Dipesalema 107:1-43

 • Lebogang Jehofa ka ntlha ya ditiro tsa gagwe tse di gakgamatsang

  • O ne a ba tsamaisa mo tseleng e e siameng (7)

  • O kgotsofaditse ba ba nyorilweng le ba ba tshwerweng ke tlala (9)

  • O ne a ba ntsha mo lefifing (14)

  • O ne a romela lefoko la gagwe gore a ba fodise (20)

  • O sireletsa bahumanegi gore ba se ka ba gatelelwa (41)

(Dipesalema 107-150) 107  Ntshetsang Jehofa ditebogo, ka gonne o molemo;+Lorato lwa gagwe lo lo sa kgaotseng lo nnela ruri.+   A batho ba Jehofa a ba namotseng* ba bue jalo,Ba a ba namotseng mo seatleng* sa mmaba,+   Ba a neng a ba phutha go tswa kwa mafatsheng,+Go tswa kwa botlhaba le go tswa kwa bophirima,Go tswa kwa bokone le go tswa kwa borwa.+   Ba ne ba kgarakgatshega mo nageng, mo sekakeng;Ga ba a ka ba bona tsela e e yang kwa motseng o ba neng ba ka nna mo go one.   Ba ne ba tshwerwe ke tlala e bile ba nyorilwe;Ba ne ba feletswe ke maatla ka ntlha ya letsapa.   Ba ne ba nna ba goela kwa go Jehofa ba le mo matshwenyegong;+O ne a ba golola mo mathateng a ba neng ba le mo go one.+   O ne a dira gore ba tsamaye mo tseleng e e siameng+Gore ba ye kwa motseng o ba neng ba ka nna mo go one.+   A batho ba ntshetse Jehofa ditebogo+ ka ntlha ya lorato lwa gagwe lo lo sa kgaotsengLe ka ntlha ya ditiro tsa gagwe tse di gakgamatsang tse a di diretseng bomorwa batho.+   Gonne o kgotsofaditse ba ba nyorilweng;E bile o ne a tlamela ba ba tshwerweng ke tlala ka dilo tse di molemo.+ 10  Bangwe ba ne ba nna mo lefifing le lentshontsho,E le magolegwa a a bogisiwang, a le mo ditshiping. 11  Gonne ba ne ba sa reetsa lefoko la Modimo;Ba ne ba sa tlotle kgakololo ya Mogodimodimo.+ 12  Ka jalo, o ne a kokobetsa dipelo tsa bone ka matshwenyego;+Ba ne ba kgopiwa, mme go ne go se na ope yo o ba thusang. 13  Fa ba le mo matshwenyegong, ba ne ba goela kwa go Jehofa ba kopa thuso;O ne a ba golola mo mathateng a ba neng ba le mo go one. 14  O ne a ba ntsha mo lefifing le lentshontsho,E bile o ne a kgaola dikeetane tse ba neng ba bofilwe ka tsone.+ 15  A batho ba ntshetse Jehofa ditebogo ka ntlha ya lorato lwa gagwe lo lo sa kgaotseng+Le ka ntlha ya ditiro tsa gagwe tse di gakgamatsang tse a di diretseng bomorwa batho. 16  Gonne o robagantse ditswalo tsa koporeE bile o robile mephakalego ya tshipi.+ 17  Ba ne ba le dieleele, ka jalo ba ne ba boga+Ka ntlha ya maleo a bone le melato ya bone.+ 18  Ba ne ba felelwa ke keletso ya* dijo tsotlhe fela;Ba ne ba le gaufi le dikgoro tsa loso. 19  Fa ba le mo matshwenyegong, ba ne ba tle ba goele kwa go Jehofa ba kopa thuso;O ne a tle a ba golole mo mathateng a ba neng ba le mo go one. 20  O ne a tle a romele lefoko la gagwe mme a ba fodise+A bo a ba ntsha mo dikhuting tse ba neng ba gaeletswe mo go tsone. 21  A batho ba ntshetse Jehofa ditebogo ka ntlha ya lorato lwa gagwe lo lo sa kgaotsengLe ka ntlha ya ditiro tsa gagwe tse di gakgamatsang tse a di diretseng bomorwa batho. 22  A ba mo ntshetse ditlhabelo tsa go leboga+Ba bo ba itsise ditiro tsa gagwe ba goa ka boitumelo. 23  Batho ba ba tsamayang mo lewatleng ka dikepe,Ba ba dirang kgwebo ya bone mo metsing a mantsi,+ 24  Ba bone ditiro tsa ga JehofaLe dilo tse dintle tse a di bopileng tse di mo lewatleng;+ 25  Kafa setsuatsue se kgonang go tsoga ka teng fa a se laela,+Se bo se tsholetsa makhubu a lewatle. 26  Ba tlhatlogela kwa loaping;Ba thabuela kwa tlasetlase ga lewatle. Ba felelwa ke maatla ka ntlha ya masetlapelo a a ba gomagomelang. 27  Ba a kgokgweetsega e bile ba a thetheekela fela jaaka motho yo o tagilweng,Mme bokgoni jwa bone ga bo ba tswele mosola.+ 28  Foo ba goela kwa go Jehofa ba le mo matshwenyegong;+Mme o ba golola mo mathateng a ba leng mo go one. 29  O sisibatsa setsuatsue;Makhubu a lewatle a a didimala.+ 30  Ba a itumela fa makhubu ano a sisibala,Mme o ba isa kwa lefelong le dikepe di emang mo go lone le ba le batlang. 31  A batho ba ntshetse Jehofa ditebogo ka ntlha ya lorato lwa gagwe lo lo sa kgaotsengLe ka ntlha ya ditiro tsa gagwe tse di gakgamatsang tse a di diretseng bomorwa batho.+ 32  A ba mo tlotlomatse mo bathong ba ba phuthegileng,+E bile a ba mmake mo gare* ga bagolwane. 33  O fetola dinoka gore e nne sekakaLe metswedi ya metsi gore e nne mmu o o omileng,+ 34  O fetola lefatshe le le ungwang gore e nne naga e e letswai,+Ka ntlha ya bosula jo bo bogolo jwa ba ba nnang mo go lone. 35  O fetola sekaka gore e nne megobe ya metsi e e tletseng lotlhaka,Le naga e e omeletseng gore e nne metswedi ya metsi.+ 36  O dira gore ba ba tshwerweng ke tlala ba nne koo,+Gore ba tle ba age motse o ba ka nnang mo go one.+ 37  Ba jala masimo e bile ba lema masimo a morara*+A a ugwang thata.+ 38  O a ba segofatsa ba bo ba oketsega thata;Ga a letle gore dikgomo tsa bone di fokotsege.+ 39  Le fa go ntse jalo, ba boa ba fokotsega ba bo ba kokobediwaKa ntlha ya kgatelelo, masetlapelo le khutsafalo. 40  O dira gore batlotlegi ba nyatsegeE bile o dira gore ba kgarakgatshege mo mafelong a a se nang ditsela.+ 41  Le fa go ntse jalo, o sireletsa* bahumanegi gore ba se ka ba gatelelwa+E bile o dira gore ba malapa a bone ba nne bantsi jaaka letsomane. 42  Batho ba ba siameng ba bona seno ba bo ba itumela;+Mme batho botlhe ba ba sa siamang ba tswala melomo.+ 43  Ope fela yo o botlhale o tla ela dilo tseno tlhoko+E bile o tla sekaseka ka kelotlhoko ditiro tsa ga Jehofa tsa lorato lo lo sa kgaotseng.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “rekolotseng.”
Kgotsa “taolong.”
Kgotsa “Ba ne ba tlhoa.”
Seheb., “mo setulong.”
Kgotsa “diterebe; moretlwa.”
Kgotsa “baya kwa godimo,” go tewa kwa ba ka se fitlhelelweng gone.