Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

A7-H

Ditiragalo Tsa Botlhokwa Tsa Botshelo Jwa ga Jesu mo Lefatsheng—Bodiredi Jwa ga Jesu Kwa Jerusalema Pele a Swa (Karolo 2)

NAKO

LEFELO

TIRAGALO

MATHAIO

MAREKO

LUKE

JOHANE

Nisane 14

Jerusalema

Jesu o senola gore Judase o tlile go mo rekisa

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Jesu o simolola Sejo sa Morena sa Maitseboa (1Bk 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

O bolelela pele gore Petere o tla mo itatola le gore baaposetoloi ba tla gasama

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Ba tla nna le mothusi; setshwantsho sa setlhare sa morara; o laela gore ba ratane; thapelo ya bofelo a na le baaposetoloi

     

14:1–17:26

Gethesemane

Ba hutsafetse kwa tshingwaneng; Jesu o a rekisiwa a bo a tshwarwa

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Jerusalema

Anase o mmotsa dipotso; o sekisiwa ke Kaiafase, Sanehederine; Petere o a mo itatola

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Judase o a ikaletsa ka gonne a rekisitse Jesu (Dit 1:18, 19)

27:3-10

     

O isiwa kwa go Pilato, go tswa foo kwa go Herode a bo a boela kwa go Pilato

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Pilato o batla go mo golola mme Bajuda ba kopa gore go gololwe Barabase; o atlholelwa gore a bolaelwe mo koteng ya tlhokofatso

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(ka bo3:00 motshegare, Labotlhano)

Gologotha

O swela mo koteng ya tlhokofatso

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Jerusalema

Setopo sa gagwe se tlosiwa mo koteng a bo a fitlhwa

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

Nisane 15

Jerusalema

Baperesiti le Bafarasai ba rulaganya gore lebitla le disiwe le bo le tswalwe thata

27:62-66

     

Nisane 16

Jerusalema le mafelo a a bapileng le yone; Emao

Jesu o a tsosiwa; o iponatsa gatlhano mo barutweng

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Morago ga Nisane 16

Jerusalema; Galalea

O iponatsa ka makgetlo mo barutweng (1Bk 15:5-7; Dit 1:3-8); o laela gore go dirwe batho barutwa

28:16-20

   

20:26–21:25

Iyare 25

Thaba ya Lotlhware, gaufi le Bethani

Jesu o tlhatlogela legodimong, letsatsi la bo40 morago ga go tsosiwa (Dit 1:9-12)

   

24:50-53