కంటెంట్‌కు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షుల సంఘ కూటాలు

మా కూటాల గురించి తెలుసుకోండి. మీకు దగ్గర్లో కూటం ఎక్కడ జరుగుతుందో తెలుసుకోండి.

కరోనా వైరస్‌ (కోవిడ్‌-19) అలర్ట్: చాలా ప్రాంతాల్లో, మేము రాజ్యమందిరాల్లో గానీ పెద్ద గుంపులుగా గానీ కలుసుకోవట్లేదు. మరిన్ని వివరాల కోసం దయచేసి యెహోవాసాక్షుల్లో ఒకరిని సంప్రదించండి. “మీరు ఎవరి నాయకత్వాన్ని నమ్మవచ్చు?” అనే ప్రత్యేక బైబిలు ప్రసంగానికి సంబంధించి ఒక వీడియో పోస్ట్ చేస్తాం. మీరు ఆ ప్రసంగానికి హాజరవ్వలేకపోతే, దాన్ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఆన్‌లైన్‌లో చూడవచ్చు.

మీకు దగ్గర్లో ఉన్న ప్రాంతాన్ని కనుక్కోండి

మా కూటాలు ఎలా జరుగుతాయి?

యెహోవాసాక్షులు ఆరాధన కోసం వారానికి రెండుసార్లు కూటాలు జరుపుకుంటారు. (హెబ్రీయులు 10:24, 25) ఈ కూటాలకు అందరూ హాజరవ్వవచ్చు. అక్కడ మేము బైబిలు ఏమి చెబుతుందో పరిశీలిస్తాం, అందులోని బోధలను మా జీవితాల్లో ఎలా పాటించాలో తెలుసుకుంటాం.

మా కూటాలు చాలావరకు పాఠశాల తరగతుల్లో జరిగినట్లు ప్రేక్షకులతో చర్చా రూపంలో జరుగుతాయి. కూటాలు పాట, ప్రార్థనతో మొదలై పాట, ప్రార్థనతో ముగుస్తాయి.

మా కూటాలకు హాజరవడానికి మీరు యెహోవాసాక్షులే అయ్యుండాల్సిన అవసరం లేదు. మేము ప్రతీ ఒక్కర్నీ ఆహ్వానిస్తాం. ప్రవేశం పూర్తిగా ఉచితం, చందాలు ఎప్పుడూ సేకరించబడవు.