• 240—Dinaga tse go nang le Basupi ba ga Jehofa kwa go tsone

  • 8 457 107—Basupi ba ga Jehofa

  • 10 071 524—Dithuto tsa mahala tsa legae tsa Baebele tse di tshwerweng

  • 20 175 477—Ba ba nnileng teng kwa Segopotsong sa ngwaga le ngwaga sa loso lwa ga Keresete

  • 120 053—Diphuthego