JW.ORGలో తాజాగా ఏమి వచ్చాయి?

2024-07-18

అప్రమత్తంగా ఉండండి!

రాజకీయ దాడులు—బైబిలు ఏం చెప్తుంది?

రాజకీయ గందరగోళం ఒకరోజు ఆగిపోతుంది. అదెలా జరుగుతుందో బైబిలు వివరిస్తుంది.

2024-07-16

కావలికోట—అధ్యయన ప్రతి

పాఠకుల ప్రశ్న​—అక్టోబరు 2024

సొలొమోను కట్టించిన ఆలయంలోని వసారా ఎత్తు ఎంత?

2024-07-16

కావలికోట—అధ్యయన ప్రతి

అధ్యయనం చేయడానికి ఐడియాలు​—ముఖ్యమైన విషయాల్ని నెమరు వేసుకోండి

చదివిన విషయాల్ని గుర్తు తెచ్చుకోవడం మీకు ఎప్పుడైనా కష్టంగా అనిపించిందా? మరి మీరు ఏం చేయవచ్చు?

2024-07-16

కావలికోట—అధ్యయన ప్రతి

ప్రాచీనకాలంలోని ఇశ్రాయేలులో సంగీతం

ప్రాచీనకాలంలోని ఇశ్రాయేలీయులు సంగీతాన్ని ఎంత ప్రాముఖ్యంగా చూసేవాళ్లు?

2024-07-16

కావలికోట—అధ్యయన ప్రతి

1924—వంద సంవత్సరాల క్రితం

1924లో, మంచివార్త ప్రకటించడానికి బైబిలు విద్యార్థులు ధైర్యంగా కొత్తకొత్త పద్ధతుల్ని మొదలుపెట్టారు.

2024-07-16

కావలికోట—అధ్యయన ప్రతి

అక్టోబరు 2024

ఇందులో 2024, డిసెంబరు 9–2025, జనవరి 5 వరకు జరిగే అధ్యయన ఆర్టికల్స్‌ ఉన్నాయి.

2024-07-16

యువత అడిగే ప్రశ్నలు

మా అమ్మానాన్నలు నన్ను ఎందుకు ఎంజాయ్‌ చేయనివ్వరు?

మీ అమ్మానాన్నలు మీరు అడిగింది ఎందుకు వద్దు అంటున్నారో, వాళ్లను ఒప్పించడానికి మీరు ఏం చేస్తే బాగుంటుందో ఆలోచించండి.

2024-07-10

బైబిలు వచనాల వివరణ

సామెతలు 16:3 వివరణ​—“నీ పనుల భారము యెహోవామీద నుంచుము”

నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు మనుషులు దేవుని నిర్దేశం కోసం అడగడానికి ఏ రెండు కారణాలు ఉన్నాయి?

2024-07-10

బైబిలు వచనాల వివరణ

కొలొస్సయులు 3:23 వివరణ​—“మీరేమి చేసినను … మనస్ఫూర్తిగా చేయుడి”

పని విషయంలో ఒక క్రైస్తవుడి ఆలోచన, దేవునితో అతని స్నేహం మీద ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది?

2024-07-10

బైబిలు వచనాల వివరణ

మార్కు 11:24 వివరణ​—“ప్రార్థన చేయునప్పుడు మీరు అడుగుచున్న వాటినెల్లను పొందియున్నామని నమ్ముడి”

విశ్వాసం, ప్రార్థన గురించి యేసు ఇచ్చిన సలహాలు ఈ రోజుల్లో ఎదురయ్యే సవాళ్లను దాటడానికి ఎలా సహాయం చేస్తాయి?

2024-07-10

బైబిలు వచనాల వివరణ

రోమీయులు 5:8 వివరణ​—“మనమింకను పాపులమై యుండగానే క్రీస్తు మనకొరకు చనిపోయెను”

చాలాసార్లు మనుషుల ఆలోచనలు, పనులు దేవుని నీతి ప్రమాణాలకు విరుద్ధంగా ఉంటాయి. మరి మనకు ఇప్పుడు దేవునితో మంచి అనుబంధం అలాగే భవిష్యత్తులో శాశ్వత జీవితం కావాలంటే ఏంచేయాలి?

2024-07-10

బైబిలు వచనాల వివరణ

హెబ్రీయులు 11:1 వివరణ​—“విశ్వాసమనునది నిరీక్షింపబడువాటియొక్క నిజ స్వరూపము”

నిజమైన విశ్వాసం ఎంత బలమైంది? అది ఎందుకు ప్రాముఖ్యం?

2024-07-10

బైబిలు వచనాల వివరణ

ఫిలిప్పీయులు 4:13 వివరణ​—“క్రీస్తు ద్వారా నేను ఏ పనినైనా చేయగలను”

“ఏదైనా చేయగల” శక్తిని పొందుతానని అన్నప్పుడు అపొస్తలుడైన పౌలు ఉద్దేశం ఏంటి?

2024-07-10

బైబిలు వచనాల వివరణ

సామెతలు 3:5, 6 వివరణ​—“నీ స్వబుద్ధిని ఆధారము చేసికొనకు”

మీరు మీ మీద కన్నా యెహోవా మీద ఎక్కువ నమ్మకం ఉంచుతున్నారని ఎలా చూపించవచ్చు?

2024-07-10

బైబిలు వచనాల వివరణ

మత్తయి 6:33 వివరణ​—“ఆయన రాజ్యమును … మొదట వెదకుడి”

క్రైస్తవులు బ్రతకడం కోసం పనిచేయాల్సిన అవసరం లేదని యేసు అంటున్నాడా?

2024-07-10

బైబిలు వచనాల వివరణ

యోహాను 1:1 వివరణ​—“ఆదియందు వాక్యముండెను”

ఈ లేఖనం, యేసుక్రీస్తు మనిషిగా భూమ్మీదికి రాకముందు ఆయన జీవితం గురించి కొన్ని వివరాలు తెలియజేస్తుంది.

2024-07-10

బైబిలు వచనాల వివరణ

యెషయా 42:8 వివరణ​—“యెహోవాను నేనే“

దేవుడు తనకు పెట్టుకోవడానికి ఏ పేరును ఎంచుకున్నాడు?

2024-07-09

కావలికోట—అధ్యయన ప్రతి

పాఠకులకు గమనిక​—ఆగస్టు 2024

పాపం చేసిన వ్యక్తని యెహోవా ఎలా చూస్తాడో, ఎలా సహాయం చేస్తాడో ఈ పత్రికలోని అధ్యయన ఆర్టికల్స్‌లో పరిశీలిస్తాం. అలాగే, మనం యెహోవాలా వాళ్లమీద కనికరం, ప్రేమ, కరుణ ఎలా చూపించవచ్చో కూడా పరిశీలిస్తాం.

2024-07-09

కావలికోట—అధ్యయన ప్రతి

పాఠకుల ప్రశ్న​—ఆగస్టు 2024

2 థెస్సలొనీకయులు 3:14 ప్రకారం, ఒక వ్యక్తికి గుర్తు వేసేది సంఘపెద్దలా లేక ప్రచారకులా?

2024-07-03

తాజా వార్తలు

ప్రపంచంలో అత్యవసర పరిస్థితులు: విపత్తులు, మహమ్మారులు వచ్చినప్పుడు మన బ్రదర్స్‌సిస్టర్స్‌కి సహాయం చేయడం

ప్రపంచంలో మన బ్రదర్స్‌సిస్టర్స్‌కి అత్యవసర పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు పరిపాలక సభ వెంటనే స్పందించి, అవసరమైన నిర్దేశాల్ని ఇస్తుంది.

2024-07-03

కావలికోట—అధ్యయన ప్రతి

ఆగస్టు 2024

ఇందులో 2024, అక్టోబరు 7–నవంబరు 10 వరకు జరిగే అధ్యయన ఆర్టికల్స్‌ ఉన్నాయి.

2024-06-27

యువత అడిగే ప్రశ్నలు

స్కూలు అంటేనే నచ్చకపోతే?

మీకు స్కూలంటే ఇష్టం లేదా? మీలాగే బోలెడుమందికి అనిపిస్తుంది. స్కూల్‌ మీద ఇష్టం పెంచుకోవడానికి మీరేం చేయవచ్చో చూడండి.

2024-06-27

యువత అడిగే ప్రశ్నలు

సిగ్గు, మొహమాటం ఎలా తగ్గించుకోవచ్చు?

మంచి స్నేహాల్ని, మధుర క్షణాల్ని మిస్‌ అవ్వకండి.

2024-06-20

అప్రమత్తంగా ఉండండి!

సోషల్‌ మీడియా పంజరంలో పిల్లలు—తల్లిదండ్రులకు బైబిలు ఇచ్చే సలహాలు

సోషల్‌ మీడియా పంజరంలోకి వెళ్లకుండా పిల్లల్ని కాపాడుకోవడానికి బైబిలు తల్లిదండ్రులకు సహాయం చేస్తుంది.