Lisamu 49:1-20

  • Butoto bwa kusepa bufumu

    • Hakuna mutu yakona kuliulula mwanahabo (7, 8)

    • Mulimu uliulula ya mwa Libita (15)

    • Bufumu habukoni kuyangwela mutu kwa lifu (16, 17)

Ku muzamaisi wa lipina. Samu ya bana ba Kora.+ 49  Amuutwe taba ye, mina macaba kaufela. Muteeleze, mina kaufela babayahile mwa lifasi,   Babanyinyani ni babatuna,Bafumi ni babotana.   Mulomo waka ukabulela manzwi a butali,Mi zenikengeyela mwa pilu yaka+ likabonisa kutwisiso.   Nikaisa pilu kwa lishitanguti;Nikatalusa liyumbo laka ka harepa.   Nikasabelañi ka linako za butata,+Hanipotolohilwe ki bumaswe* bwa bababata kunitulula?   Bona babasepile bufumu bwabona+Ni babaitumba ka maluwo abona amañata,+   Hakuna wa ku bona yakona kuliulula mwanahaboKamba kufa Mulimu tiululo yeliulula mwana­habo,+   (Teko ya tiululo ya bupilo* bwabona ki yetuna hahuluKuli mane habakoni kuilifa nikamuta);   Kuli apile kuya kuile mi asike abona mukoti.*+ 10  Wabona kuli nihaiba batu bababutali bashwa;Litoto ni babasina ngana bashwa hamoho,+Mi basiyela basili bufumu bwabona.+ 11  Takazo ya mwa lipilu zabona kikuli mandu abona aine kuya kuile,Litende zabona lizwelepili mwa lusika loluñwi kuya ku loluñwi. Babeile lianda zabona mabizo abona. 12  Kono mutu niha kutekiwa, haana kuzwelapili kupila;+Haafiti lifolofolo zei­shwela.+ 13  Yeo ki yona nzila ya litoto+Ni baba lilatelela, babatabela manzwi azona asina tuso. (Selah) 14  Baatulezwi kuya mwa Libita* sina lingu zeiswa kwa kubulaiwa. Lifu lika balisa;Babanani niti baka babusa+ kakusasana. Bakayunda mi hakuna sesika siyala ku bona;+Sesika ba ndu yabona ki Libita*+ isiñi ndu ya bulena.+ 15  Kono Mulimu uka niliulula mwa maata* a Li­bita,*+Kakuli uka niamuhela. (Selah) 16  Usike wasaba kabakala mutu yafuma,Kabakala bufumu bwa ndu yahae bobuekezeha, 17  Kakuli haashwa haakoni kushimba sesiñwi;+Bufumu bwahae habuna kuya ni yena.+ 18  Kakuli mwa nako ya bupilo bwahae waipabaza.+ (Batu bakulumba hau­fuma.)+ 19  Kono kwa mafelelezo uyo kopana ni lusika lwa bo kuku wahae. Habasana kubona liseli hape. 20  Mutu yasautwisisi taba ye, niha kutekiwa,+Haafiti lifolofolo zeishwela.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “mafosisa.”
Kamba “moyo.”
Kamba “libita.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Linzwi ka linzwi, “lizoho.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.