Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

PUZO 5

Ki Taba Mañi ya Butokwa Yefumaneha Mwa Bibele?

“Nikabeya sitoyo mwahalaa hao ni musali ni mwahalaa mwanaa hao ni mwanaa musali. Mwana yo ukapyata toho yahao, mi wena uka muluma kwa lisito.”

Genese 3:15

“Macaba kaufela a lifasi akaipumanela mbuyoti ka mwanaa hao, kakuli uutwile linzwi laka.”

Genese 22:18

“Mubuso wahao utahe. Tato yahao iezwe fa lifasi, sina moiezezwa kwa lihalimu.”

Mateu 6:10

“Mi Mulimu yafa kozo, atuha apyata Satani kwatasaa mahutu amina.”

Maroma 16:20

“Lika kaufela hase libeilwe kwatasaa hae, fo cwale Mwana ni yena ukaipeya kwatasaa Yena yabeile lika kaufela kwatasaa hae, kuli Mulimu abe lika kaufela kwa batu kaufela.”

1 Makorinte 15:28

“Cwale lisepiso nelifilwe ku Abrahama ni ku mwanaa hae . . . , yena Kreste. Mi haiba mu ba Kreste, mu bana ba Abrahama luli.”

Magalata 3:16, 29

“Mubuso wa lifasi ufetuhile Mubuso wa Mulenaa luna ni wa Kreste wahae, mi ukabusa sina mulena kamita ni kuya kuile.”

Sinulo 11:15

“Ka mukwa ocwalo, drakoni yetuna yanepelwa mwa lifasi, yena noha yakale, yabizwa Diabulosi ni Satani, yanzaa kelusa lifasi kaufela; naanepezwi mwa lifasi, ni mangeloi ahae anepelwa hamoho ni yena mwa lifasi.”

Sinulo 12:9

“Laswala drakoni, noha yakale, yena Diabulosi ni Satani, mi lamutama ka lilimo ze 1,000.”

Sinulo 20:2