Fetela kwa tshedimosetsong

Dikgang Tse di Amanang le Maikutlo

Bontsi jwa basha ba tshabelelwa ke go jewa ke bodutu, go tlhobaela, dipreshene le letsapa le le feteletseng. Ithute gore o ka laola maikutlo a gago jang.

Maikutlo A a Sa Siamang

Nka Tlogela Jang go Akanya ka Dilo Tse di Nkgobang Marapo?

O ka ithuta go leba dilo ka tsela e e siameng ka go dirisa dikakantsho tseno.

Nka Lebana Jang le Kgatelelo ya Maikutlo?

Ditsela tseno tsa go lebana le kgatelelo ya maikutlo di ka go thusa go fola.

Go Lebana le Kutlobotlhoko

Ke eng se se ka go thusang go ikutlwa botoka fa o utlwile botlhoko?

O ka Fenya Bodutu Jang?

Bodutu jo bo feteletseng bo kotsi go feta go goga disekerete di le 15 ka letsatsi. O ka dirang gore o se ka wa kgaphelwa kwa thoko le gore o se ka wa jewa ke bodutu?

Nka Lebana Jang le go Tlhobaela?

Dikgakololo di le thataro tse di ka go thusang gore o lebane le go tlhobaela.

Nka Laola Jang Bogale Jwa Me?

Ditemana tse tlhano di ka go thusa go ritibala fa o rumolwa.

Tsela ya go Laola Bogale

Dilo tse tlhano tse di ka go thusang go laola bogale.

Dikgwetlho

Go Lebana le Diphetogo

O ka se thibele diphetogo. Ela tlhoko se bangwe ba ileng ba se dira go lebana le tsone ka katlego.

A ke Kgona go Itshoka?

Rotlhe re tlhoka boitshoko go sa kgathalesege gore re kopana le mathata a magolo go le go le kae.

Nka Kgona Jang go Itshokela Masetlapelo?

Basha ba tlhalosa se se ba thusitseng go itshoka.

Fa o Tlhokafaletswe ke Motsadi

Go tlhokafalelwa ke motsadi go utlwisa botlhoko thata. Ke eng se se ka thusang basha go lebana le kutlobotlhoko eo?

O ka Dirang fa o Kgerisiwa?

Bontsi jwa batho ba ba kgerisiwang ba akanya gore ga go sepe se se ka dirwang gore ba thusiwe. Setlhogo seno se tlhalosa se se ka dirwang go baakanya seo.

Nka Dira Eng fa ke Kgerisiwa?

O ka se fetole motho yo o go kgerisang, mme o ka fetola tsela e o itshwarang ka yone.

Fenya Mokgerisi Kwantle ga go Lwa le Ene

Ithute gore ke ka ntlha yang fa batho ba kgerisa ba bangwe le gore o ka dira eng fa o kgerisiwa.

Nka Kgona Jang go Emelana le Diphetogo Tsa Bosha?

Ithute gore o ka lebelela eng le gore o ka kgona jang go lebana le diphetogo tsa botshelo ka katlego.

Ke Eng fa ke Itshegaka?

Basha ba le bantsi ba na le bothata jwa go ikgobatsa. Fa e le gore o na le bothata jono, o ka bona thuso jang?

Nka Dirang go Fokotsa Letsapa?

Ke eng se se bakang letsapa? A o na le letsapa? Fa go le jalo, ke eng se o ka se dirang go fokotsa letsapa?

Fa o Kgaogana le Motho yo o Neng o mo Rata

Dintlha tseno di ka go thusa gore o tswelele ka botshelo.

Ke Eng se ke Tshwanetseng go se Itse ka go Sotliwa ka Thobalano?—Karolo 2: Go Fola

Bala ka batswasetlhabelo ba ba ileng ba kgona go fola morago ga go sotliwa ka thobalano.