basha

DIPOTSO TSE BASHA BA DI BOTSANG

A go Ratana ga Batho ba Bong jo bo Tshwanang go Phoso?

A Baebele e ruta gore batho ba ba ratanang le batho ba bong jo bo tshwanang le jwa bone ba bosula? A Mokeresete a ka itumedisa Modimo a ntse a kgatlhegela batho ba bong jo bo tshwanang le jwa gagwe?

DINTLHA TSA GO ITSHEKATSHEKA

Se o Ka se Dirang go Thusa ba Bangwe

O ka thusa batho ba o tshelang le bone. Karolo eno ya dintlha tsa go itshekatsheka e bontsha dilo tse tharo tse o ka di dirang.

Maina mangwe a batho a fetotswe mo karolong eno.