bana

NNA TSALA YA GA JEHOFA

BONA TSE DINGWE

Itumedise Jehofa

Sengwe le sengwe se o se dirang se ka itumedisa Jehofa.

DIPOROJEKE TSA THUTO YA LELAPA

BONA TSE DINGWE

Kora o a Tsuologa

Diporojeke tseno tse di theilweng mo polelong e e tshwantshitsweng ya Baebele ka ga Kora, di ka thusa wena le bana ba gago go dira gore pego eno e kgatlhe.