa ke kabelo ya me” (5)

   • ‘Dikakanyo tsa me di a nkaela bosigo’ (7)

   • ‘Jehofa o ka fa seatleng sa me sa moja’ (8)

   • “Ga o kitla o ntlogela mo Lebitleng” (10)

 • 17

  • Thapelo ya go kopa go sirelediwa

   • “O tlhatlhobile pelo ya me” (3)

   • “Mo moriting wa diphuka tsa gago” (8)

 • 18

  • Go baka Modimo ka ntlha ya poloko

   • “Jehofa ke lefika la me” (2)

   • Jehofa o ikanyega mo go ba ba ikanyegang (25)

   • Tsela ya Modimo e itekanetse (30)

   • “Boikokobetso jwa gago bo dira gore ke nne mogolo” (35)

 • 19

  • Popo ya Modimo le molao wa gagwe di naya bosupi

   • “Magodimo a bolela kgalalelo ya Modimo” (1)

   • Molao wa Modimo o o itekanetseng o dira gore motho a nne le maatla gape (7)

   • “Maleo a ke a dirang ke sa lemoge” (12)

 • 20

  • Kgosi ya Modimo e e tloditsweng e a bolokwa

   • Bangwe ba ikanya dikara le dipitse, “mme rona re bitsa leina la ga Jehofa” (7)

 • 21

  • Masego a kgosi e e ikanyang Jehofa

   • Kgosi e newa botshelo jo boleele (4)

   • Baba ba Modimo ba tla fenngwa (8-12)

 • 22

  • O ne a ngomogile pelo jaanong o a bakwa

   • “Modimo wa me, o ntatlhetseng?” (1)

   • “Diaparo tsa me ba di tshelela bola” (18)

   • Go baka Modimo mo phuthegong (22, 25)

   • Batho botlhe ba tla obamela Modimo (27)

 • 23

  • “Jehofa ke Modisa wa me”

   • “Ga nkitla ke tlhoka sepe” (1)

   • “O a ntapolosa” (3)

   • “Kopi ya me e tletse thata” (5)

 • 24

  • Kgosi e e galalelang e tsena mo dikgorong

   • “Lefatshe ke la ga Jehofa” (1)

 • 25

  • Thapelo ya go kaelwa le go itshwarelwa

   • “Nthute ditselana tsa gago” (4)

   • “Jehofa o tsalana le ba ba mmoifang” (14)

   • “Intshwarele maleo a me otlhe” (18)

 • 26

  • Go ikanyega

   • “Ntlhatlhobe tlhe Jehofa” (2)

   • Go tila ditsala tse di bosula (4, 5)

   • ‘Ke tla dikologa sebeso sa Modimo’ (6)

 • 27

  • Jehofa, kago e e thata ya botshelo jwa me

   • Go anaanela tempele ya Modimo (4)

   • Jehofa o a kgathala le fa batsadi ba sa kgathale (10)

   • “Solofela mo go Jehofa” (14)

 • 28

  • Thapelo ya mopesalema e a utlwiwa

   • ‘Jehofa, nonofo ya me le thebe ya me’ (7)

 • 29

  • Lentswe la ga Jehofa le le maatla

   • Obamelang lo apere diaparo tse di boitshepo (2)

   • “Modimo yo o galalelang o a duma” (3)

   • Jehofa o naya batho ba gagwe maatla (11)

 • 30

  • Khutsafalo e fetoga boitumelo

   • Go amogelwa ke Modimo ke ga botshelo jotlhe (5)

 • 31

  • Go tshabela mo go Jehofa

   • “Ke tlogelela botshelo jwa me mo seatleng sa gago” (5)

   • “Jehofa, Modimo wa boammaaruri” (5)

   • Molemo o mogolo wa Modimo (19)

 • 32

  • Go itumela ba ba itshwaretsweng

   • “Ke ne ka go bolelela boleo jwa me” (5)

   • Modimo o go naya temogo (8)

 • 33

  • Pako e e yang kwa Mmoping

   • “Mo opeleleng pina e ntšha” (3)

   • Popo e dirilwe ka lefoko la ga Jehofa le moya wa gagwe (6)

   • Setšhaba sa ga Jehofa se itumetse (12)

   • Leitlho la ga Jehofa le nna le lebile (18)

 • 34

  • Jehofa o golola batlhanka ba gagwe

   • “A re tlotlomatseng leina la gagwe mmogo” (3)

   • Moengele wa ga Jehofa o a sireletsa (7)

   • “Lekang Jehofa mme lo bone gore o molemo” (8)

   • ‘Ga go na lerapo lepe la gagwe le le robilweng’ (20)

 • 35

  • Thapelo ya go gololwa mo babeng

   • Baba ba tshwanetse go lelekwa (5)

   • Go baka Modimo mo gare ga boidiidi (18)

   • O tlhoilwe a se na molato (19)

 • 36

  • Lorato lwa Modimo lo lo sa kgaotseng lo lo tlhwatlhwakgolo

   • Modirabosula ga a boife Modimo (1)

   • Modimo, motswedi wa botshelo (9)

   • “Re kgona go bona lesedi ka lesedi la gago” (9)

 • 37

  • Ba ba ikanyang Jehofa ba tla atlega

   • O se ka wa galefisiwa ke batho ba ba bosula (1)

   • “Jehofa o tla go tlisetsa boitumelo jo bogolo” (4)

   • “Itsise Jehofa tsela ya gago” (5)

   • “Ba ba pelonolo ba tla rua lefatshe” (11)

   • Basiami ga ba kitla ba tlhoka dijo (25)

   • Basiami ba tla tshelela ruri mo lefatsheng (29)

 • 38

  • Thapelo ya motho yo o bogang yo o ikwatlhayang

   • “Ke tshwenyegile e bile ke hutsafetse thata” (6)

   • Jehofa o utlwa ba ba mo letelang (15)

   • “Boleo jwa me bo ne bo ntshwenya” (18)

 • 39

  • Botshelo bo bokhutshwane

   • Motho ke mohemo fela (5, 11)

   • “O se ka wa itlhokomolosa dikeledi tsa me” (12)

 • 40

  • Go leboga Modimo yo o ka se lekanngweng le ope

   • Ditiro tsa Modimo di dintsi thata gore di ka anelwa (5)

   • Ditlhabelo ga se tsone dilo tsa botlhokwa thata mo Modimong (6)

   • “Ke itumedisiwa ke go dira thato ya gago” (8)

 • 41

  • Thapelo ya motho yo o lwalang

   • Modimo o tlhokomela ba ba lwalang (3)

   • Go tlhanogelwa ke tsala (9)

 • 42

  • Go baka Modimo yo e leng Mmoloki yo Mogolo

   • Go nyorelwa Modimo jaaka kgama e e nyoretsweng metsi (1, 2)

   • “Ke ka ntlha yang fa ke tshwenyegile?” (5, 11)

   • “Ke tla letela Modimo” (5, 11)

 • 43

  • Modimo yo e leng Moatlhodi o a golola

   • ‘Romela lesedi le boammaaruri jwa gago’ (3)

   • “Ke ka ntlha yang fa ke tshwenyegile?” (5)

   • “Ke tla letela Modimo” (5)

 • 44

  • Thapelo ya go kopa thuso

   • “Ke wena yo o neng wa re golola” (7)

   • Jaaka “dinku tse di tshwanetseng go tlhabiwa” (22)

   • “Tsweetswee re thuse!” (26)

 • 45

  • Lenyalo la kgosi e e tloditsweng

   • Mafoko a a itumedisang (2)

   • “Modimo ke ene a go nayang taolo ya go busa ka bosakhutleng” (6)

   • Kgosi e tlhologelelwa bontle jwa monyadiwa (11)

   • Barwa ba tla nna dikgosana mo lefatsheng lotlhe (16)

 • 46

  • ‘Modimo ke botshabelo jwa rona’

   • Ditiro tse di gakgamatsang tsa Modimo (8)

   • Modimo o fedisa dintwa mo lefatsheng lotlhe (9)

 • 47

  • Modimo ke Kgosi ya lefatshe lotlhe

   • ‘Jehofa o a boitshega’ (2)

   • Opelelang Modimo dipako (6, 7)

 • 48

  • Siona, motse wa Kgosi e Kgolo

   • O itumelelwa ke lefatshe lotlhe (2)

   • Tlhatlhobang motse le ditora tsa one (11-13)

 • 49

  • Boeleele jwa go ikanya dikhumo

   • Ga go na motho yo o ka gololang yo mongwe (7, 8)

   • Modimo o golola go tswa mo Lebitleng (15)

   • Dikhumo ga di ka ke tsa golola mo losong (16, 17)

 • 50

  • Modimo o atlhola fa gare ga ba ba ikanyegang le ba ba bosula

   • Kgolagano ya Modimo ka setlhabelo (5)

   • “Modimo ke Moatlhodi” (6)

   • Diphologolo tsotlhe ke tsa Modimo (10, 11)

   • Modimo o senola badirabosula (16-21)

 • 51

  • Thapelo ya motho yo o ikwatlhayang

   • O tshotswe a na le boleo (5)

   • “Intshekise mo boleong jwa me” (7)

   • “Nthuse gore ke eletse go dira se se siameng” (10)

   • Pelo e e gateletsweng e itumedisa Modimo (17)

 • 52

  • Go ikanya lorato lwa Modimo lo lo sa kgaotseng

   • Ba ba ipelafatsang ka ditiro tse di bosula ba a tlhagisiwa (1-5)

   • Ba ba sa boifeng Modimo ba ikanya dikhumo (7)

 • 53

  • Dimatla di a tlhalosiwa

   • “Ga go na Jehofa” (1)

   • “Ga go na ope yo o dirang molemo” (3)

 • 54

  • Thapelo ya go kopa thuso fa o le mo gare ga baba

   • “Modimo ke mothusi wa me” (4)

 • 55

  • Thapelo ya fa a tlhanogetswe ke tsala

   • Go kgobiwa ke tsala e kgolo (12-14)

   • “Latlhela mokgweleo wa gago mo go Jehofa” (22)

 • 56

  • Thapelo ya fa o bogisiwa

   • “Ke ikanya Modimo” (4)

   • “Dikeledi tsa me mo modutwaneng wa gago” (8)

   • “Motho a ka ntira eng?” (4, 11)

 • 57

  • Go kopa go utlwelwa botlhoko

   • Go tshabela ka fa tlase ga diphuka tsa Modimo (1)

   • Baba ba wela mo seraing sa bone (6)

 • 58

  • Go na le Modimo yo o atlholang lefatshe

   • Thapelo ya gore badirabosula ba otlhaiwe (6-8)

 • 59

  • Modimo, thebe le botshabelo

   • ‘O se ka wa utlwela batsietsi botlhoko’ (5)

   • “Ke tla opela ka ga nonofo ya gago” (16)

 • 60

  • Modimo o fenya baba

   • Poloko e e tlisiwang ke batho ga e na mosola (11)

   • “Modimo o tla re naya maatla” (12)

 • 61

  • Modimo, tora e e nonofileng kgatlhanong le baba

   • “Ke tla nna moeng mo tenteng ya gago” (4)

 • 62

  • Poloko ya mmatota e tswa kwa Modimong

   • “Ke letetse Modimo ka tidimalo” (1, 5)

   • ‘Tshololelang Modimo se se mo dipelong tsa lona’ (8)

   • Batho ke mohemo fela (9)

   • Lo se ka lwa ikanya dikhumo (10)

 • 63

  • Go tlhologelelwa Modimo

   • ‘Lorato lwa gago lo lo sa kgaotseng lo botoka go gaisa botshelo’ (3)

   • ‘Go kgotsofadiwa ke karolo e e molemo’ (5)

   • Go akanyetsa kwa teng ka Modimo bosigo (6)

   • ‘Ke ngaparetse Modimo’ (8)

 • 64

  • Go sirelediwa mo ditlhaselong tse di bofitlha

   • “Modimo o tla ba hula” (7)

 • 65

  • Modimo o amega ka lefatshe

   • “Moutlwi wa thapelo” (2)

   • ‘Go itumela yo o mo tlhophang’ (4)

   • Letlepu la Modimo la dilo tse di molemo (11)

 • 66

  • Ditiro tsa Modimo tse di gakgamatsang

   • ‘Tlang lo bone ditiro tsa Modimo’ (5)

   • “Ke tla diragatsa maikano a ke a go diretseng” (13)

   • Modimo o utlwa thapelo (18-20)

 • 67

  • Batho botlhe ba ba mo dikhutlong tsa lefatshe ba tla boifa Modimo

   • Tsela ya Modimo e tshwanetse go itsiwe (2)

   • ‘A ditšhaba tsotlhe di bake Modimo’ (3, 5)

   • “Modimo o tla re segofatsa” (6, 7)

 • 68

  • ‘A baba ba Modimo ba gasame’

   • “Rraagwe dikhutsana” (5)

   • Modimo o naya ba ba tlhokang thuso legae (6)

   • Basadi ba bolela dikgang tse di molemo (11)

   • Banna ba ba nang le bokgoni jo bo farologaneng (18)

   • ‘Jehofa o rwala merwalo ya rona letsatsi le letsatsi’ (19)

 • 69

  • Thapelo ya go gololwa

   • “Tsela e ke ratang ntlo ya gago ka yone e ntse jaaka molelo mo pelong ya me” (9)

   • “Nkarabe ka bonako” (17)

   • ‘Ba ne ba nnaya binika gore ke nwe’ (21)

 • 70

  • Go kopa thuso ka bonako

   • “Tsaya kgato ka bonako o nthuse” (5)

 • 71

  • Tshepo ya ba ba tsofetseng

   • Go ikanya Modimo go tloga bosheng (5)

   • “Fa ke felelwa ke nonofo” (9)

   • ‘Modimo o nthutile go tloga bosheng’ (17)

 • 72

  • Kgosi ya Modimo e busa ka kagiso

   • “Basiami ba tla oketsega” (7)

   • Babusiwa go tswa lewatleng go ya lewatleng (8)

   • Go gololwa mo thubakanyong (14)

   • Dijo di tla nna dintsi mo lefatsheng (16)

   • Leina la Modimo le bakwa ka bosakhutleng (19)

 • 73

  • Monna yo o boifang Modimo o leba dilo sentle gape

   • “Dinao tsa me di batlile di fapoga” (2)

   • “Ke ne ke tshwenyegile letsatsi lotlhe” (14)

   • ‘Go fitlha ke tsena mo lefelong le le boitshepo la Modimo’ (17)

   • Badirabosula ba mo lefelong le le relelang (18)

   • Go atamela Modimo go molemo (28)

 • 74

  • Thapelo ya gore Modimo a gopole batho ba gagwe

   • Ditiro tsa Modimo tsa poloko di a umakiwa (12-17)

   • “Gakologelwa kafa mmaba a go kgobang ka teng” (18)

 • 75

  • Modimo o atlhola ka tekatekano

   • Badirabosula ba tshwanetse go nwa senwelo sa ga Jehofa (8)

 • 76

  • Modimo o fenya baba ba Siona

   • Modimo o boloka ba ba pelonolo (9)

   • Baba ba ba boikgogomoso ba tla kokobediwa (12)

 • 77

  • Thapelo ya dinako tsa mathata

   • Go tlhatlhanya ka ditiro tsa Modimo (11, 12)

   • ‘Ke mang yo mogolo jaaka wena Modimo?’ (13)

 • 78

  • Lorato lwa Modimo le go tlhoka tumelo ga Baiseraele

   • Bolelelang kokomana e e latelang (2-8)

   • “Ba ne ba sa dumele mo Modimong” (22)

   • “Dijo tsa kwa legodimong” (24)

   • “Ba ne ba hutsafatsa Modimo yo o Boitshepo wa Iseraele” (41)

   • Go tswa Egepeto go ya Lefatsheng le le Solofeditsweng (43-55)

   • “Ba ne ba nna ba leka Modimo” (56)

 • 79

  • Thapelo ya fa ditšhaba di tlhasela batho ba Modimo

   • ‘Re sengwe sa go kgobiwa’ (4)

   • ‘Re thuse ka ntlha ya leina la gago’ (9)

   • “Otlhaya baagelani ba rona ga supa” (12)

 • 80

  • Modisa wa Baiseraele o tlhoka go tsosolosiwa

   • “Ao tlhe Modimo, re amogele gape” (3)

   • Iseraele ke setlhare sa Modimo sa morara (8-15)

 • 81

  • Ba kgothalediwa go ikoba

   • Lo se ka lwa obamela medimo e sele (9)

   • ‘Fa fela lo ka reetsa’ (13)

 • 82

  • Kopo ya gore go atlholwe ka tshiamo

   • Modimo o atlhola mo gare ga “medimo” (1)

   • “Femelang batho ba maemo a a kwa tlase” (3)

   • “Lo medimo” (6)

 • 83

  • Thapelo ya fa a lebane le baba

   • “Ao tlhe Modimo, o se ka wa didimala fela” (1)

   • Baba ba tshwana le mofero o o itshokeletsang (13)

   • Leina la Modimo ke Jehofa (18)

 • 84

  • Go tlhologelelwa motlaagana o mogolo wa Modimo

   • Molefi o eletsa go tshwana le nonyane (3)

   • “Letsatsi le le lengwe fela mo malwapeng a gago” (10)

   • “Modimo ke letsatsi le thebe” (11)

 • 85

  • Thapelo ya go tsosolosiwa

   • Modimo o tla itsise kagiso mo go ba ba ikanyegang (8)

   • Lorato lo lo sa kgaotseng le boikanyegi di tla kopana (10)

 • 86

  • Ga go na modimo yo o tshwanang le Jehofa

   • Jehofa o ikemiseditse go itshwarela (5)

   • Ditšhaba tsotlhe di tla obamela Jehofa (9)

   • “Nthute tsela ya gago” (11)

   • ‘Dira gore ke go boife ka pelo yotlhe’ (11)

 • 87

  • Siona, motse wa Modimo wa boammaaruri

   • Ba ba tsholetsweng mo Siona (4-6)

 • 88

  • Thapelo ya gore a se ka a swa

   • “Ke gomagomelwa ke Lebitla” (3)

   • ‘Moso mongwe le mongwe ke a go rapela’ (13)

 • 89

  • Go opela ka lorato lwa ga Jehofa lo lo sa kgaotseng

   • Kgolagano le Dafide (3)

   • Losika lwa ga Dafide lo tla nna ka bosakhutleng (4)

   • Motlodiwa wa Modimo o mmitsa “Rre” (26)

   • Kgolagano ya ga Dafide e a tlhomamisiwa gore e tla nnela ruri (34-37)

   • Motho ga a ka ke a falola Lebitla (48)

 • 90

  • Modimo wa bosakhutleng le motho yo o tshelang lobaka lo lokhutshwane

   • Dingwaga di le sekete di tshwana le maabane (4)

   • Motho o tshela dingwaga di le 70-80 (10)

   • “Re rute gore re bale malatsi a rona jang” (12)

 • 91

  • Go sirelediwa mo lefelong la sephiri la Modimo

   • Go gololwa mo motshwaradinonyaneng (3)

   • Go tshabela ka fa tlase ga diphuka tsa Modimo (4)

   • Go sirelediwa le fa ba le dikete ba wa (7)

   • Baengele ba laelwa go disa (11)

 • 92

  • Jehofa o tlotlometse ka bosakhutleng

   • Ditiro tsa gagwe tse dikgolo le dikakanyo tsa gagwe tse di boteng (5)

   • “Basiami ba tla gola jaaka setlhare” (12)

   • Batsofe ba tla tswelela ba atlega (14)

 • 93

  • Bogosi jwa ga Jehofa jo bo tlotlometseng

   • “Jehofa ke Kgosi!” (1)

   • ‘Dikgakololo tsa gago di a ikanyega’ (5)

 • 94

  • Thapelo ya gore Modimo a tlise katlholo

   • “Batho ba ba bosula ba tla tswelela ka lobaka lo lo kae?” (3)

   • Kotlhao ya ga Jehofa e a itumedisa (12)

   • Modimo ga a kitla a latlha batho ba gagwe (14)

   • ‘Go loga maano a go baka mathata ka leina la molao’ (20)

 • 95

  • Kobamelo ya boammaaruri e tsamaisana le go nna kutlo

   • “Fa lo reetsa lentswe la gagwe gompieno” (7)

   • “Lo se ka lwa thatafatsa dipelo tsa lona” (8)

   • “Ga ba kitla ba ikhutsa mo letsatsing la me la boikhutso” (11)

 • 96

  • “Opelelang Jehofa pina e ntšha”

   • Jehofa o tshwanelwa thata ke pako (4)

   • Medimo ya ditšhaba ga e na mosola (5)

   • Obamelang lo apere diaparo tse di boitshepo (9)

 • 97

  • Jehofa o kwa godimo thata ga medimo e mengwe

   • “Jehofa ke Kgosi!” (1)

   • Ratang Jehofa, tlhoang se se bosula (10)

   • Lesedi le phatsimela basiami (11)

 • 98

  • Jehofa, Mmoloki le Moatlhodi yo o siameng

   • Poloko ya ga Jehofa e a itsisiwe (2, 3)

 • 99

  • Jehofa, Kgosi e e boitshepo

   • O ntse mo godimo ga ditšheruba (1)

   • Modimo yo o itshwarelang le yo o otlhayang (8)

 • 100

  • Go leboga Mmopi

   • “Direlang Jehofa ka boitumelo” (2)

   • ‘Modimo ke ene a re dirileng’ (3)

 • 101

  • Mmusi yo o dirang dilo ka tsela e e siameng

   • ‘Ga nkitla ke itshokela ba ba mabela’ (5)

   • “Ke tla amogela batho ba ba ikanyegang” (6)

 • 102

  • Thapelo ya motho yo o gateletsweng fa a nna bokoa

   • “Ke tshwana le nonyane e e itlhaotseng” (7)

   • ‘Malatsi a me a tshwana le moriti o o felang’ (11)

   • “Jehofa o tla aga Siona sesha” (16)

   • Jehofa o ntse ka bosakhutleng (26, 27)

 • 103

  • “Mma ke bake Jehofa”

   • Modimo o baya maleo a rona kgakala (12)

   • Kutlwelobotlhoko ya Modimo e e tshwanang le ya ga rre (13)

   • Modimo o gakologelwa gore re lorole (14)

   • Setulo sa bogosi sa ga Jehofa le bogosi jwa gagwe (19)

   • Baengele ba diragatsa lefoko la Modimo (20)

 • 104

  • Go baka Modimo ka ntlha ya popo e e gakgamatsang

   • Lefatshe le tla nna ka bosakhutleng (5)

   • Beine le senkgwe di diretswe motho (15)

   • “Ruri ditiro tsa gago di dintsi!” (24)

   • ‘Fa moya o tsewa, di a swa’ (29)

 • 105

  • Ditiro tse Jehofa a di direlang batho ba gagwe ka boikanyegi

   • Modimo o gakologelwa kgolagano ya gagwe (8-10)

   • “Lo se ka lwa kgoma batlodiwa ba me” (15)

   • Josefa wa legolegwa o dirisiwa ke Modimo (17-22)

   • Dikgakgamatso tsa Modimo kwa Egepeto (23-36)

   • Baiseraele ba tswa kwa Egepeto (37-39)

   • Modimo o gakologelwa se a se solofeditseng Aborahame (42)

 • 106

  • Baiseraele ga ba leboge

   • Ba ne ba lebala ditiro tsa Modimo ka bonako (13)

   • Kgalalelo ya Modimo e newa setshwantsho sa poo (19, 20)

   • Ba ne ba sa dumele mo tsholofetsong ya Modimo (24)

   • Ba ne ba kopanela mo kobamelong ya ga Baale (28)

   • Madimona a ntshediwa ditlhabelo ka bana (37)

 • 107

  • Lebogang Jehofa ka ntlha ya ditiro tsa gagwe tse di gakgamatsang

   • O ne a ba tsamaisa mo tseleng e e siameng (7)

   • O kgotsofaditse ba ba nyorilweng le ba ba tshwerweng ke tlala (9)

   • O ne a ba ntsha mo lefifing (14)

   • O ne a romela lefoko la gagwe gore a ba fodise (20)

   • O sireletsa bahumanegi gore ba se ka ba gatelelwa (41)

 • 108

  • Thapelo ya go fenya baba

   • Poloko e e tlisiwang ke batho ga e na mosola (12)

   • “Modimo o tla re naya maatla” (13)

 • 109

  • Thapelo ya motho yo o tshwenyegileng

   • ‘A motho yo mongwe a tseye maemo a gagwe’ (8)

   • Modimo o ema mo letlhakoreng la mohumanegi (31)

 • 110

  • Kgosi le moperesiti yo o tshwanang le Melekisedeke

   • ‘Busa mo gare ga baba ba gago’ (2)

   • Basha ba ba ithaopang ka go rata ba tshwana le monyo (3)

 • 111

  • Bakang Jehofa ka ntlha ya ditiro tsa gagwe tse dikgolo

   • Leina la Modimo le boitshepo e bile le a boitshega (9)

   • Go boifa Jehofa ke botlhale (10)

 • 112

  • Mosiami o boifa Jehofa

   • Motho yo o adimang ba bangwe ka bopelotshweu o tla atlega (5)

   • “Basiami ba tla gopolwa ka bosakhutleng” (6)

   • Motho yo o pelotshweu o abela bahumanegi (9)

 • 113

  • Modimo yo o kwa godimo o tsholetsa ba maemo a a kwa tlase

   • Leina la ga Jehofa le bakwa ka bosakhutleng (2)

   • Modimo o a inama (6)

 • 114

  • Baiseraele ba gololwa kwa Egepeto

   • Lewatle le a tshaba (5)

   • Dithaba di tlolaka jaaka diphelefu (6)

   • Lefika le le thata le fetoga motswedi (8)

 • 115

  • Kgalalelo e tshwanetse go newa Modimo fela

   • Medingwana e e sa tsheleng (4-8)

   • Lefatshe le neilwe batho (16)

   • “Baswi ga ba bake Jah” (17)

 • 116

  • Pina ya go leboga

   • “Ke tla duela Jehofa ka eng?” (12)

   • “Ke tla nwa se se mo koping gore ke mo lebogele go bo a mpolokile” (13)

   • “Ke tla diragatsa maikano a ke a diretseng Jehofa” (14, 18)

   • Loso lwa batho ba ba ikanyegang lo tlhwatlhwakgolo (15)

 • 117

  • Ditšhaba tsotlhe di kgothalediwa go baka Jehofa

   • Lorato lwa Modimo lo lo sa kgaotseng lo logolo (2)

 • 118

  • Lebogelang phenyo ya ga Jehofa

   • ‘Ke ne ka goela kwa go Jah, mme o ne a nkaraba (5)

   • “Jehofa o ka fa letlhakoreng la me” (6, 7)

   • Leje le le gannweng le tla fetoga leje le legolo la sekhutlo (22)

   • ‘Yo o tlang mo leineng la ga Jehofa’ (26)

 • 119

  • Go lebogela lefoko la Modimo le le tlhwatlhwakgolo

   • ‘Basha ba ka dira jang gore tselana ya bone e nne e le phepa?’ (9)

   • “Ke rata dikgakololo tsa gago” (24)

   • “Lefoko la gago ke tsholofelo ya me” (74, 81, 114)

   • “Ruri ke rata molao wa gago!” (97)

   • “Ke na le temogo go gaisa barutisi ba me botlhe” (99)

   • “Lefoko la gago ke lobone lwa lonao lwa me” (105)

   • “Lefoko la gago lotlhe le boammaaruri” (160)

   • Ba ba ratang molao wa gago ba na le kagiso (165)

 • 120

  • Motswakwa o tlhologeletswe kagiso

   • ‘Nkgolole mo lolemeng lo lo tsietsang’ (2)

   • “Ke rata kagiso” (7)

 • 121

  • Jehofa o disa batho ba gagwe

   • “Thuso ya me e tswa kwa go Jehofa” (2)

   • Jehofa ga a ke a robala (3, 4)

 • 122

  • Thapelo ya gore Jerusalema e nne le kagiso

   • Boitumelo jwa go ya kwa ntlong ya ga Jehofa (1)

   • Motse o o golaganeng (3)

 • 123

  • Go batla kutlwelobotlhoko ya ga Jehofa

   • ‘Jaaka batlhanka, re leba kwa go Jehofa’ (2)

   • ‘Re nyaditswe fela thata’ (3)

 • 124

  • “Fa Jehofa a ka bo a ne a se na le rona”

   • Go falola mo seraing se se robegileng (7)

   • ‘Leina la ga Jehofa ke thuso ya rona’ (8)

 • 125

  • Jehofa o sireletsa batho ba gagwe

   • “Jaaka dithaba di dikologile Jerusalema” (2)

   • “E kete go ka nna le kagiso mo Iseraele” (5)

 • 126

  • Siona e tsosolosiwa ka boitumelo

   • ‘Jehofa o dirile dilo tse dikgolo’ (3)

   • Selelo se fetoga boitumelo (5, 6)

 • 127

  • Kwantle ga Modimo, sengwe le sengwe ke lefela

   • “Fa Jehofa a sa age ntlo” (1)

   • Bana, boswa jo bo tswang kwa Modimong (3)

 • 128

  • Go boifa Jehofa go a itumedisa

   • Mosadi o tshwana le setlhare sa morara se se ungwang thata (3)

   • “E kete o ka bona fa Jerusalema e atlega” (5)

 • 129

  • Go tlhaselwa mme o sa fenngwe

   • Ba ba tlhoileng Siona ba tla tlhabiwa ke ditlhong (5)

 • 130

  • “Ke goela kwa go wena ke le mo matshwenyegong a magolo”

   • “Fa o ka bo o ne o lebelela diphoso” (3)

   • Jehofa o itshwarela ka tsela ya mmatota (4)

   • “Ke letetse Jehofa ka tlhoafalo” (6)

 • 131

  • Go kgotsofala jaaka ngwana yo o kgwisitsweng

   • Ga ke eletse dilo tse dikgolo thata (1)

 • 132

  • Go tlhophiwa Dafide le Siona

   • “O se ka wa gana motlodiwa wa gago” (10)

   • Baperesiti ba Siona ba apesitswe poloko (16)

 • 133

  • Go nna mmogo ka kutlwano

   • Jaaka leokwane mo tlhogong ya ga Arone (2)

   • Jaaka monyo wa Heremone (3)

 • 134

  • Go baka Modimo bosigo

   • “Tsholetsang diatla tsa lona lo le boitshepo” (2)

 • 135

  • Bakang Jah ka ntlha ya bogolo jwa gagwe

   • Ditshupo le dikgakgamatso kgatlhanong le Egepeto (8, 9)

   • “Leina la gago le nnetse ruri” (13)

   • Medingwana e e sa tsheleng (15-18)

 • 136

  • Lorato lwa ga Jehofa lo lo sa kgaotseng lo nnela ruri

   • Legodimo le lefatshe di dirilwe ka botswerere (5, 6)

   • Faro o swela mo Lewatleng le Lehibidu (15)

   • Modimo o gakologelwa ba ba gateletsweng (23)

   • O naya setshedi sengwe le sengwe dijo (25)

 • 137

  • Fa dinokeng tsa Babelona

   • Ga go na dipina tsa Siona tse di opelwang (3, 4)

   • Babelona o tla senngwa (8)

 • 138

  • Le fa gone Modimo a le kwa godimo, o a amega

   • ‘O ne wa araba thapelo ya me’ (3)

   • ‘‘Le fa ke le mo kotsing, o a nkgolola’ (7)

 • 139

  • Modimo o itse batlhanka ba gagwe sentle

   • Moya wa Modimo o ka se tshabelwe gope (7)

   • Ke dirilwe ka tsela e e gakgamatsang (14)

   • ‘O ne wa mpona ke le losea lo lo mo popelong’ (16)

   • “O nkgogele mo tseleng ya bosakhutleng” (24)

 • 140

  • Jehofa, Mmoloki yo o nonofileng

   • Batho ba ba bosula ba tshwana le dinoga (3)

   • Ba ba dikgoka ba tla wa (11)

 • 141

  • Thapelo ya go sirelediwa

   • “E kete thapelo ya me e ka nna jaaka maswalo” (2)

   • Kgalemelo ya motho yo o siameng e tshwana le leokwane (5)

   • Ba ba bosula ba wela mo matloweng a bone (10)

 • 142

  • Thapelo ya go gololwa mo babogising

   • “Ga go na kwa nka tshabelang gone” (4)

   • “O sotlhe se ke nang le sone” (5)

 • 143

  • Go nyorelwa Modimo jaaka lefatshe le le omeletseng

   • ‘Ke akanyetsa kwa teng ka ditiro tsa gago’ (5)

   • “Nthute go dira thato ya gago” (10)

   • ‘E kete moya wa gago o o molemo o ka nkgoga’ (10)

 • 144

  • Thapelo ya go fenya

   • “Motho ke eng?” (3)

   • ‘E kete baba ba ka gasama’ (6)

   • Batho ba ga Jehofa ba itumetse (15)

 • 145

  • Go baka Modimo, Kgosi e kgolo

   • ‘Ke tla itsise bogolo jwa Modimo’ (6)

   • “Jehofa o molemo mo ditsheding tsotlhe” (9)

   • “Batho ba gago ba ba ikanyegang ba tla go baka” (10)

   • Bogosi jwa Modimo jo bo sa khutleng (13)

   • Seatla sa Modimo se kgotsofatsa ditshedi tsotlhe (16)

 • 146

  • Ikanyeng Modimo, e seng batho

   • Fa motho a swa, dikakanyo tsa gagwe di a nyelela (4)

   • Modimo o tsholetsa ba ba hutsafetseng (8)

 • 147

  • Go galaletsa ditiro tsa Modimo tsa lorato le tse di maatla

   • O fodisa ba ba pelo e phatlogileng (3)

   • O bitsa dinaledi tsotlhe ka maina (4)

   • O romela kapoko jaaka kobo e tshweu (16)

 • 148

  • A popo yotlhe e bake Jehofa

   • “Mmakeng, lona baengele ba gagwe botlhe” (2)

   • ‘Mmakeng, letsatsi, ngwedi le dinaledi’ (3)

   • Basha le bagolo ba tshwanetse go baka Modimo (12, 13)

 • 149

  • Pina ya go baka phenyo ya Modimo

   • Modimo o itumelela batho ba gagwe (4)

   • Tlotla ke ya batho ba Modimo ba ba ikanyegang (9)

 • 150

  • A sengwe le sengwe se se hemang se bake Jah

   • Halelujah! (1, 6)