Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

B15

Kalenda ya Maheberu

NISANI (ABIBI) March—April

14 Paseka

15-21 Sinkwa Sesisika ya Mumela

16 Nubu ya Mitamuno

Jordani itala mezi a pula, litwa lashengunuka

Mabele

IYA (ZIVI) April—May

14 Paseka hamulaho wa lizazi lelitomilwe

Mbumbi yakalisa, kwahalimu hakuna malu

Buloto

SIVANI May—June

6 Mukiti wa Lisunda (Pentekota)

Kucisa kwa litabula, moya hausika silafala

Buloto, lifeiga za makalelo

TAMUZI June—July

 

Kucisa kwaekezeha, kuba ni puka yeñata

Miselo ya veine yapili

ABI July—August

 

Kucisa hahulu

Miselo ya litabula

ELULI August—September

 

Kucisa kwazwelapili

Miselo ya nzalu, miselo ya veine, ni miselo ya lifeiga

TISHIRI (ETANIMI) September—October

Mulumo wa tolombita

10 Lizazi la Sebelezo ya Kukwahela Libi

15-21 Mukiti wa Minganda

22 Mukopano oipitezi

Litabula lafela, pula ya makalelo yakalisa

Kukekela

HESHIVANI (BULU) October—November

 

Pula ya lufafazani

Liolive

KISILEVU November—December

25 Mukiti wa Kakulo

Pula yaekeza, mbundu, litwa fa malundu

Lingu mwa maliha

TEBETI December—January

 

Kubata hahulu, milupi, litwa fa malundu

Limela zamela

SHEBATI January—February

 

Kubata kwakusufala, pula yazwelapili

Lialumondi zatubula mapalisa

ADARA February—March

14, 15 Purimi

Mishika ni pula ya macwe

Likuku

VEADARA March

Kweli yeneekelizwe fa kalenda ha 7 mwa lilimo ze 19