Fetela kwa tshedimosetsong

BASHA BA BOTSA JAANA

A re Ditsala Kgotsa re a Ratana?—Karolo 2: Ke Dira Gore a Akanye Eng?

A re Ditsala Kgotsa re a Ratana?—Karolo 2: Ke Dira Gore a Akanye Eng?

 O itumelela go reetsa tsala ya gago fa e tlhoka go bua. Mme mo malatsing a, o ntse o bua thata le nngwe ya ditsala tsa gago. Bothata ke gore, ke motho wa bong bo sele. O ipolelela gore lo ditsala fela o ithaya o re le ene o ikutlwa jalo. A o tshwanetse go nna kelotlhoko?

 Se se ka diregang

 Ga go phoso go nna le ditsala tsa bong bo sele. Mme go tweng fa o simolola go fetsa nako e ntsi le motho a le mongwe fela? Fa go le jalo, motho yoo a ka nna a akanya gore o batla gore lo ratane.

 A mme o batla gore lo ratane? Ela tlhoko ditsela tsa kafa seo se ka diregang ka gone o sa lemoge.

 •   O fetsa nako e ntsi le motho.

   “Le fa o sa kgone go laola tsela e motho yo mongwe a ikutlwang ka yone, se tshele parafene mo molelong ka go raya motho o re lo ditsala fela mme gone o fetsa nako e ntsi o mo founela e bile o tlotla le ene.”—Sierra.

 •   O bontsha gore le wena o a mo kgatlhegela.

   “Ke ne ke sa simolole motlotlo mme ke ne ke tlhola ke araba melaetsa ya gagwe e e sa feleng. Morago ga moo, go ile ga nna thata gore ke mo tlhalosetse gore ke mo tsaya e le tsala fela.”—Richard.

 •   O tswelela o dira gore a akanye gore o a mo kgatlhegela.

   “Batho bangwe ba akanya gore go tshameka ka maikutlo a yo mongwe go siame. Ba dira gore ba bangwe ba akanye gore ba batla go ratana le bone mme go sa nna jalo. Ke tlhola ke bona batho ba go dira, mme mongwe o feleletsa a utlwa botlhoko.”—Tamara.

 Sa botlhokwa: Fa o tlotla le motho ka metlha e bile o fetsa nako e ntsi le ene seo se dira gore a akanye gore o a mo rata.

 Lebaka la go bo go le botlhokwa

 •   Go utlwisa motho yo mongwe botlhoko.

   Baebele ya re: “Tebelelo e e busediwang morago e bobodisa pelo.” (Diane 13:12) O ne o tla akanya eng fa motho a tlhola a go bontsha gore o a go kgatlhegela?

   “Go tshwana le motho yo o tshwereng tlhapi mme gone a sa batle go e lesa e tsamaya e bile a sa batle go e ntsha mo metsing. Go ka nna jalo ka dinako tse dingwe. Go utlwisa botlhoko e re o sa batle go ratana mme gone o bo o dira gore motho yo mongwe a akanye gore o batla go ratana le ene.”—Jessica.

 •   Go go senya leina.

   Baebele ya re: “Lo tlhokomela, e seng go kgatlhegela dilo tse di amang lona fela, mme gape go kgatlhegela le dilo tse di amang ba bangwe.” (Bafilipi 2:4) O ne o tla reng ka motho yo o ikakanyetsang a le nosi fela? Seo se ka ama jang leina la gagwe?

   “Ga ke rate mosimane yo o tshamekang ka maikutlo a basetsana. E bile go dira jalo go bontsha gore ga a kitla a ikanyega fa a le mo lenyalong. Go tshwana le go dirisa motho yo mongwe gore o ikutlwe botoka, mme nna ke tsaya seo e le bopelotshetlha.”—Julia.

 Sa botlhokwa: Motho yo o itirang e kete o kgatlhegela yo mongwe mme go se jalo, o ikutlwisa botlhoko e bile o utlwisa le bangwe botlhoko.

 Se o ka se dirang

 •   Baebele ya re re tshware ‘makawana jaaka bomorwarraarona’ le ‘makgarebana jaaka bokgaitsadiarona ka boitsheko jotlhe.’ (1 Timotheo 5:1, 2) Fa o ka latela molao oo, o tla tswelela o na le ditsala tsa batho ba bong bo sele.

   “Fa nkabo ke nyetswe, ke ne ke se kitla ke tshameka ka maikutlo a lorato a molekane wa motho yo mongwe. Ke ithuta gone jaanong ke ise ke nyalwe gore ke nne tekatekano fa ke dirisana le batho ba bong bo sele.”—Leah.

 •   Baebele ya re: “Ga go nke go tlhokega tlolo mo mafokong a mantsi.” (Diane 10:19) Molaomotheo ono ga o dire fela mo kgannyeng ya puisano gape o dira le mo go romelelaneng melaetsa go akaretsa kgang ya gore lo e romelelana ga kae le se lo tlotlang ka eng.

   “Ga o tlhoke go romelela mosetsana mongwe molaetsa ntle le fa o batla go ratana le ene.”—Brian.

 •   Baebele ya re: “Botlhale jo bo tswang kwa godimo sa ntlhantlha bo itshekile.” (Jakobe 3:17) O ka tlamparela motho mme o se na maikaelelo ape kgotsa o ka go dira e le go bontsha motho yoo gore o a mo kgatlhegela.

   “Ke leka go tila go atamalana thata le motho wa bong bo sele, ke dira jalo ka se ke se buang le se ke se dirang.”—Maria.

 Sa botlhokwa: Ela tlhoko tsela e o itshwarang ka yone fa o na le ba bong bo sele. Mosha mongwe yo o bidiwang Jennifer a re: “Go thata go bona ditsala tse di siameng, ka jalo, ga o batle go senya botsala ka go dira gore tsala ya gago e akanye gore o a e kgatlhegela.”

 Dikakantsho

 •    Ela tlhoko se ba bangwe ba se buang. Fa mongwe a go botsa a re: “A wena le mokete lo a ratana?” e ka tswa e le gore lo atamalane thata.

 •    Dirisana le ditsala tsa gago tsotlhe tsa bong bo sele ka tsela e e tshwanang. Tila gore go se ka ga nna le mongwe wa bone yo o fetsang nako e ntsi le ene go gaisa ba bangwe.

 •   Ela tlhoko melaetsa e o e romelang, go akaretsa le gore o e romela ga kae, o bua ka eng le nako e o e romelang ka yone. Mosetsana mongwe yo o bidiwang Alyssa a re: “Ga o tlhoke go romelela motho wa bong bo sele melaetsa mo gare ga mpa ya bosigo.”