Mu ye kwa litaba za mwahali


MUITUTE BIBELE NI MULUTI

Muikole Bupilo Kuya Kuile!

Mwa puisano ya kuituta Bibele ye, hamuna kutokwa kulifa sesiñwi, mi mukafumana likalabo kwa lipuzo zelatelela:

  • Nikona kufumana cwañi tabo mwa bupilo?

  • Kana bumaswe ni manyando likafela muta omuñwi?

  • Kana nikabona balatiwa baka babashwile muta omuñwi?

  • Kana luli Mulimu waniisa pilu?

  • Niswanela kulapela cwañi kuli Mulimu aalabe litapelo zaka?

Hamutokwi Kulifa Sesiñwi

Hamuna kutokwa kulifa sesiñwi kuli mufeze tukiso kaufela ya kuituta, hamohocwalo ni kuba ni hatiso ya Muikole Bupilo Kuya Kuile! kamba Bibele haiba mwaitokwa.

Mukaituta ka Nako ni Sibaka Semutabela

Mwakona kulukisa kuli muluti wamina ato mipotela kwa sibaka semutabela ni ka nako ifi kamba ifi, kamba mwakona kuituta ka kuitusisa liprogilamu zekonahalisa kuli mubonane niha musi mwa sibaka sesiswana.

Hamuna Kuhapelezwa Kuituta

Haiba hamusa tabela kuituta, mwakona kukansula tukiso ye ka nako ifi kamba ifi; haki kuli mutamehile kueza cwalo.

Tukiso yaluna ya kuituta Bibele ieziwanga cwañi?

Mutu yomuñwi uka mitusa kuziba zeiluta Bibele mi ukanyakisisa ni mina taba ni taba. Hamunze muzwelapili mwa puisano ya kuituta Bibele ka kuitusisa buka ya Muikole Bupilo Kuya Kuile!, mukaituta zeiluta Bibele ni molikona kumituseza. Kuli muzibe zeñata, mubuhe vidio ye kamba mubone lipuzo zebabuzanga batu hañata ka za tukiso ya kuituta ye.

Kana mubata kuziba litaba zekaitutiwa?

Mutatube lituto za makalelo.

Kana mubata kukalisa kuituta?

Musine fa, kuli mulukise za tuto yamina ya Bibele yapili.