Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

A7-A

Ditiragalo Tsa Botlhokwa Tsa Botshelo Jwa ga Jesu mo Lefatsheng

Tatelano ya Ditiragalo mo Diefangeleng

Ditšhate tse di latelang di na le dimmapa tse di bontshang maeto a ga Jesu le mafelo a a neng a rera mo go one. Matshwao a a mo dimmapeng tseno ga a bontshe tsela e Jesu a neng a tsamaya ka yone mme a bontsha gore o ne a ya ntlheng efe.

Fa Jesu a Tloga a Simolola Bodiredi Jwa Gagwe

NAKO

LEFELO

TIRAGALO

MATHAIO

MAREKO

LUKE

JOHANE

3 B.C.E.

Jerusalema, kwa tempeleng

Moengele Gabariele o bolelela Sekarea gore Johane Mokolobetsi o tlile go tsholwa

   

1:5-25

 

ka bo2 B.C.E.

Nasaretha; Judea

Moengele Gabariele o bolelela Marea gore o tlile go tshola Jesu; Marea o etela Elisabetha wa losika lwa gagwe

   

1:26-56

 

2 B.C.E.

Naga e e dithaba ya Judea

Johane Mokolobetsi o a tsholwa a bo a tewa leina; Sekarea o a porofeta; Johane o tla nna kwa sekakeng

   

1:57-80

 

2 B.C.E., ka boOct. 1

Bethelehema

Jesu o a tsholwa; “Lefoko o ne a nna motho”

1:1-25

 

2:1-7

1:1-5, 9-14

Gaufi le Bethelehema; Bethelehema

Moengele o itsise badisa dikgang tse di molemo; baengele ba galaletsa Modimo; badisa ba ya go bona losea

   

2:8-20

 

Bethelehema; Jerusalema

Jesu o a rupisiwa (letsatsi la bo8); batsadi ba gagwe ba mo isa kwa tempeleng (morago ga letsatsi la bo40)

   

2:21-38

 

1 B.C.E. kgotsa 1 C.E.

Jerusalema; Bethelehema; Egepeto; Nasaretha

Balepadinaledi ba a eta; lelapa le tshabela Egepeto; Herode o bolaya masea a basimane; lelapa le boa kwa Egepeto le bo le nna kwa Nasaretha

2:1-23

 

2:39, 40

 

12 C.E., Tlolaganyo

Jerusalema

Jesu a na le dingwaga tse 12 o botsa barutisi dipotso kwa tempeleng

   

2:41-50

 
 

Nasaretha

O boela Nasaretha; o tswelela a ikobela batsadi; o ithuta go betla; Marea o nna le bana ba bangwe ba basimane ba le banê le bana ba basetsana (Mat 13:55, 56; Mar 6:3)

   

2:51, 52

 

29, dikgakologo

Kwa Nageng, Noka ya Joredane

Johane Mokolobetsi o simolola bodiredi jwa gagwe

3:1-12

1:1-8

3:1-18

1:6-8, 15-28