basha

DIPOTSO TSE BASHA BA DI BOTSANG

Popo Kgotsa Thutotlhagelelo?—Karolo 1: Goreng o Tshwanetse go Dumela mo Modimong?

A o ka rata go nna pelokgale fa o tlhalosa lebaka la go bo o dumela mo Modimong? Bona dikakantsho tsa kafa o ka arabang ka gone fa mongwe a go botsa ka se o se dumelang.

DINTLHA TSA GO ITSHEKATSHEKA

Se o Ka se Dirang go Thusa ba Bangwe

O ka thusa batho ba o tshelang le bone. Karolo eno ya dintlha tsa go itshekatsheka e bontsha dilo tse tharo tse o ka di dirang.

DIBIDIO TSA DITSHWANTSHO

Nka Bua Jang le Batsadi ba Me?

DIBIDIO TSA DITSHWANTSHO

A Metshameko e Siame?

Maina mangwe a batho a fetotswe mo karolong eno.