Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

A7-F

Ditiragalo Tsa Botlhokwa Tsa Botshelo Jwa ga Jesu mo Lefatsheng—Bodiredi Jwa ga Jesu Kwa Botlhaba Jwa Joredane

NAKO

LEFELO

TIRAGALO

MATHAIO

MAREKO

LUKE

JOHANE

32, morago ga Moletlo wa go Neela

Bethani, ka kwa ga Joredane

O ya kwa Johane a neng a kolobetsa teng; ba le bantsi ba dumela mo go Jesu

     

10:40-42

Perea

O ruta kwa metseng le kwa metsaneng, o ya ntlheng ya Jerusalema

   

13:22

 

A re ba tsene ka kgoro e tshesane; o hutsafadiwa ke Jerusalema

   

13:23-35

 

Gongwe kwa Perea

O ba ruta go ikokobetsa; ditshwantsho: manno a a kgethegileng thata le balalediwa ba ba dirang diipato

   

14:1-24

 

Se se tlhokegang gore o nne morutwa wa ga Jesu

   

14:25-35

 

Ditshwantsho: nku e e latlhegileng, ledi le le latlhegileng, morwa yo o latlhegileng

   

15:1-32

 

Ditshwantsho: molebedi yo o bosula, monna wa mohumi le Lasaro

   

16:1-31

 

O ruta ka go kgopisega, go itshwarela le go nna le tumelo

   

17:1-10

 

Bethani

Lasaro o a swa a bo a tsosiwa

     

11:1-46

Jerusalema; Eferaime

Leano la go bolaya Jesu; o a tsamaya

     

11:47-54

Samarea; Galalea

O fodisa balepero ba le lesome; o tlhalosa kafa Bogosi Jwa Modimo bo tla tlang ka teng

   

17:11-37

 

Samarea kgotsa Galalea

Ditshwantsho: motlholagadi yo o sa ineeleng, Mofarasai le mokgethisi

   

18:1-14

 

Perea

O ruta ka lenyalo le tlhalo

19:1-12

10:1-12

   

O segofatsa bana

19:13-15

10:13-16

18:15-17

 

Potso ya monna wa mohumi; setshwantsho sa batho ba ba dirang mo tshimong ya morara le go ba duela madi a a lekanang

19:16–20:16

10:17-31

18:18-30

 

Gongwe kwa Perea

O bolelela pele loso lwa gagwe lekgetlo la boraro

20:17-19

10:32-34

18:31-34

 

Kopo ya gore Jakobe le Johane ba nne le maemo mo Bogosing

20:20-28

10:35-45

   

Jeriko

Fa a ralala motse o fodisa difofu tse pedi; o etela Sakaio; setshwantsho sa madi a selefera a le lesome

20:29-34

10:46-52

18:35–19:28