Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

A7-G

Ditiragalo Tsa Botlhokwa Tsa Botshelo Jwa ga Jesu mo Lefatsheng—Bodiredi Jwa ga Jesu Kwa Jerusalema Pele a Swa (Karolo 1)

NAKO

LEFELO

TIRAGALO

MATHAIO

MAREKO

LUKE

JOHANE

33, Nisane 8

Bethani

Jesu o goroga malatsi a le marataro pele ga Tlolaganyo

     

11:55–12:1

Nisane 9

Bethani

Marea o mo tshela leokwane mo tlhogong le mo dinaong

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

Bethani-Bethefage-Jerusalema

O tsena kwa Jerusalema a palame tonki, batho ba tsamaya kwa pele le kwa morago ga gagwe

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

Nisane 10

Bethani-Jerusalema

O hutsa setlhare sa mofeige; o phepafatsa tempele gape

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

Jerusalema

Baperesiti ba bagolo le bakwadi ba loga leano la go bolaya Jesu

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Jehofa o a bua; Jesu o bolelela pele loso lwa gagwe; go tlhoka tumelo ga Bajuda go diragatsa boporofeti jwa ga Isaia

     

12:20-50

Nisane 11

Bethani-Jerusalema

Thuto ka setlhare sa mofeige se se swabileng

21:19-22

11:20-25

   

Jerusalema, kwa tempeleng

Ba botsa Jesu gore o tsaya kae tetla ya se a se dirang; setshwantsho sa bana ba babedi

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Ditshwantsho: balemi ba ba setlhogo, mokete wa lenyalo

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

O araba dipotso ka Modimo le Kaesara, tsogo ya baswi, taelo ya botlhokwa thata

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

O botsa batho gore a Keresete ke morwa Dafide

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

Bakwadi le Bafarasai ba tla lebana le ditlamorago tse di botlhoko

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

O lebeletse motlholagadi a ntsha moneelo

 

12:41-44

21:1-4

 

Thaba ya Lotlhware

O ba naya sesupo sa mo nakong e e tlang sa gore o gone

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Ditshwantsho: makgarebane a a lesome, ditalenta, dinku le dipodi

25:1-46

     

Nisane 12

Jerusalema

Baeteledipele ba Bajuda ba loga leano la go bolaya Jesu

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

Judase o rulaganya go rekisa Jesu

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

Nisane 13 (Labone thapama)

Kwa Jerusalema le gaufi le teng

O baakanyetsa go ja Tlolaganyo ya bofelo

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

Nisane 14

Jerusalema

O ja Tlolaganyo le baaposetoloi ba gagwe

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

O tlhapisa baaposetoloi dinao

     

13:1-20