Ngwaga le ngwaga mo mafelong a a farologaneng mo lefatsheng lotlhe re gopola loso lwa ga Jesu. Re dira jalo ka gonne o ne a laela balatedi ba gagwe a re: “Nnang lo dire seno e le go nkgopola.” (Luke 22:19) Tiragalo eno e tla nna ka

Labotlhano, April 19, 2019.

Re go laletsa gore o tle tiragalong eno e e kgethegileng. Go lalediwa mongwe le mongwe kwa pokanong eno fela jaaka kwa dipokanong tsa rona tse dingwe. Go tsenwa mahala e bile ga go ntshiwe koleke.