కంటెంట్‌కు వెళ్లు

కొత్తలోకం దగ్గర్లో ఉంది

ఆ విషయం మనకెలా తెలుసు? దాని గురించి బైబిలు ఏమి చెప్తుందో ఈ కావలికోట సంచిక చదివి తెలుసుకోండి.

 

ఎక్కువ తెలుసుకోండి

ఆన్‌లైన్‌లో బైబిలు చదవండి

ఖచ్చితంగా, చదవడానికి తేలిగ్గా ఉన్న ఈ కొత్త లోక అనువాదం బైబిల్లో ఏమేం ఉన్నాయో పరిశీలించండి.

ఆన్‌లైన్‌లో బైబిలు చదవండి

ఖచ్చితంగా, చదవడానికి తేలిగ్గా ఉన్న ఈ కొత్త లోక అనువాదం బైబిల్లో ఏమేం ఉన్నాయో పరిశీలించండి.

కొత్తగా చేర్చిన వీడియోలు, సంగీతం, ఆర్టికల్స్‌, అలాగే వార్తలు చూడండి.

తాజాగా ఏమి వచ్చాయి?

బైబిలు స్టడీ కోర్సు గురించి తెలుసుకోండి

ఒక యెహోవాసాక్షి సహాయంతో బైబిలు స్టడీ ఉచితంగా తీసుకోండి.

మిమ్మల్ని కలవడానికి రిక్వెస్టు చేయండి

బైబిలు గురించి లేదా యెహోవాసాక్షుల గురించి ఎక్కువ తెలుసుకోండి.

యెహోవాసాక్షుల కూటాలకు రండి

మా కూటాలు ఎలా జరుగుతాయో, ఎక్కడ జరుగుతాయో తెలుసుకోండి.

2024 యెహోవాసాక్షుల ప్రాదేశిక సమావేశం

సువార్త పుస్తకాల్లో యేసు కథ

ఈ సంవత్సరం సమావేశంలో, ఉత్కంఠగా సాగే యేసు కథ సిరీస్‌లోని మొదటి ఎపిసోడ్‌ మిమ్మల్ని ఆకట్టుకోబోతుంది! ఒకసారి ట్రైలర్‌ చూసేయండి.

 

ఈ వీడియో చూడండి

యెహోవాసాక్షులు—మేము ఎవరం?

మా సంస్కృతులు, భాషలు వేరు. అయినా మేమంతా కలిసికట్టుగా ఉంటాం, మాకున్న లక్ష్యాలు ఒక్కటే. యెహోవా దేవుణ్ణి ఘనపర్చడమే మా ముఖ్య ఉద్దేశం, యెహోవా దేవుడని బైబిలు చెప్తుంది. ఆయనే అన్నిటినీ సృష్టించాడు. యేసు క్రీస్తును ఆదర్శంగా తీసుకోవడానికి మా శాయశక్తులా కృషిచేస్తాం. మేము క్రైస్తవులమని చెప్పుకోవడానికి గర్విస్తున్నాం. బైబిలు గురించి, దేవుని రాజ్యం గురించి తెలుసుకునేలా ఇతరులకు సహాయం చేయడానికి మాలో ప్రతీ ఒక్కరం క్రమంగా సమయం వెచ్చిస్తాం. యెహోవా దేవుని గురించి, ఆయన రాజ్యం గురించి సాక్ష్యమిస్తాం లేదా మాట్లాడతాం. అందుకే మాకు యెహోవాసాక్షులు అనే పేరు ఉంది.

మా వెబ్‌సైట్‌లో ఏమేం ఉన్నాయో చూడండి. ఆన్‌లైన్‌లో బైబిలు చదవండి. మా గురించి, మా నమ్మకాల గురించి ఇంకెక్కువ తెలుసుకోండి.

 

వరి చేనులో ఇద్దరు యెహోవాసాక్షులు ఒకతనికి ప్రకటిస్తున్నారు.