కంటెంట్‌కు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షుల గురించి

మేము బహిరంగంగా సాక్ష్యమిస్తూ మీకు కనిపిస్తుంటాం. మీరు మా గురించి వార్తా నివేదికల్లో చదివి ఉంటారు లేదా ఎవరైనా చెప్తే వినుంటారు. కానీ యెహోవాసాక్షుల గురించి మీకు ఎంత బాగా తెలుసు?

ఇది కూడా చూడండి: యెహోవాసాక్షుల నమ్మకాలు ఏమిటి?

నమ్మకాలు, కార్యకలాపాలు

యెహోవాసాక్షుల గురించి తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు

మా గురించి బహుశా మీకు వచ్చిన ప్రశ్నలకు జవాబులు తెలుసుకోండి.

యెహోవాసాక్షుల అనుభవాలు

యెహోవాసాక్షులు బైబిలుకు అనుగుణంగా ఆలోచించడానికి, మాట్లాడడానికి, ప్రవర్తించడానికి శాయశక్తులా కృషిచేస్తుండగా వాళ్లకు ఎలాంటి అనుభవాలు ఎదురయ్యాయో తెలుసుకోండి.

యెహోవాసాక్షుల కార్యకలాపాలు

మేము 230 కన్నా ఎక్కువ దేశాల్లో నివసిస్తున్నాం. వేర్వేరు జాతులకు, సంస్కృతులకు చెందినవాళ్లం. మా ప్రకటనా పని గురించి మీకు తెలిసేవుంటుంది, అయితే ఇతర ముఖ్యమైన విధాల్లో కూడా మేము స్థానిక సమాజాలకు సాయపడతాం.

ప్రపంచమంతటా ఉన్న యెహోవాసాక్షులు

మా అంతర్జాతీయ సహోదర బృందం గురించి తెలుసుకోండి.

ఉచిత బైబిలు అధ్యయన కార్యక్రమం

బైబిలు ఎందుకు చదవాలి?

ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలమందికి జీవితంలోని ముఖ్యమైన ప్రశ్నలకు బైబిలు జవాబిస్తోంది. మీకు కూడా ఆ జవాబులు తెలుసుకోవాలనుందా?

బైబిలు అధ్యయనం అంటే ఏమిటి?

యెహోవాసాక్షుల ఉచిత బైబిలు అధ్యయన కార్యక్రమం గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుసు. దాని గురించి ఇంకా ఎక్కువ తెలుసుకోండి.

మిమ్మల్ని కలవడానికి రిక్వెస్టు చేయండి

బైబిలు గురించి లేదా యెహోవాసాక్షుల గురించి ఎక్కువ తెలుసుకోండి.

కూటాలు, కార్యక్రమాలు

రాజ్యమందిరం అంటే ఏమిటి?

స్వయంగా మీరే వెళ్లి చూడండి.

యెహోవాసాక్షుల కూటాలకు రండి

మా కూటాలు ఎలా జరుగుతాయో, ఎక్కడ జరుగుతాయో తెలుసుకోండి.

యేసు మరణ జ్ఞాపకార్థ ఆచరణ

2025, ఏప్రిల్‌ 12న జరిగే యేసు మరణ జ్ఞాపకార్థ ఆచరణకు రమ్మని యెహోవాసాక్షులు మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నారు.

బ్రాంచి కార్యాలయాలు

యెహోవాసాక్షుల్ని సంప్రదించండి

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న యెహోవాసాక్షుల గురించి తెలుసుకోవడానికి సమాచారం.

బెతెల్‌ టూర్‌లు

మీకు దగ్గర్లో కార్యాలయం ఎక్కడ ఉందో, టూర్‌ ఎప్పుడు ఇస్తారో తెలుసుకోండి.

యెహోవాసాక్షుల పనికి ఆర్థిక మద్దతు ఎలా లభిస్తుంది?

చాలా చర్చీలు చందాలు తీసుకున్నట్టు మేం తీసుకోం.

నేడు యెహోవా ఇష్టాన్ని ఎవరు చేస్తున్నారు?

యెహోవాసాక్షులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నారు. వాళ్ల నేపథ్యాలు, సంస్కృతులు వేరు. వాళ్లందర్నీ ఒక్కటి చేసింది ఏమిటి?

ప్రపంచవ్యాప్త—తాజా గణాంకాలు

  • యెహోవాసాక్షులు ఉన్న దేశాల సంఖ్య—239

  • యెహోవాసాక్షుల సంఖ్య—88,16,562

  • నిర్వహించిన ఉచిత బైబిలు అధ్యయనాల సంఖ్య—72,81,212

  • గత ఏడాది క్రీస్తు మరణ జ్ఞాపకార్థ ఆచరణకు హాజరైనవాళ్ల సంఖ్య—2,04,61,767

  • సంఘాల సంఖ్య—1,18,177