bana

NNA TSALA YA GA JEHOFA

BONA TSE DINGWE

Itumedise Jehofa

Sengwe le sengwe se o se dirang se ka itumedisa Jehofa.

DIPOROJEKE TSA THUTO YA LELAPA

BONA TSE DINGWE

Baiseraele ba Dira Namane ya Gouta

Tlhophang dilo tse lo ka di ithutang lo le lelapa tse di theilweng mo polelong eno e e tshwantshitsweng ya Baebele.