Fetela kwa tshedimosetsong

Thekenoloji

Fa e le gore o na le smartphone kgotsa didirisiwa tse dingwe tsa eleketeroniki, o ka tswa o fetsa nako e ntsi thata o di dirisa mme o sa lemoge seo. O ka laola jang nako e o e fetsang o le mo didirisiweng tsa gago tsa eleketeroniki?

Didirisiwa Tsa Eleketeroniki

Ke Tshwanetse go Itse Eng ka Metshameko ya Ileketeroniki?

E ka nna le diphelelo tse di molemo le tse di bosula tse o iseng o akanye ka tsone.

Metshameko Ya me Ya Ileketeroniki

Dintlha tseno tsa go itshekatsheka di ka go thusa go baakanya tsela e o tlhophang metshameko ka yone.

A o Fetogile Lekgoba la Thekenoloji?

Le fa re tshela mo lefatsheng la thekenoloji, ga re tlhoke go nna makgoba a yone. O ka itse jang gore o lekgoba la yone? O ka e dirisa jang ka tsela e e siameng?

Ke Eng se ke Tshwanetseng go se Itse ka go Romelelana Melaetsa?

Melaetsa e ka ama botsala jwa gago le go go senya leina. Bona gore seo se ka direga jang.

Tsela ya go Bontsha Maitseo fa o Kwala Melaetsa ka Founo

A ke go tlhoka maitseo gore o kgaosetse motlotlo e le fela gore o tlhole molaetsa wa founo? Kgotsa a ke go tlhoka maitseo gore o itlhokomolose molaetsa wa founo e le fela gore o tsweletse motlotlo?

Se Basha ba se Buang ka Difouno Tsa Selula

Mo basheng ba bantsi, selula ke mokgwa wa letsatsi le letsatsi wa go ikgolaganya le batho. Ditsela tse di siameng le tse di sa siamang tsa go nna le yone ke dife?

Social Media

Dirisa Social-Network ka Botlhale

Itumelele go ikgolaganya le ditsala tsa gago mo Internet mme o nne kelotlhoko.

Ke Dire Eng fa Batsadi Ba me Ba Gana ke Dirisa Social Media?

Go lebega batho botlhe ba dirisa social media, a seno ke boammaaruri? Ke Dire Eng fa Batsadi Ba me Ba Gana ke e Dirisa?

Dikotsi Tse di Bofitlha

Ke Tshwanetse go Itse Eng ka go Romela Melaetsa e e Hepisang ka Founo?

A o nna o patelediwa go romela ditshwantsho tse di hepisang ka founo? Ditlamorago tsa go romela ditshwantsho tse di hepisang ka founo ke dife? A ke tsela fela e e seng kotsi ya go bontsha mongwe gore o a mo kgatlhegela?