కంటెంట్‌కు వెళ్లు

ఆత్మహత్య తలంపులతో సతమతమౌతున్న వారికి సహాయం

కోవిడ్‌ మహమ్మారి వల్ల కలిగే ఒత్తిడి మానసిక ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపించవచ్చు. బైబిల్లో ఉన్న సలహాలు ఓదార్పునిస్తాయి, ఎంతో సహాయం చేస్తాయి.

 

మరిన్ని తెలుసుకోండి

ఆన్‌లైన్‌లో బైబిలు చదవండి

ఖచ్చితంగా, చదవడానికి తేలిగ్గా ఉన్న ఈ కొత్త లోక అనువాదం బైబిల్లో ఏమేం ఉన్నాయో పరిశీలించండి.

ఆన్‌లైన్‌లో బైబిలు చదవండి

ఖచ్చితంగా, చదవడానికి తేలిగ్గా ఉన్న ఈ కొత్త లోక అనువాదం బైబిల్లో ఏమేం ఉన్నాయో పరిశీలించండి.

కొత్తగా చేర్చిన వీడియోలు, సంగీతం, ఆర్టికల్స్‌, అలాగే వార్తలు చూడండి.

తాజాగా ఏమి వచ్చాయి?

యెహోవాసాక్షుల కూటాలకు రండి

మా కూటాలు ఎక్కడ జరుగుతాయో, ఎలా జరుగుతాయో తెలుసుకోండి. మా కూటాలకు అందరూ రావచ్చు. చందాలు సేకరించరు.

యెహోవాసాక్షులు మిమ్మల్ని కలవడానికి రిక్వెస్టు చేయండి

యెహోవాసాక్షులతో బైబిలు విషయాలు చర్చించండి, లేదా మా ఉచిత బైబిలు అధ్యయన కార్యక్రమాన్ని ప్రయత్నించి చూడండి.

యెహోవాసాక్షులు—మేము ఎవరం?

మా సంస్కృతులు, భాషలు వేరు. అయినా మేమంతా కలిసికట్టుగా ఉంటాం, మాకున్న లక్ష్యాలు ఒక్కటే. యెహోవా దేవుణ్ణి ఘనపర్చడమే మా ముఖ్య ఉద్దేశం, యెహోవా దేవుడని బైబిలు చెప్తుంది. ఆయనే అన్నిటినీ సృష్టించాడు. యేసు క్రీస్తును ఆదర్శంగా తీసుకోవడానికి మా శాయశక్తులా కృషిచేస్తాం. మేము క్రైస్తవులమని చెప్పుకోవడానికి గర్విస్తున్నాం. బైబిలు గురించి, దేవుని రాజ్యం గురించి తెలుసుకునేలా ఇతరులకు సహాయం చేయడానికి మాలో ప్రతీ ఒక్కరం క్రమంగా సమయం వెచ్చిస్తాం. యెహోవా దేవుని గురించి, ఆయన రాజ్యం గురించి సాక్ష్యమిస్తాం లేదా మాట్లాడతాం. అందుకే మాకు యెహోవాసాక్షులు అనే పేరు ఉంది.

మా వెబ్‌సైట్‌లో ఏమేం ఉన్నాయో చూడండి. ఆన్‌లైన్‌లో బైబిలు చదవండి. మా గురించి, మా నమ్మకాల గురించి ఇంకెక్కువ తెలుసుకోండి.

 

వరి చేనులో ఇద్దరు యెహోవాసాక్షులు ఒకతనికి ప్రకటిస్తున్నారు.