Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

A7-E

Ditiragalo Tsa Botlhokwa Tsa Botshelo Jwa ga Jesu mo Lefatsheng—Bodiredi Jwa ga Jesu Kwa Galalea (Karolo 3) le Kwa Judea

NAKO

LEFELO

TIRAGALO

MATHAIO

MAREKO

LUKE

JOHANE

32, morago ga Tlolaganyo

Lewatle la Galalea; Bethesaida

Jesu a le mo mokorong a ya kwa Bethesaida, o tlhagisa barutwa ka sebediso sa Bafarasai; o fodisa sefofu

16:5-12

8:13-26

   

Kgaolo ya Kaesarea Filipi

Dilotlolo tsa Bogosi; o bolelela pele loso le tsogo ya gagwe

16:13-28

8:27–9:1

9:18-27

 

Gongwe kwa Thabeng ya Heremone

Tsela e a lebegang ka yone e a fetoga; Jehofa o a bua

17:1-13

9:2-13

9:28-36

 

Kgaolo ya Kaesarea Filipi

O fodisa mosimane yo o nang le madimona

17:14-20

9:14-29

9:37-43

 

Galalea

O bolelela pele loso lwa gagwe gape

17:22, 23

9:30-32

9:43-45

 

Kaperenama

O duela lekgetho ka ledi le le tswang mo molomong wa tlhapi

17:24-27

     

Yo mogolo mo Bogosing; setshwantsho sa nku e e latlhegileng le sa motlhanka yo o sa itshwareleng

18:1-35

9:33-50

9:46-50

 

Galalea-Samarea

O ya kwa Jerusalema, o bolelela barutwa gore ba beele tsotlhe kwa thoko ka ntlha ya Bogosi

8:19-22

 

9:51-62

7:2-10

Bodiredi Jwa ga Jesu Kwa Judea

NAKO

LEFELO

TIRAGALO

MATHAIO

MAREKO

LUKE

JOHANE

32, Moletlo wa Metlaagana (kgotsa Diobo)

Jerusalema

O ruta kwa Moletlong; badiredi ba romiwa gore ba ye go mo tshwara

     

7:11-52

A re “Ke nna lesedi la lefatshe”; o fodisa monna yo o tshotsweng e le sefofu

     

8:12–9:41

Gongwe kwa Judea

O roma ba le 70; ba boa ba itumetse

   

10:1-24

 

Judea; Bethani

Setshwantsho sa Mosamarea yo o molemo; o etela Marea le Maratha

   

10:25-42

 

Gongwe kwa Judea

O ba ruta thapelo ya Morena gape; setshwantsho sa tsala e e sa ineeleng

   

11:1-13

 

O leleka madimona ka maatla a Modimo; o ba naya sesupo sa ga Jona fela

   

11:14-36

 

O ja le Mofarasai; o kgala boitimokanyi jwa Bafarasai

   

11:37-54

 

Ditshwantsho: mohumi yo o sa kgathaleng le molebedi yo o ikanyegang

   

12:1-59

 

O fodisa mosadi yo o golafetseng ka Sabata; setshwantsho sa tlhaka ya mosetara le sa sebediso

   

13:1-21

 

32, Moletlo wa go Neela

Jerusalema

Setshwantsho sa modisa yo o molemo le letsomane; Bajuda ba leka go mo kgobotletsa ka maje; o ya kwa Bethani, ka kwa ga Joredane

     

10:1-39