basha

DIPOTSO TSE BASHA BA DI BOTSANG

Ke Eng fa ke Bua Dilo Tse di Kgopisang ba Bangwe?

Ke eng se se tla go thusang go akanya pele o bua?

SE DITHAKA TSA GAGO DI SE BUANG

Difouno Tsa Selula

Mo basheng ba bantsi, selula ke mokgwa wa letsatsi le letsatsi wa go ikgolaganya le batho. Ditsela tse di siameng le tse di sa siamang tsa go nna le yone ke dife?

Maina mangwe a batho a fetotswe mo karolong eno.