Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

A7-C

Ditiragalo Tsa Botlhokwa Tsa Botshelo Jwa ga Jesu mo Lefatsheng—Bodiredi Jwa ga Jesu Kwa Galalea (Karolo 1)

NAKO

LEFELO

TIRAGALO

MATHAIO

MAREKO

LUKE

JOHANE

30

Galalea

Lekgetlo la ntlha fa Jesu a itsise gore “Bogosi jwa magodimo bo atametse”

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Kana; Nasaretha; Kaperenama

O fodisa ngwana wa molaodi mongwe; o bala momeno wa ga Isaia; o ya kwa Kaperenama

4:13-16

 

4:16-31

4:46-54

Lewatle la Galalea, gaufi le Kaperenama

O bitsa barutwa ba le banê: Simone le Anderea, Jakobe le Johane

4:18-22

1:16-20

5:1-11

 

Kaperenama

O fodisa mogwegadiagwe Simone le ba bangwe

8:14-17

1:21-34

4:31-41

 

Galalea

Loeto lwa ntlha kwa Galalea a na le barutwa ba banê

4:23-25

1:35-39

4:42, 43

 

O fodisa molepero; batho ba le bantsi ba mo sala morago

8:1-4

1:40-45

5:12-16

 

Kaperenama

O fodisa monna yo o sa kgoneng go tsamaya

9:1-8

2:1-12

5:17-26

 

O bitsa Mathaio; o ja le bakgethisi; potso ka ga go itima dijo

9:9-17

2:13-22

5:27-39

 

Judea

O rera kwa disinagogeng

   

4:44

 

31, Tlolaganyo

Jerusalema

O fodisa monna yo o lwalang kwa Bethesatha; Bajuda ba batla go mmolaya

     

5:1-47

O boa kwa Jerusalema (?)

Barutwa ba kgetla dimela dingwe ka Sabata; Jesu ke “Morena wa Sabata”

12:1-8

2:23-28

6:1-5

 

Galalea; Lewatle la Galalea

O fodisa seatla sa motho ka Sabata; batho ba le bantsi ba mo sala morago; o fodisa ba bangwe ba bantsi

12:9-21

3:1-12

6:6-11

 

Thaba e e gaufi le Kaperenama

O tlhopha baaposetoloi ba le 12

 

3:13-19

6:12-16

 

Gaufi le Kaperenama

Thero ya kwa Thabeng

5:1–7:29

 

6:17-49

 

Kaperenama

O fodisa motlhanka wa modiredi wa masole

8:5-13

 

7:1-10

 

Naina

O tsosa morwa motlholagadi

   

7:11-17

 

Tiberia; Galalea (Kwa Naine kgotsa gaufi le yone)

Johane o romela barutwa kwa go Jesu; bana ba bannye ba senolelwa boammaaruri; jokwe e e bonolo

11:2-30

 

7:18-35

 

Galalea (Kwa Naine kgotsa gaufi le yone)

Mosadi yo o nang le maleo a le mantsi o mo tshela leokwane mo dinaong; setshwantsho sa batho ba ba kolotang

   

7:36-50

 

Galalea

Loeto lwa bobedi lwa go rera, a na le ba ba 12

   

8:1-3

 

O leleka madimona; boleo jo bo sa itshwarelweng

12:22-37

3:19-30

   

Ga a ba neye sesupo sepe fa e se sa ga Jona

12:38-45

     

Mmaagwe le bomonnawe ba a tla; a re barutwa ke bone ba masika a gagwe

12:46-50

3:31-35

8:19-21