Baebele ke buka e e tlhomologileng thata. Dilo tse baithutamarope ba di ribololang di bontsha gore dilo tse Baebele e di buang di boammaaruri. Le fa o ka tswa o tsena kereke efe, o tla lemoga gore Baebele ga e tshwane le dibuka tse dingwe.