Fetela kwa tshedimosetsong

Lelapa

A o na le mathata le batsadi ba gago? A ga o utlwane le bana ba kwa ga lona? Baebele e ka go thusa gore o lebane le mathata ano a lelapa le a mangwe.

Go Dirisana le Batsadi

Nka Dira Eng Gore ke Utlwane le Batsadi ba me?

Leba dikgato tse tlhano tse di ka go thusang gore o fedise dikgotlhang le go fokotsa gore di se ka tsa nna maswe le go feta.

Nka Bua Jang le Batsadi ba Me?

Go bua le batsadi ba gago go ka go tswela mosola.

Nka Bua Jang le Batsadi ba Me?

O ka bua jang le batsadi ba gago le fa o sa eletse go bua?

Nka Buisana Jang le Batsadi Ka Melao E ba E Mpeetseng?

Ithute go bua le batsadi ba gago ka tlotlo mme o tla makadiwa ke tsela e ba tsibogang ka yone.

A Tota Melao ya mo Lelapeng e a Tlhokega?

A o fitlhela go le thata go ikobela melao ya mo lelapeng? Dikakantsho tseno di tla go thusa gore o lebe dilo sentle.

Go Akanya ka Melao

Akanya ka melao e go leng thata go e ikobela.

Nka Buisana Jang le Batsadi ba Me?

Dikakantsho tseno di ka dira gore go nne motlhofo thata go buisana le batsadi ba gago.

Nka Dira Jang Gore Batsadi Ba me Ba Ntshepe?

O batla gore batsadi ba gago ba lemoge gore o godile mme bone ga ba akanye jalo. O ka dirang gore ba go tshepe?

A o Akanya Gore Batsadi ba Gago ba Gana o Ijesa Monate?

A ke ngwege ke ye go ijesa monate kgotsa ke bolelele batsadi ba me boammaaruri?

A Batsadi ba Gago ba a Tlhalana?

O ka kgaotsa jang go hutsafala, go tenega le go boloka sekgopi?

Botshelo Jwa mo Gae

Goreng o Tshwanetse go Dira Kagiso le Bana ba Gaetsho?

O a ba rata mme ka dinako tse dingwe ba na le go go tena.

Go Dirisana le Bana ba Gaetsho

Dirisa dintlha tseno go lemoga, go sekaseka le go rarabolola dikgotlhang le bana ba gaeno.

A ke Setse ke Siametse go Tswa mo Gae?

Ke dilo dife tse o ka di akanyetsang pele o fuduga?

Go Boela Gae

A o tswile kwa gae o ya go leka go tshela o le le nosi o bo o tshwanelwa ke go boa ka gonne o na le mathata a madi? Dirisa dikgakololo tseno go baakanya maemo a gago.