టీనేజర్లు

యువత అడిగే ప్రశ్నలు

నాకు ఎవరైనా సలహా ఇస్తే ఎలా స్పందించాలి?

కొంతమంది యౌవనుల మనసు ఎంత సున్నితంగా ఉంటుందంటే చిన్న సలహాకు కూడా చాలా బాధపడిపోతారు. మీది కూడా అలాంటి మనస్తత్వమేనా?

వర్క్‌షీట్లు

మద్య౦ విషయ౦లో మీరెలా౦టి నిర్ణయాలు తీసుకు౦టారు?

తాగమని ఇతరులు మీపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏమి చేయాలో ఆలోచి౦చుకోవడానికి ఈ వర్క్‌షీట్‌ మీకు సహాయ౦ చేస్తు౦ది.

మీ వయసువాళ్లు ఏమంటున్నారు

సెల్‌ఫోన్లు

ఈ భాగంలో, మాటలు కోట్‌ చేసిన కొంతమంది పేర్లు అసలు పేర్లు కావు.