Fetela kwa tshedimosetsong

Dipotso Tse Basha ba di Botsang

 

Ditsala

Goreng Ke se Na Ditsala?

Ga se wena fela o ikutlwang o jewa ke bodutu kgotsa o se na ditsala. Bona gore balekane ba gago ba lwantshana jang le maikutlo ano.

A re Ditsala Kgotsa re a Ratana?—Karolo 2: Ke Dira Gore a Akanye Eng?

A tsala ya gago e akanya gore o batla gore lo ratane? Bona dikakantsho tseno.

Ke Direng fa Tsala Ya me E Nkutlwisitse Botlhoko?

O tshwanetse go tlhaloganya gore ga go na ditsala tse di se nang mathata. Mme o tshwanetse go dirang fa tsala ya gago e bua kgotsa e dira sengwe se se go utlwisang botlhoko?

Ke Dire Eng fa Batho Bangwe ba sa Nkamogele Jaaka ke Ntse?

A o tsaya go amogelwa ke batho ba ba sa tsheleng ka melao ya boitsholo e o tshelang ka yone go le botlhokwa?

Ke Eng fa ke Bua Dilo Tse di Kgopisang ba Bangwe?

Ke eng se se tla go thusang go akanya pele o bua?

Nka Dirang fa Batho ba Bua ka Nna?

O ka dirang gore go sebiwa go se ka ga go utlwisa botlhoko kgotsa ga go senya leina?

Ke Eng se ke Tshwanetseng go se Itse ka go Romelelana Melaetsa?

Melaetsa e ka ama botsala jwa gago le go go senya leina. Bona gore seo se ka direga jang.

Lelapa

Nka Dira Eng Gore ke Utlwane le Batsadi ba me?

Leba dikgato tse tlhano tse di ka go thusang gore o fedise dikgotlhang le go fokotsa gore di se ka tsa nna maswe le go feta.

Nka Buisana Jang le Batsadi Ka Melao E ba E Mpeetseng?

Ithute go bua le batsadi ba gago ka tlotlo mme o tla makadiwa ke tsela e ba tsibogang ka yone.

A Tota Melao ya mo Lelapeng e a Tlhokega?

A o fitlhela go le thata go ikobela melao ya mo lelapeng? Dikakantsho tseno di tla go thusa gore o lebe dilo sentle.

A o Akanya Gore Batsadi ba Gago ba Gana o Ijesa Monate?

A ke ngwege ke ye go ijesa monate kgotsa ke bolelele batsadi ba me boammaaruri?

A Batsadi ba Gago ba a Tlhalana?

O ka kgaotsa jang go hutsafala, go tenega le go boloka sekgopi?

Goreng o Tshwanetse go Dira Kagiso le Bana ba Gaetsho?

O a ba rata mme ka dinako tse dingwe ba na le go go tena.

A ke Setse ke Siametse go Tswa mo Gae?

Ke dilo dife tse o ka di akanyetsang pele o fuduga?

Thekenoloji

Ke Tshwanetse go Itse Eng ka Metshameko ya Ileketeroniki?

E ka nna le diphelelo tse di molemo le tse di bosula tse o iseng o akanye ka tsone.

Ke Eng se ke Tshwanetseng go se Itse ka go Romelelana Melaetsa?

Melaetsa e ka ama botsala jwa gago le go go senya leina. Bona gore seo se ka direga jang.

Ke Tshwanetse go Itse Eng ka go Romela Melaetsa e e Hepisang ka Founo?

A o nna o patelediwa go romela ditshwantsho tse di hepisang ka founo? Ditlamorago tsa go romela ditshwantsho tse di hepisang ka founo ke dife? A ke tsela fela e e seng kotsi ya go bontsha mongwe gore o a mo kgatlhegela?

Sekolo

Nka Fetsa Jang Tiro Ya me Ya Sekolo?

Fa e le gore o na le bothata jwa go dira tiro ya sekolo e e direlwang kwa gae, o ka thusiwa ke go rulaganya gore o tla e dira jang.

A o Tlhoile Sekolo?

A morutabana wa gago o a go lapisa? A dirutwa dingwe di lebega e le tshenyo ya nako?

O ka Dirang fa o Kgerisiwa?

Bontsi jwa batho ba ba kgerisiwang ba akanya gore ga go sepe se se ka dirwang gore ba thusiwe. Setlhogo seno se tlhalosa se se ka dirwang go baakanya seo.

Popo Kgotsa Thutotlhagelelo?—Karolo 1: Goreng o Tshwanetse go Dumela mo Modimong?

A o ka rata go nna pelokgale fa o tlhalosa lebaka la go bo o dumela mo Modimong? Bona dikakantsho tsa kafa o ka arabang ka gone fa mongwe a go botsa ka se o se dumelang.

Popo Kgotsa Thutotlhagelelo?—Karolo 4: Nka Tlhalosa Jang Mabaka A go Bo ke Dumela Gore Dilo di Bopilwe?

Ga go tlhokege gore o nne mankge go tlhalosa lebaka la go bo go utlwala go dumela gore dilo tsotlhe di ile tsa bopiwa. Dirisa Baebele.

Bokgoni Jo bo Ka go Solegelang Molemo

Nka Tlogela Jang go Akanya ka Dilo Tse di Nkgobang Marapo?

O ka ithuta go leba dilo ka tsela e e siameng ka go dirisa dikakantsho tseno.

Nka Laola Jang Bogale Jwa Me?

Ditemana tse tlhano di ka go thusa go ritibala fa o rumolwa.

Nka Lebana Jang le go Tlhobaela?

Dikgakololo di le thataro tse di ka go thusang gore o lebane le go tlhobaela.

Nka Kgona Jang go Itshokela Masetlapelo?

Basha ba tlhalosa se se ba thusitseng go itshoka.

Nka Dirang fa ke Raelwa?

Ithute ka dilo tse tharo tse o ka di dirang gore o tile dikeletso tse di sa siamang.

Ke Eng Se se Ka Nthusang go Dirisa Nako ya me Sentle?

Dilo di le tlhano tse di ka go thusang go dirisa nako sentle.

Nka Dirang go Fokotsa Letsapa?

Ke eng se se bakang letsapa? A o na le letsapa? Fa go le jalo, ke eng se o ka se dirang go fokotsa letsapa?

O ka Tlogela Jang go Beela Dilo Nako e e Tlang?

Bona dintlha tse o ka di dirisang tse di malebana le go tlogela go beela dilo nako e e tlang!

Nka Lebana Jang le Diphoso Tsa Me?

Rotlhe re dira diphoso, mme ga se botlhe ba ba ithutang mo go tsone.

Ke Dire Eng fa ke Gakololwa?

Batho ba le bantsi ga ba rate go gakololwa, e bile ba batla gore batho ba bangwe ba nne kelotlhoko gore ba se ka ba ba naya kgakololo ka tsela e e tla ba kgopisang. A le wena o ntse jalo?

Goreng ke Tshwanetse go Ikanyega?

A batho ba ba sa ikanyegeng ba tshela monate?

Ke na Le Maikarabelo go le Kana Kang?

Basha bangwe ba newa kgololesego e ntsi go feta ba bangwe. Ke eng fa go na le pharologano?

A ke Kgona go Itshoka?

Rotlhe re tlhoka boitshoko go sa kgathalesege gore re kopana le mathata a magolo go le go le kae.

A ke Setse ke Siametse go Tswa mo Gae?

Ke dilo dife tse o ka di akanyetsang pele o fuduga?

Ke Dire Eng fa Batho Bangwe ba sa Nkamogele Jaaka ke Ntse?

A o tsaya go amogelwa ke batho ba ba sa tsheleng ka melao ya boitsholo e o tshelang ka yone go le botlhokwa?

A Tota go Botlhokwa go Nna Maitseo?

A go nna maitseo go fetilwe ke nako kgotsa go botlhokwa gompieno?

Ke Eng fa ke Bua Dilo Tse di Kgopisang ba Bangwe?

Ke eng se se tla go thusang go akanya pele o bua?

Goreng ke Tshwanetse go Ikopela Maitshwarelo?

Bona mabaka a mararo a go bo o tshwanetse go ikopela maitshwarelo le fa gone o akanya gore ga wa dira sepe se se phoso.

Goreng ke Tshwanetse go Thusa Batho ba Bangwe?

Go direla batho ba bangwe dilo tse di molemo go ka go solegela molemo ka ditsela tse pedi. Ke dife?

Nka Dirang fa Batho ba Bua ka Nna?

O ka dirang gore go sebiwa go se ka ga go utlwisa botlhoko kgotsa ga go senya leina?

Ke Direng fa Tsala Ya me E Nkutlwisitse Botlhoko?

O tshwanetse go tlhaloganya gore ga go na ditsala tse di se nang mathata. Mme o tshwanetse go dirang fa tsala ya gago e bua kgotsa e dira sengwe se se go utlwisang botlhoko?

O ka Dirang fa o Kgerisiwa?

Bontsi jwa batho ba ba kgerisiwang ba akanya gore ga go sepe se se ka dirwang gore ba thusiwe. Setlhogo seno se tlhalosa se se ka dirwang go baakanya seo.

Se o Leng Sone

Lebaka La go Bo ke sa Tshwanela go Dumela Sengwe le Sengwe Se se Mo Metsweding ya Tshedimosetso?—Karolo 1: Tsa Basetsana

Basha ba le bantsi ba ba akanyang gore ba itshimololela setaele sa bone tota ba a bo ba etsa se ba se bonang mo metsweding ya tshedimosetso.

Ke na Le Maikarabelo go le Kana Kang?

Basha bangwe ba newa kgololesego e ntsi go feta ba bangwe. Ke eng fa go na le pharologano?

Goreng ke Tshwanetse go Ikanyega?

A batho ba ba sa ikanyegeng ba tshela monate?

A ke Kgona go Itshoka?

Rotlhe re tlhoka boitshoko go sa kgathalesege gore re kopana le mathata a magolo go le go le kae.

Ke Dire Eng fa ke Gakololwa?

Batho ba le bantsi ga ba rate go gakololwa, e bile ba batla gore batho ba bangwe ba nne kelotlhoko gore ba se ka ba ba naya kgakololo ka tsela e e tla ba kgopisang. A le wena o ntse jalo?

Goreng ke Tshwanetse go Thusa Batho ba Bangwe?

Go direla batho ba bangwe dilo tse di molemo go ka go solegela molemo ka ditsela tse pedi. Ke dife?

Nka Lebana Jang le Diphoso Tsa Me?

Rotlhe re dira diphoso, mme ga se botlhe ba ba ithutang mo go tsone.

Nka Dirang fa ke Raelwa?

Ithute ka dilo tse tharo tse o ka di dirang gore o tile dikeletso tse di sa siamang.

Ke Lebega Jang?

Ithute kafa o ka tilang ka gone dikakanyo tse di phoso tse batho ba nang le tsone ka feshene.

A o Tshwenyegile Thata ka Ditebego Tsa Gago?

Fa o sa kgotsofalele ditebego tsa mmele wa gago, o ka dira jang gore o itebe ka tsela e e tshwanetseng?

A ke Tshwanetse go Nna le Tattoo?

O ka dira tshwetso e e molemo jang?

Mekgwa E e Sa Siameng

A Tota go Rogana go Phoso?

Ke eng se se phoso ka ditlhapa?

Ke ka Ntlha Yang fa ke Tshwanetse go Gana Tshedimosetso e e Hepisang?

Tshedimosetso e e hepisang e tshwana ka eng le go goga motsoko?

A o Tshwakgotswe ke Ditshwantsho Tse di Hepisang?

Baebele e ka go thusa go lemoga se tota ditshwantsho tse di hepisang e leng sone.

Nka Dirang fa ke Raelwa?

Ithute ka dilo tse tharo tse o ka di dirang gore o tile dikeletso tse di sa siamang.

O ka Tlogela Jang go Beela Dilo Nako e e Tlang?

Bona dintlha tse o ka di dirisang tse di malebana le go tlogela go beela dilo nako e e tlang!

Nako Ya fa O sa Dire Sepe

A go Botlhokwa Gore ke Tlhopha Mmino o o Ntseng Jang?

E re ka mmino o le maatla, ithute kafa o ka tlhophang mmino o o siameng ka gone.

Ke Tshwanetse go Itse Eng ka Metshameko ya Ileketeroniki?

E ka nna le diphelelo tse di molemo le tse di bosula tse o iseng o akanye ka tsone.

Ke Eng se ke Tlhokang go se Itse ka Metshameko?

Sekaseka motshameko o o o tshamekang, maikaelelo a go o tshameka le nako e o e fetsang mo go one.

Ke Eng Se se Ka Nthusang go Dirisa Nako ya me Sentle?

Dilo di le tlhano tse di ka go thusang go dirisa nako sentle.

A go Kotsi go Dirisa Dilo Tse di Amanang le Madimona?

Batho ba rata di-horoscope, di-vampire, boloi le di-zombie. Dilo tseno di ka tswa di kgatlha mme di kotsi. Ka jalo, nna kelotlhoko.

A o Akanya Gore Batsadi ba Gago ba Gana o Ijesa Monate?

A ke ngwege ke ye go ijesa monate kgotsa ke bolelele batsadi ba me boammaaruri?

Tlhakanelodikobo

Nka Dira Jang fa ke Tshwenngwa ka Tsa Tlhakanelodikobo?

Ithute gore go tshwenngwa ka tsa tlhakanelodikobo ke eng le gore o ka dira eng fa o tshwenngwa.

Ke Eng se ke Tshwanetseng go se Itse ka go Sotliwa ka Thobalano?—Karolo 1: Go Tila Dikotsi

Dilo tse tharo tse di ka go thusang go tila go sotliwa ka thobalano.

Ke Eng se ke Tshwanetseng go se Itse ka go Sotliwa ka Thobalano?—Karolo 2: Go Fola

Bala ka batswasetlhabelo ba ba ileng ba kgona go fola morago ga go sotliwa ka thobalano.

Nka Tlhalosa Jang Se ke Se Dumelang ka Tlhakanelodikobo?

A o ka dirisa Baebele go tlhalosa se o se dumelang ka tlhakanelodikobo fa o ka bodiwa gore ‘A ga o ise o tlhakanele dikobo?’

A go Ratana ga Batho ba Bong jo bo Tshwanang go Phoso?

A Baebele e ruta gore batho ba ba ratanang le batho ba bong jo bo tshwanang le jwa bone ba bosula? A Mokeresete a ka itumedisa Modimo a ntse a kgatlhegela batho ba bong jo bo tshwanang le jwa gagwe?

A o Kgatlhegela Batho ba Bong jo bo Tshwanang le Jwa Gago? A Seo se Kaya Gore o Gay?

A go phoso go nna le dikeletso tsa go tlhakanela dikobo le batho ba bong jo bo tshwanang le jwa me? O tshwanetse go dira eng?

Nka Dira Eng Gore Ke se Ka ka Nnela go Akanya ka Tlhakanelodikobo?

O ka dira eng fa go direga gore o akanye ka tlhakanelodikobo?

A go Siame go Dira Maikano a Gore ga o Kitla o Tlhakanela Dikobo Pele ga Lenyalo?

A a tla go thusa gore o se ka wa tlhakanela dikobo pele ga lenyalo?

Ke Tshwanetse go Itse Eng ka go Romela Melaetsa e e Hepisang ka Founo?

A o nna o patelediwa go romela ditshwantsho tse di hepisang ka founo? Ditlamorago tsa go romela ditshwantsho tse di hepisang ka founo ke dife? A ke tsela fela e e seng kotsi ya go bontsha mongwe gore o a mo kgatlhegela?

Ke ka Ntlha Yang fa ke Tshwanetse go Gana Tshedimosetso e e Hepisang?

Tshedimosetso e e hepisang e tshwana ka eng le go goga motsoko?

A o Tshwakgotswe ke Ditshwantsho Tse di Hepisang?

Baebele e ka go thusa go lemoga se tota ditshwantsho tse di hepisang e leng sone.

Nka Dirang fa ke Raelwa?

Ithute ka dilo tse tharo tse o ka di dirang gore o tile dikeletso tse di sa siamang.

Go Ratana

A re Ditsala Kgotsa re a Ratana?—Karolo 1: Ke Eng Se ke Se Bonang?

Bona dikakantsho tse di ka go thusang go bona gore a motho o a go kgatlhegela kgotsa o batla go nna tsala fela.

A re Ditsala Kgotsa re a Ratana?—Karolo 2: Ke Dira Gore a Akanye Eng?

A tsala ya gago e akanya gore o batla gore lo ratane? Bona dikakantsho tseno.

O ka Itse Jang Gore a Motho o go Siametse?

O ka kgona jang go lebelela ka kwa ga se o se bonang mme o bone se tota motho yo o mo kgatlhegelang a leng sone?

A re Tshwanetse go Kgaogana?—Karolo 1

Lenyalo ke kgolagano ya leruri. Ka jalo, fa o na le dipelaelo ka motho yo o ratanang le ene, o se ka wa itlhokomolosa maikutlo a gago!

A re Tshwanetse go Kgaogana?—Karolo 2

Ga go ke go nna motlhofo go kgaogana. O ka go dira jang? Ke eng se se ka go thusang go lebana le ditlamorago tsa gone?

Nka Dirang fa ke Kgaogane le Motho Yo ke Mo Ratang?

Ithute gore o ka dirang fa o kgaogane le motho yo o mo ratang.

Botsogo

O ka Dirang Fa o Na le Bothata Jwa Botsogo?—Karolo 1

Basha ba le banè ba tlhalosa gore ke eng se se ba thusang go lebana le mathata a bone a botsogo le go nna ba na le boikutlo jo bo siameng.

O ka Dirang Fa o Na le Bothata Jwa Botsogo?—Karolo 2

Bala ka maitemogelo a basha ba ba neng ba ithuta go lebana le mathata a magolo a botsogo fa ba ntse ba leba dilo ka tsela e e tshwanetseng.

Nka Dirang Fa ke Na le Bothata Jwa Botsogo? (Karolo 3)

Maitemogelo a basha ba bararo a ka go thusa go itshoka.

Nka Kgona Jang go Emelana le Diphetogo Tsa Bosha?

Ithute gore o ka lebelela eng le gore o ka kgona jang go lebana le diphetogo tsa botshelo ka katlego.

Nka Dirang go Fokotsa Letsapa?

Ke eng se se bakang letsapa? A o na le letsapa? Fa go le jalo, ke eng se o ka se dirang go fokotsa letsapa?

Nka Dira Jang Gore ke Kgone go Robala Sentle?

Dilo tse supa tse o ka di dirang gore o kgone go robala sentle.

Ke Eng Se se Ka Nthusang go Ikatisa?

Ntle le go ikatisa ka gonne o batla go nna le botsogo jo bo molemo, go ikatisa go tla go tswela mosola jang?

Goreng ke Tshwanetse go ja Dijo Tse di Nang le Dikotla?

Unhealthy youths often become unhealthy adults, so it’s good for you to develop healthy eating habits now.

Nka Fokotsa Mmele Jang?

Fa o batla go fokotsa mmele, o se ka wa akanya ka go tlogela go ja dijo dingwe mme fetola tsela e o tshelang ka yone.

Dikgang Tse di Amanang le Maikutlo

Nka Tlogela Jang go Akanya ka Dilo Tse di Nkgobang Marapo?

O ka ithuta go leba dilo ka tsela e e siameng ka go dirisa dikakantsho tseno.

Nka Lebana Jang le Kgatelelo ya Maikutlo?

Ditsela tseno tsa go lebana le kgatelelo ya maikutlo di ka go thusa go fola.

Nka Lebana Jang le go Tlhobaela?

Dikgakololo di le thataro tse di ka go thusang gore o lebane le go tlhobaela.

Nka Laola Jang Bogale Jwa Me?

Ditemana tse tlhano di ka go thusa go ritibala fa o rumolwa.

A ke Kgona go Itshoka?

Rotlhe re tlhoka boitshoko go sa kgathalesege gore re kopana le mathata a magolo go le go le kae.

Nka Kgona Jang go Itshokela Masetlapelo?

Basha ba tlhalosa se se ba thusitseng go itshoka.

O ka Dirang fa o Kgerisiwa?

Bontsi jwa batho ba ba kgerisiwang ba akanya gore ga go sepe se se ka dirwang gore ba thusiwe. Setlhogo seno se tlhalosa se se ka dirwang go baakanya seo.

Nka Kgona Jang go Emelana le Diphetogo Tsa Bosha?

Ithute gore o ka lebelela eng le gore o ka kgona jang go lebana le diphetogo tsa botshelo ka katlego.

Ke Eng fa ke Itshegaka?

Basha ba le bantsi ba na le bothata jwa go ikgobatsa. Fa e le gore o na le bothata jono, o ka bona thuso jang?

Nka Dirang go Fokotsa Letsapa?

Ke eng se se bakang letsapa? A o na le letsapa? Fa go le jalo, ke eng se o ka se dirang go fokotsa letsapa?

Ke Eng se ke Tshwanetseng go se Itse ka go Sotliwa ka Thobalano?—Karolo 2: Go Fola

Bala ka batswasetlhabelo ba ba ileng ba kgona go fola morago ga go sotliwa ka thobalano.

Go Nna Tsala ya Modimo

Popo Kgotsa Thutotlhagelelo?—Karolo 1: Goreng o Tshwanetse go Dumela mo Modimong?

A o ka rata go nna pelokgale fa o tlhalosa lebaka la go bo o dumela mo Modimong? Bona dikakantsho tsa kafa o ka arabang ka gone fa mongwe a go botsa ka se o se dumelang.

Popo Kgotsa Thutotlhagelelo?—Karolo 4: Nka Tlhalosa Jang Mabaka A go Bo ke Dumela Gore Dilo di Bopilwe?

Ga go tlhokege gore o nne mankge go tlhalosa lebaka la go bo go utlwala go dumela gore dilo tsotlhe di ile tsa bopiwa. Dirisa Baebele.

Goreng ke Tshwanetse go Rapela?

A thapelo ke sengwe se se dirang gore motho a ikutlwe botoka fela kgotsa ke sengwe se se fetang seo?

Goreng ke Tlhoka go ya Kwa Holong ya Bogosi?

Basupi ba ga Jehofa ba kopana gabedi mo bekeng kwa mafelong a a bidiwang Diholo Tsa Bogosi. Go diragalang kwa diholong tseo e bile go ya teng go ka go thusa jang?

Baebele e ka Nthusa Jang?—Karolo 1: Itse Baebele ya Gago

Fa e ka re o tsamaya o bo o bona lebokoso la bogologolo, a o ne o ka se batle go bona gore go nang le eng mo teng? Baebele e tshwana le lebokoso leo, e na le dilo tse di tlhwatlhwakgolo.

Baebele e ka Nthusa Jang?—Karolo 2: Dira Gore go Bala Baebele go Nne Monate

Go na le dikakantsho di le tlhano tse di ka go thusang gore o rate go bala Baebele.

Ditlhogo Tsa Bogologolo

A o Jewa ke Bodutu?

Sekaseka ditsela di le tharo tsa go fenya bodutu le go nna le ditsala tse di nnelang ruri.

Nka Tlogela Jang go Nna ke Hutsafetse Thata Jaana?

Utlwa gore o ka dirang fa khutsafalo e go fekeetsa.

A o Setse o Siametse go Intsha le Mongwe?

Tlhatlhoba dipotso tse nné tse di ka go thusang go bona gore a o setse o godile sentle gore o ka intsha le mongwe.

A ke Siametse go Tsena mo Lenyalong?

Gore o arabe potso eno o tshwanetse go itlhaloganya. Go itshekatsheka go tla go thusa.