Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

B5

Motlaagana le Moperesiti yo Mogolo

Dikarolo Tsa Motlaagana

 1. 1 Letlole (Ek 25:10-22; 26:33)

 2. 2 Sesiro (Ek 26:31-33)

 3. 3 Pilara ya Sesiro (Ek 26:31, 32)

 4. 4 Boitshepo (Ek 26:33)

 5. 5 Boitshepo Jwa Maitshepo (Ek 26:33)

 6. 6 Setswalo (Ek 26:36)

 7. 7 Pilara ya Setswalo (Ek 26:37)

 8. 8 Motheo o o Khuti wa Kopore (Ek 26:37)

 9. 9 Sebeso sa Maswalo (Ek 30:1-6)

 10. 10 Tafole ya Senkgwe (Ek 25:23-30; 26:35)

 11. 11 Setlhomo sa Dipone (Ek 25:31-40; 26:35)

 12. 12 Letsela la Tente la Tlhale e e Boleta (Ek 26:1-6)

 13. 13 Letsela la Tente la Boboa Jwa Dipodi (Ek 26:7-13)

 14. 14 Sekhurumetso sa Matlalo a Diphelefu (Ek 26:14)

 15. 15 Sekhurumetso sa Matlalo a a Borethe (Ek 26:14)

 16. 16 Foreimi (Ek 26:15-18, 29)

 17. 17 Motheo o o Khuti wa Selefera ka fa Tlase ga Foreimi (Ek 26:19-21)

 18. 18 Mophakalego (Ek 26:26-29)

 19. 19 Motheo o o Khuti wa Selefera (Ek 26:32)

 20. 20 Sekotlele sa Kopore (Ek 30:18-21)

 21. 21 Sebeso sa Ditlhabelo Tse di Fisiwang (Ek 27:1-8)

 22. 22 Lolwapa (Ek 27:17, 18)

 23. 23 Kgoro (Ek 27:16)

 24. 24 Matsela a a Lepelelang a Tlhale e e Boleta (Ek 27:9-15)

Moperesiti yo Mogolo

Ekesodo kgaolo 28 e tlhalosa diaparo tsa moperesiti yo mogolo wa Iseraele ka botlalo

 • Tuku e e Kgethegileng (Ek 28:39)

 • Letshwao le le Boitshepo la Boineelo (Ek 28:36; 29:6)

 • Leje la Onikise (Ek 28:9)

 • Keetane (Ek 28:14)

 • Kgetsana ya Sehuba ya Katlholo le Maje a le 12 a a Tlhwatlhwakgolo (Ek 28:15-21)

 • Khiba le Lebanta la Yone le le Logilweng (Ek 28:6, 8)

 • Seaparo Se se Se Nang Mabogo sa Botala Jwa Loapi (Ek 28:31)

 • Momeno wa Ditleloko le Digaranata (Ek 28:33-35)

 • Seaparo se Setelele sa Letsela la Ditlhale Tse di Boleta (Ek 28:39)