కంటెంట్‌కు వెళ్లు

దేవుడు అతని ప్రార్థనకు సమాధానం ఇచ్చాడు

దేవుడు అతని ప్రార్థనకు సమాధానం ఇచ్చాడు

సహాయం కోసం దేవునికి ప్రార్థించిన నెహెమ్యా గురించి నేర్చుకోవడానికి దీనిని డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని ప్రింట్‌ తీసుకోండి. కథను చదువుతున్నప్పుడు అది మీ కళ్ల ముందే నిజంగా జరుగుతున్నట్లు ఊహించుకోండి!