కంటెంట్‌కు వెళ్లు

యేసు మరణ జ్ఞాపకార్థ ఆచరణ

తన మరణాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉండమని, యేసు చనిపోవడానికి ముందు రోజు రాత్రి తన అనుచరులకు చెప్పాడు. ఆయన ఇలా అన్నాడు:

“నన్ను గుర్తుచేసుకోవడానికి దీన్ని చేస్తూ ఉండండి.”—లూకా 22:19.

ఈ సంవత్సరం యేసు మరణ జ్ఞాపకార్థ ఆచరణ మార్చి 27, శనివారం రోజున జరుగుతుంది. ఈ ప్రత్యేక ఆచరణకు రమ్మని మేము మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం.

కరోనా వైరస్ (కోవిడ్-19) అలర్ట్: మహమ్మారి కారణంగా, ఈ కార్యక్రమం ఆన్లైన్లో జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలో తెలుసుకోవడానికి, ఒక యెహోవాసాక్షిని అడగండి లేదా కింద ఉన్న బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి.

మీకు దగ్గర్లో ఉన్న ప్రాంతాన్ని కనుక్కోండి (కొత్త విండో ఓపెన్‌ అవుతుంది)