కంటెంట్‌కు వెళ్లు

శాంతిగా ఉండడానికి కృషిచేయండి!

2022 యెహోవాసాక్షుల సమావేశం

ఈ సంవత్సరం జరిగే యెహోవాసాక్షుల మూడురోజుల సమావేశానికి మిమ్మల్ని హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం

కోవిడ్‌-19 కారణంగా ఈ సంవత్సర సమావేశం jw.org వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ సమావేశం జూలై, ఆగస్టు నెలల్లో భాగాలుగా అందుబాటులోకి వస్తాయి.

ప్రోగ్రామ్‌ ఉచితం. లాగ్‌ఇన్‌ లేదా రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు

కార్యక్రమ ముఖ్యాంశాలు

శుక్రవారం సెషన్స్‌: మనశ్శాంతిని పొందడానికి, ఇతరులతో శాంతిగా ఉండడానికి ప్రేమ ఎలా సహాయం చేస్తుందో తెలుసుకుంటారు. భార్యాభర్తలకు, తల్లిదండ్రులకు, పిల్లలకు బైబిలు ఇచ్చే సలహాలు, కుటుంబంలో శాంతి ఉండడానికి మార్గాన్ని చూపిస్తాయని గ్రహిస్తారు.

శనివారం సెషన్స్‌: అనారోగ్యం వల్ల, ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల, ప్రకృతి విపత్తుల వల్ల, లేదా ఇతర సమస్యల వల్ల బాధపడుతున్నప్పుడు కూడా శాంతిగా ఉండడం సాధ్యమేనా? శాంతిగా ఉండడానికి వేర్వేరు దేశాల్లో ఉన్నవాళ్లు ఏం చేస్తున్నారో తెలిపే ఒక ప్రోత్సాహకరమైన వీడియో చూస్తారు.

ఆదివారం సెషన్స్‌: మనం నిజంగా దేవునికి స్నేహితులుగా ఉండగలమా? దేవునికి స్నేహితులు అవ్వడానికి మనవైపు నుండి చేయాల్సింది ఏదైనా ఉందా? లేక ఏం చేయకుండానే ఆయనకు స్నేహితులు అయిపోతామా? వీటికి జవాబుల్ని, “దేవునికి స్నేహితులుగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి?” అనే బైబిలు ప్రసంగంలో తెలుసుకుంటారు.

ప్రోగ్రామ్‌ షెడ్యూల్‌ను డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోండి లేదా మా సమావేశాల గురించి వివరించే వీడియో చూడండి.