Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

POTSO 5

Baebele e na le Molaetsa Ofe?

“Ke tla tsenya bobaba fa gare ga gago le mosadi le fa gare ga losika lwa gago le losika lwa gagwe. O tla go tšhwetla tlhogo mme wena o tla mo gobatsa mo seretheng.”

Genesise 3:15

“Ditšhaba tsotlhe tsa lefatshe di tla itshegofatsa ka losika lwa gago ka gonne o reeditse lentswe la me.”

Genesise 22:18

“A Bogosi jwa gago bo tle. A thato ya gago e diragale mo lefatsheng jaaka e diragala kwa legodimong.”

Mathaio 6:10

“Mme Modimo yo o nayang kagiso o tla tšhwetla Satane ka fa tlase ga dinao tsa lona mo bogautshwaneng.”

Baroma 16:20

“Le fa go ntse jalo, fa Modimo a sena go naya Morwa taolo ya gore a laole dilo tsotlhe, morago ga moo, Morwa le ene o tla nna mo taolong ya Modimo yo o neng a mo naya taolo. Ka tsela eo, Modimo e tla nna ene Mmusi wa dilo tsotlhe.”

1 Bakorintha 15:28

“Jaanong ditsholofetso di ne tsa bolelelwa Aborahame le losika lwa gagwe . . . , e leng Keresete. Mo godimo ga moo, fa lo le ba ga Keresete, tota lo losika lwa ga Aborahame.”

Bagalatia 3:16, 29

“Bogosi jwa lefatshe bo fetogile Bogosi Jwa Morena wa rona le jwa ga Keresete wa gagwe, mme o tla busa e le kgosi ka bosakhutleng le go ya go ile.”

Tshenolo 11:15

“Ka jalo, noga e kgolo e ne ya latlhelwa mo lefatsheng, e leng noga ya kwa tshimologong, e e bidiwang Diabolo le Satane, yo o tsietsang lefatshe lotlhe; le baengele ba gagwe ba ne ba latlhelwa mo lefatsheng le ene.”

Tshenolo 12:9

“O ne a tshwara noga e kgolo, noga ya kwa tshimologong, yo e leng Diabolo le Satane, a bo a mmofa dingwaga di le 1 000.”

Tshenolo 20:2