యెహోవాసాక్షుల గురించి తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు

యెహోవాసాక్షులనే పేరు ఎందుకు ఉపయోగించాలి?

ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందో పరిశీలించండి.

యెహోవాసాక్షులనే పేరు ఎందుకు ఉపయోగించాలి?

ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందో పరిశీలించండి.

యెహోవాసాక్షులు పాత నిబంధనను నమ్ముతారా?

బైబిల్లోని కొన్ని భాగాలు మన కాలానికి పనికిరావా? క్రైస్తవులకు ఉపయోగపడే ఎలాంటి చారిత్రక వృత్తాంతాలు, ఆచరణాత్మక సలహాలు హీబ్రూ లేఖనాల్లో ఉన్నాయో తెలుసుకోండి.

యెహోవాసాక్షుల నమ్మకాలు ఏమిటి?

మేము నమ్మేవాటిలో 15 విషయాల గురించి తెలుసుకోండి.

యెహోవాసాక్షులు యేసును నమ్ముతారా?

నిజ క్రైస్తవులు యేసు మీద విశ్వాసం ఉంచడం ఎందుకు ప్రాముఖ్యమో పరిశీలించండి.

తమది నిజమైన మతమని యెహోవాసాక్షులు నమ్ముతున్నారా?

రక్షణకు నడిపించే మార్గాలు చాలా ఉన్నాయని యేసు చెప్పాడా?

తమను మాత్రమే దేవుడు రక్షిస్తాడని యెహోవాసాక్షులు అనుకుంటున్నారా?

దేవుడు ఎవర్ని రక్షించే అవకాశముందో బైబిలు వివరిస్తోంది.

యెహోవాసాక్షులు మత సహనం చూపిస్తారా?

సహనం చూపించేవాళ్లే నిజమైన క్రైస్తవులు ఎలా అవుతారో తెలుసుకోండి.

యెహోవాసాక్షులు రక్తమార్పిడులను ఎందుకు అంగీకరించరు?

రక్తమార్పిడులకు సంబంధించి యెహోవాసాక్షుల గురించి చాలా అపోహలు ఉన్నాయి. ఈ విషయంలో మా నమ్మకాల గురించిన నిజాలను తెలుసుకోండి.

యెహోవాసాక్షులు వాక్సిన్‌ వేయించుకోవడానికి వ్యతిరేకమా?

రోగనిరోధకత విషయంలో సొంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి రెండు బైబిలు సూత్రాలు సహాయం చేస్తాయి.

సృష్టి నిజంగా ఆరు రోజుల్లోనే జరిగిందని యెహోవాసాక్షులు నమ్ముతారా?

సృష్టి నిజంగా ఆరు రోజుల్లోనే జరిగిందనే నమ్మకానికీ, బైబిలు చెప్పేదానికీ పొంతన లేదని మీకు తెలుసా?

యెహోవాసాక్షులకు సైన్స్‌పై ఎలాంటి అభిప్రాయం ఉంది?

వాళ్ల నమ్మకాలు, సైన్స్‌ కనిపెట్టిన విషయాలకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయా?

యెహోవాసాక్షులు పాత నిబంధనను నమ్ముతారా?

బైబిల్లోని కొన్ని భాగాలు మన కాలానికి పనికిరావా? క్రైస్తవులకు ఉపయోగపడే ఎలాంటి చారిత్రక వృత్తాంతాలు, ఆచరణాత్మక సలహాలు హీబ్రూ లేఖనాల్లో ఉన్నాయో తెలుసుకోండి.

యెహోవాసాక్షులు తమ నమ్మకాల్లో కొన్నిటిని ఎందుకు మార్చుకున్నారు?

లేఖన అవగాహనలో మార్పు వచ్చినప్పుడు మేం ఆశ్చర్యపోం. బైబిలు కాలాల్లోని దేవుని సేవకులు కూడా చాలాసార్లు తమ అవగాహనలో మార్పులు చేసుకోవాల్సి వచ్చింది.

యెహోవాసాక్షులు ఆరాధనలో సిలువను ఎందుకు ఉపయోగించరు?

మేము క్రైస్తవులమే అయినా ఆరాధనలో సిలువను ఉపయోగించం. ఎందుకు?

యెహోవాసాక్షులు ఇతర మతాల ఆచారాల్ని కూడా పాటిస్తారా?

వాళ్లు బైబిలు ఉపయోగించి ఈ ప్రశ్నకు ఏవిధంగా జవాబిస్తారు?

యెహోవాసాక్షులనే పేరు ఎందుకు ఉపయోగించాలి?

ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందో పరిశీలించండి.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతమంది యెహోవాసాక్షులు ఉన్నారు?

సాక్షుల గణాంకాలను మేము ఎలా సేకరిస్తామో చూడండి.

యెహోవాసాక్షుల సంస్థ స్థాపకుడు ఎవరు?

ఛార్లెస్‌ తేజ్‌ రస్సెల్‌ ఒక కొత్త మత స్థాపకుడు ఎందుకు కాదో తెలుసుకోండి.

యెహోవాసాక్షుల పనికి ఆర్థిక మద్దతు ఎలా లభిస్తుంది?

చాలా చర్చీలు చందాలు తీసుకున్నట్టు మేం తీసుకోం.

యెహోవాసాక్షులు దశమభాగం చెల్లిస్తారా?

యెహోవాసాక్షులు ఇంత డబ్బని చెల్లించాలా?

జీతానికి పనిచేసే మతనాయకులు యెహోవాసాక్షుల్లో ఉన్నారా?

మతనాయకులు-సామాన్యులు అనే భేదం ఉందా? సమర్పించుకున్న పరిచారకులుగా ఎవరు సేవ చేస్తారు?

యెహోవాసాక్షుల్లో స్త్రీలు కూడా ప్రకటిస్తారా?

యెహోవాసాక్షులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చేసే ప్రకటనా పనిలో స్త్రీల పాత్ర ఎంత ఉంది?

యెహోవాసాక్షుల సంఘాలు ఎలా వ్యవస్థీకరించబడ్డాయి?

ఈ ఏర్పాటు ద్వారా మేము నిర్దేశాన్ని, నడిపింపును ఎలా పొందుతున్నామో తెలుసుకోండి.

యెహోవాసాక్షుల పరిపాలక సభ అంటే ఏంటి?

పరిపాలక సభ సభ్యులు మా సంస్థకు నాయకులా?

వాచ్‌ టవర్‌ బైబిల్‌ అ౦డ్‌ ట్రాక్ట్ సొసైటీ అ౦టే ఏమిటి?

ఈ స౦స్థకి, యెహోవాసాక్షులు చేసే పనికి స౦బ౦ధ౦ ఏమిటి?

తమ మీద వేసిన నిందలన్నిటికి యెహోవాసాక్షులు ఎందుకు జవాబు చెప్పరు?

తమపై నిందలేస్తున్నప్పుడు, తమను విచారిస్తున్నప్పుడు యెహోవాసాక్షులు బైబిలు సూత్రాలను పాటిస్తూ అది ‘మౌనంగా ఉండడానికి’ సమయమా లేదా ‘మాట్లాడడానికి సమయమా’ అని ఆలోచిస్తారు.”​—ప్రసంగి 3:7.

యెహోవాసాక్షులు ఇంటింటికి ఎందుకు వెళ్తారు?

యేసు తన మొట్టమొదటి శిష్యులకు ఏమి చేయమని చెప్పాడో తెలుసుకోండి.

యెహోవాసాక్షులు ఇంటింటికి వెళ్లి ప్రకటిస్తూ రక్షణ సంపాదించుకోవాలని అనుకుంటున్నారా?

రక్షణ, దాన్ని పొందడానికి సంబంధించి మా నమ్మకాలు ఏమిటో తెలుసుకోండి.

అప్పటికే ఒక మతాన్ని అనుసరిస్తున్న వాళ్ల దగ్గరకు యెహోవాసాక్షులు ఎందుకు వెళ్తారు?

తమతమ మతాలను అనుసరిస్తున్న వాళ్ల దగ్గరకు వెళ్లడానికి ఏది మమ్మల్ని కదిలిస్తుంది?

మతం మార్చుకోమని యెహోవాసాక్షులు ప్రజల్ని బలవంతపెడతారా?

మతమార్పిడి చేయడానికే యెహోవాసాక్షులు ప్రకటిస్తున్నారా? మతం మార్చకోమని ఇతరుల్ని వాళ్లు బలవంతపెడుతున్నారా?

యెహోవాసాక్షులు అందించే బైబిలు స్టడీ కోర్సు అంటే ఏమిటి?

యెహోవాసాక్షులు అందించే ఉచిత బైబిల్‌ స్టడీ ప్రోగ్రామ్‌లో మీరు ఏ బైబిలు అయినా ఉపయోగించవచ్చు. మీ కుటుంబం అంతటినీ, మీ స్నేహితుల్ని మీతో కలవమని ఆహ్వానించవచ్చు.

యెహోవాసాక్షులు మిషనరీ సేవ చేస్తారా?

ఎవరు మిషనరీ సేవ చేస్తారు, ఎందుకు? ఈ సేవ కోసం ఎవరికైనా ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చే ఏర్పాటు ఉందా?

యెహోవాసాక్షుల్లో స్త్రీలు కూడా ప్రకటిస్తారా?

యెహోవాసాక్షులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చేసే ప్రకటనా పనిలో స్త్రీల పాత్ర ఎంత ఉంది?

యెహోవాసాక్షులు సమకూడే స్థలాన్ని చర్చి అని ఎందుకు అనరు?

“యెహోవాసాక్షుల రాజ్యమందిరం” అనే పేరు ఎలా వచ్చిందో, దాన్ని మేము ఎందుకు ఉపయోగిస్తామో తెలుసుకోండి.

యెహోవాసాక్షులు ఆరాధనలో సిలువను ఎందుకు ఉపయోగించరు?

మేము క్రైస్తవులమే అయినా ఆరాధనలో సిలువను ఉపయోగించం. ఎందుకు?

యెహోవాసాక్షులు ప్రభువు రాత్రి భోజనాన్ని మిగతావాళ్లు చేసుకున్నట్లుగా ఎందుకు చేసుకోరు?

దీన్ని లాస్ట్‌ సప్పర్‌, జ్ఞాపకార్థ ఆచరణ అని కూడా అంటారు, యెహోవాసాక్షులకు ఇది పవిత్రమైన సందర్భం. ఈ సందర్భం గురించి బైబిలు ఏం చెప్తుందో తెలుసుకోండి.

యెహోవాసాక్షులు ఇతర మతాల ఆచారాల్ని కూడా పాటిస్తారా?

వాళ్లు బైబిలు ఉపయోగించి ఈ ప్రశ్నకు ఏవిధంగా జవాబిస్తారు?

యెహోవాసాక్షులకు సొంత బైబిలు ఉందా?

రకరకాల బైబిలు అనువాదాలు ఉపయోగిస్తే మీ అధ్యయనం మెరుగుపడుతుంది. మీరు అధ్యయనం చేయడానికి పవిత్ర బైబిలు కొత్త లోక అనువాదం తగినది, అలా చెప్పడానికి ప్రత్యేకించి మూడు విషయాలున్నాయి.

కొత్తలోక అనువాదం ఖచ్చితమైనదేనా?

కొత్తలోక అనువాదం బైబిలు ఇతర ఎన్నో అనువాదాల కన్నా ఎందుకు వేరుగా ఉంటుంది?

యెహోవాసాక్షులు పాత నిబంధనను నమ్ముతారా?

బైబిల్లోని కొన్ని భాగాలు మన కాలానికి పనికిరావా? క్రైస్తవులకు ఉపయోగపడే ఎలాంటి చారిత్రక వృత్తాంతాలు, ఆచరణాత్మక సలహాలు హీబ్రూ లేఖనాల్లో ఉన్నాయో తెలుసుకోండి.

దేశభక్తికి సంబంధించిన కార్యక్రమాల్లో యెహోవాసాక్షులు ఎందుకు పాల్గొనరు?

యెహోవాసాక్షులు సామాజికపరంగా లేదా రాజకీయపరంగా ఎవరి వైపైనా ఉన్నారా?

యెహోవాసాక్షులు యుద్ధాల్లో ఎందుకు పాల్గొనరు?

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలకు యెహోవాసాక్షులు యుద్ధాల్లో పాల్గొనడానికి నిరాకరిస్తారని తెలుసు. మేము అలా ఉండడానికి కారణమేమిటో తెలుసుకోండి.

యెహోవాసాక్షులు విపత్తు సహాయక చర్యల్లో పాల్గొంటారా?

విపత్తులు సంభవించినప్పుడు మేము తోటి విశ్వాసులకు, అలాగే ఇతరులకు ఎలా సహాయం చేస్తామో తెలుసుకోండి.

యెహోవాసాక్షులు వైద్య చికిత్సలు చేయించుకుంటారా?

యెహోవాసాక్షులు అసలు ఎలాంటి వైద్య చికిత్సనూ చేయించుకోరని కొంతమంది అనుకుంటారు. అది నిజమేనా?

యెహోవాసాక్షులు వాక్సిన్‌ వేయించుకోవడానికి వ్యతిరేకమా?

రోగనిరోధకత విషయంలో సొంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి రెండు బైబిలు సూత్రాలు సహాయం చేస్తాయి.

యెహోవాసాక్షులు రక్తమార్పిడులను ఎందుకు అంగీకరించరు?

రక్తమార్పిడులకు సంబంధించి యెహోవాసాక్షుల గురించి చాలా అపోహలు ఉన్నాయి. ఈ విషయంలో మా నమ్మకాల గురించిన నిజాలను తెలుసుకోండి.

చదువు విషయంలో యెహోవాసాక్షుల అభిప్రాయం ఏంటి?

విద్య విషయంలో నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నప్పుడు యెహోవాసాక్షులు ఏ సూత్రాలను పరిగణలోకి తీసుకుంటారు?

యెహోవాసాక్షులు కుటుంబాలను విడదీస్తారా?

కుటుంబాల్ని విడదీస్తున్నారనే ఆరోపణల్ని యెహోవాసాక్షులు కొన్నిసార్లు ఎదుర్కొన్నారు. అయితే నిజంగా యెహోవాసాక్షులు అలా చేస్తారా?

యెహోవాసాక్షులకు డేటింగ్‌ విషయంలో నియమాలున్నాయా?

డేటింగ్‌ అంటే ఏదో సరదా కోసం చేసేదేనా?

విడాకుల విషయంలో యెహోవాసాక్షుల అభిప్రాయం ఏమిటి?

పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు వచ్చే సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి భార్యాభర్తలకు యెహోవాసాక్షులు సహాయం చేస్తారా? యెహోవాసాక్షులు విడాకులు తీసుకోవడానికి సంఘపెద్దల ఆమోదం ఉండాలా?

యెహోవాసాక్షులు కొన్ని సినిమాలను, పుస్తకాలను, పాటలను నిషేధిస్తారా?

వినోదాన్ని ఎంచుకునేటప్పుడు ఒక క్రైస్తవుడు ఏ ప్రాథమిక సూత్రాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి?

యెహోవాసాక్షులు కొన్ని పండుగలు ఎందుకు చేసుకోరు?

యెహోవాసాక్షులు పండుగలు చేసుకోవడం గురించి మూడు ముఖ్యమైన ప్రశ్నలను పరిశీలించండి.

యెహోవాసాక్షులు క్రిస్మస్‌ ఎందుకు చేసుకోరు?

క్రిస్మస్‌ ఆవిర్భావం గురించి తెలిసినా చాలామంది దాన్ని చేసుకుంటున్నారు. యెహోవాసాక్షులు దాన్ని ఎందుకు చేసుకోరో తెలుసుకోండి.

యెహోవాసాక్షులు ఈస్టర్‌ ఎందుకు చేసుకోరు?

ఈస్టర్‌ క్రైస్తవుల పండుగని చాలామంది అనుకుంటారు. యెహోవాసాక్షులు దాన్ని ఎందుకు చేసుకోరు?

యెహోవాసాక్షులు పుట్టినరోజు ఎందుకు చేసుకోరు?

పుట్టినరోజు వేడుకల్ని దేవుడు ఇష్టపడకపోవడానికి నాలుగు కారణాలు పరిశీలించండి.

యెహోవాసాక్షులు ప్రభువు రాత్రి భోజనాన్ని మిగతావాళ్లు చేసుకున్నట్లుగా ఎందుకు చేసుకోరు?

దీన్ని లాస్ట్‌ సప్పర్‌, జ్ఞాపకార్థ ఆచరణ అని కూడా అంటారు, యెహోవాసాక్షులకు ఇది పవిత్రమైన సందర్భం. ఈ సందర్భం గురించి బైబిలు ఏం చెప్తుందో తెలుసుకోండి.

అంత్యక్రియల గురించి యెహోవాసాక్షుల అభిప్రాయమేమిటి?

మరణం గురించి యెహోవాసాక్షులు బలంగా నమ్మే విషయాలపైనే అంత్యక్రియలకు సంబంధించి వాళ్లు తీసుకునే నిర్ణయాలు ఆధారపడివుంటాయి. వాళ్ల నిర్ణయాలు ఏ సూత్రాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి?

యెహోవాసాక్షులు క్రైస్తవులా?

క్రైస్తవులమని చెప్పుకుంటున్న మత గుంపులకు, మాకు ఉన్న తేడా ఏమిటో దయచేసి పరిశీలించండి.

యెహోవాసాక్షులు ప్రొటస్టెంటులా?

యెహోవాసాక్షులకు, క్యాథలిక్కులు కాని ఇతర క్రైస్తవ మతాలకు తేడా ఉందని రెండు వాస్తవాలు చూపిస్తున్నాయి

యెహోవాసాక్షుల మతశాఖ అమెరికాకు చెందిందా?

ఈ అంతర్జాతీయ సంస్థ గురించిన నాలుగు వాస్తవాలను పరిశీలించండి.

యెహోవాసాక్షులు జాయ్‌నిజమ్‌ని అంటే యూదులకు ప్రత్యేక రాజ్యం ఏర్పడాలని నమ్ముతారా?

మా నమ్మకాలన్నీ లేఖనాలపై ఆధారపడినవి, ఒక జాతి మరో జాతి కన్నా గొప్పదని మేం ఘనపర్చం.

యెహోవాసాక్షులది ఒక తెగా?

రెండు సాధారణ అభిప్రాయాలను, యెహోవాసాక్షులకు సంబంధించిన వాస్తవాలతో పోల్చి చూడండి.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతమంది యెహోవాసాక్షులు ఉన్నారు?

సాక్షుల గణాంకాలను మేము ఎలా సేకరిస్తామో చూడండి.

నేను ఓ యెహోవాసాక్షి అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి?

మత్తయి 28:19, 20 మూడు విషయాల్ని చర్చిస్తుంది.

యెహోవాసాక్షుల దగ్గర బైబిలు స్టడీ తీసుకుంటే నేను ఖచ్చితంగా యెహోవాసాక్షిగా మారాలా?

ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలమంది యెహోవాసాక్షుల దగ్గర ఉచితంగా బైబిలు స్టడీ తీసుకుంటున్నారు. అయితే మీరు మాతో బైబిలు స్టడీ చేసినంత మాత్రాన మీరు ఖచ్చితంగా యెహోవాసాక్షిగా మారాలా?

యెహోవాసాక్షులు ఒకప్పుడు తమతో కలిసి ఆరాధించినవాళ్లను దూరంగా ఉంచుతారా?

కొన్నిసార్లు, బహిష్కరణ అవసరం. దానివల్ల ఒక వ్యక్తి సంఘంలోకి తిరిగి రావడానికి అవసరమైన మార్పులు చేసుకోగలుగుతాడు.