కంటెంట్‌కు వెళ్లు

శాంతి, సంతోషం

మనకు కష్టమైన సమస్యలు వచ్చినప్పుడు సంతోషం, మనశ్శాంతి అనేవి అంతుచిక్కని విషయాలని అనిపించవచ్చు. అయితే రోజువారీ ఒత్తిళ్లను ఎదుర్కోవడానికి, శారీరక-భావోద్వేగ వేదనను తగ్గించుకోవడానికి, ఒక ఉద్దేశంతో అర్థవంతమైన జీవితం గడపడానికి బైబిలు ఎంతోమందికి సహాయం చేసింది. అది మీకు కూడా సహాయం చేయగలదు.

విషాద పరిస్థితిని తట్టుకోవడం

శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం

ఇతరులతో సంబంధాలు

అలవాట్లు, వ్యసనాలు

బైబిలు జీవితాల్ని మారుస్తుంది

వేర్వేరు పరిస్థితుల నుండి వచ్చిన ప్రజలు, అర్థవంతమైన జీవితాన్ని ఎలా గడపగలుగుతున్నారో, ఇప్పుడు దేవునితో మంచి సంబంధం ఎలా కలిగివుంటున్నారో చెప్తున్నారు

మీ ప్రియమైన వారెవరైనా చనిపోతే

Has someone you love died? Do you need help in dealing with your grief?

ఆనందం వెల్లివిరిసే కుటుంబ జీవితం కోసం

బైబిలు సూత్రాలు పాటిస్తే మీ కాపురం, మీ కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది.

బైబిల్ని స్టడీ చేయండి

బైబిలు ఎందుకు చదవాలి?

ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలమందికి జీవితంలోని ముఖ్యమైన ప్రశ్నలకు బైబిలు జవాబిస్తోంది. మీకు కూడా ఆ జవాబులు తెలుసుకోవాలనుందా?

బైబిలు అధ్యయనం అంటే ఏమిటి?

యెహోవాసాక్షుల ఉచిత బైబిలు అధ్యయన కార్యక్రమం గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుసు. దాని గురించి ఇంకా ఎక్కువ తెలుసుకోండి.

మిమ్మల్ని కలవడానికి రిక్వెస్టు చేయండి

బైబిలు గురించి లేదా యెహోవాసాక్షుల గురించి ఎక్కువ తెలుసుకోండి.