basha

DIPOTSO TSE BASHA BA DI BOTSANG

Nka Buisana Jang le Batsadi Ka Melao E ba E Mpeetseng?

Ithute go bua le batsadi ba gago ka tlotlo mme o tla makadiwa ke tsela e ba tsibogang ka yone.