Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

PUZO 10

Bibele Isepisa Kuli Kukaezahalañi Kwapili?

“Babalukile bakaluwa lifasi, mi bakapila ku lona kuya kuile.”

Samu 37:29

“Lifasi liina kuya kuile.”

Muekelesia 1:4

“Ukamiza lifu kuya kuile, mi Mulena Yapahami ka Kufitisisa, yena Jehova, ukatakula miyoko kwa lipata zabona kaufela.”

Isaya 25:8

“Ka nako yeo, meeto a libofu akabona, mi mazebe a bo susu akatibululwa. Ka nako yeo, lihole likatulaka sina lizwii, mi lulimi lwa limumu lukahuweleza ka tabo. Kakuli mezi akawelauka mwa lihalaupa, mi linukana likabuba mwa lihalaupa.”

Isaya 35:5, 6

“Ukatakula miyoko kaufela kwa meeto abona, mi lifu halisana kubateñi, nihaiba kutahelwa ki maswabi kamba kulila kamba kuutwa butuku. Zapili lifelile.”

Sinulo 21:4

“Bakayaha mandu ni kupila mwateñi, mi bakacala masimu a likota za veine ni kuca miselo yazona. Habana kuyaha mandu kuli kupile mwateñi basili, mi habana kucala likota kuli miselo yazona iciwe ki basili. Kakuli mazazi a sicaba saka akalikana ni mazazi a likota, mi babaketilwe baka bakaikola misebezi ya mazoho abona.”

Isaya 65:21, 22