కంటెంట్‌కు వెళ్లు

బైబిలు బోధలు

జీవితంలో మనకు వచ్చే ఎన్నో చిక్కు ప్రశ్నలకు బైబిలు చాలా చక్కని జవాబులను ఇస్తుంది. వందల ఏళ్లుగా అవి ఎంతోమందికి ఉపయోగపడ్డాయి. బైబిల్లో ఉన్న సలహాలు ఎంత బాగా ఉపయోగపడతాయో దీనిలో ఉన్న ఆర్టికల్స్‌ చదివి తెలుసుకోండి.—2 తిమోతి 3:16, 17.

 

అందుబాటులో ఉన్నవి

బైబిలు ప్రశ్నలకు జవాబులు

దేవుడు రకరకాల జీవుల్ని, మొక్కల్ని సృష్టించడానికి పరిణామాన్ని ఉపయోగించాడా?

ప్రతీ జాతిలో మార్పులు జరుగుతాయని సైంటిస్టులు గమనించిన విషయాల్ని మాత్రం బైబిలు కాదనట్లేదు.

బైబిలు ప్రశ్నలకు జవాబులు

దేవుడు రకరకాల జీవుల్ని, మొక్కల్ని సృష్టించడానికి పరిణామాన్ని ఉపయోగించాడా?

ప్రతీ జాతిలో మార్పులు జరుగుతాయని సైంటిస్టులు గమనించిన విషయాల్ని మాత్రం బైబిలు కాదనట్లేదు.

బైబిలు మీకెలా సహాయం చేస్తుంది?

శాంతి, సంతోషం

రోజువారీ ఒత్తిళ్లను ఎదుర్కోవడానికి, శారీరక-భావోద్వేగ వేదనను తగ్గించుకోవడానికి, ఒక ఉద్దేశంతో అర్థవంతమైన జీవితం గడపడానికి బైబిలు ఎంతోమందికి సహాయం చేసింది.

దేవుని మీద విశ్వాసం

ఇప్పుడు స్థిరంగా ఉండడానికి, భవిష్యత్తు విషయంలో నిజమైన ఆశతో జీవించడానికి విశ్వాసం మీకు సహాయం చేస్తుంది.

వివాహం, కుటుంబం

దంపతులకు, కుటుంబాలకు ఎన్నో సమస్యలు ఎదురౌతుంటాయి. బైబిల్లోని చక్కని సలహాలు కుటుంబ బాంధవ్యాలను మెరుగుపర్చి, బలపరుస్తాయి.

టీనేజర్లకు సహాయం

టీనేజర్లలకు తరచూ ఎదురయ్యే సవాళ్లను పరిష్కరించుకోవడానికి బైబిలు ఎలా సహాయం చేస్తుందో తెలుసుకోండి.

పిల్లలు సరదాగా నేర్చుకోవడానికి

సరదాగా నేర్చుకోవడానికి బైబిలు నుండి తయారుచేసిన ఈ కార్యకలాపాల్ని ఉపయోగించి మీ పిల్లలకు ఆధ్యాత్మిక విలువలు నేర్పించండి.

బైబిలు ఏమంటుంది?

బైబిలు ప్రశ్నలకు జవాబులు

దేవుడు, యేసు, కుటుంబం, బాధలు, ఇంకా చాలా విషయాల గురించిన ప్రశ్నలకు బైబిలు ఇచ్చే జవాబులు తెలుసుకోండి.

బైబిల్ని లోతుగా అధ్యయనం చేయడానికి

మీ అధ్యయనాన్ని ప్రోత్సాహకరంగా, ప్రయోజనకరంగా చేసే సహాయకాలను ఎంపిక చేసుకోండి.

చరిత్ర, బైబిలు

బైబిలు మన వరకు ఎలా వచ్చిందో తెలిపే సాటిలేని కథనాన్ని చూడండి. అందులోని విషయాలు చరిత్ర ప్రకారం ఖచ్చితమైనవి, నమ్మదగినవి అనేందుకు రుజువుల్ని పరిశీలించండి.

విజ్ఞాన శాస్త్రం, బైబిలు

బైబిలుకు, సైన్సుకు పొందిక ఉందా? బైబిలు చెప్పే వాటిని శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్న వాటితో పోల్చి చూసినప్పుడు మన అవగాహన పెరుగుతుంది.

యెహోవాసాక్షులతో బైబిలు స్టడీ చేయండి

బైబిలు ఎందుకు చదవాలి?

ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలమందికి జీవితంలోని ముఖ్యమైన ప్రశ్నలకు బైబిలు జవాబిస్తోంది. మీకు కూడా ఆ జవాబులు తెలుసుకోవాలనుందా?

బైబిలు అధ్యయనం అంటే ఏమిటి?

యెహోవాసాక్షుల ఉచిత బైబిలు అధ్యయన కార్యక్రమం గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుసు. దాని గురించి ఇంకా ఎక్కువ తెలుసుకోండి.

యెహోవాసాక్షులు మిమ్మల్ని కలవడానికి రిక్వెస్టు చేయండి

యెహోవాసాక్షులతో బైబిలు విషయాలు చర్చించండి, లేదా మా ఉచిత బైబిలు అధ్యయన కార్యక్రమాన్ని ప్రయత్నించి చూడండి.