కంటెంట్‌కు వెళ్లు

బైబిలు అధ్యయనానికి సహాయపడే పుస్తకాలు, బ్రోషుర్‌లు

డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉన్న ఈ పుస్తకాలను, బ్రోషుర్‌లను ఉపయోగించి బైబిల్లోని ఒక్కో అంశాన్ని అధ్యయనం చేయండి. ఆడియో పుస్తకాలు, సంజ్ఞ భాష వీడియోలు కూడా చాలా భాషల్లో ఉన్నాయి.

భాషలను చూపించే బాక్సులో ఒక భాషను ఎంచుకొని, వెతుకు మీద క్లిక్‌ చేస్తే ఆ భాషలో ఉన్న ప్రచురణలు, వాటి ఫార్మాట్లు కనిపిస్తాయి. ఏదైనా ప్రచురణ పేరులోని ఒకట్రెండు పదాల్ని టైప్‌ చేస్తే, ఆ ప్రచురణ కనిపిస్తుంది.

 

చూపించు

డిజిటల్‌ ప్రచురణలకు చేసిన కొన్ని మార్పులూచేర్పులూ ముద్రిత సంచికల్లో ఇప్పుడే కనబడకపోవచ్చు.