Lisamu 38:1-22

  • Tapelo ya mutu yaziyelehile ili yabakile

    • “Niziyelehile mi nizwafile maswe” (6)

    • Jehova uutwa babalibelezi ku yena (15)

    • “Nenibilaezwa hahulu ki sibi saka” (18)

Samu ya Davida, ya kupuliso. 38  Jehova, usike wanikalimela ka buhali bwahao,Kamba kunihakulula ka mabifi ahao.+   Kakuli masho ahao anitabile kuyo fita ni mwahali,Mi lizoho lahao linilimbile.+   Mubili waka kaufela wakula* kabakala buhali bwahao. Hakuna kozo mwa masapo aka kabakala sibi saka.+   Kakuli lifoso zaka linizengelezi fa toho;+Liniimezi hahulu inge mushimbo obukiti.   Litombo zaka zanunka mi lizwa bulaluKabakala bukuba bwaka.   Niziyelehile mi nizwafile maswe;Lizazi kaufela nizamaya inze niswabile.   Mwa mubili waka kwacisa inge mulilo;*Mubili waka kaufela wakula.+   Nimbumbile mi nipyatehile luli;Pilu yaka yeutwa butuku initongisa ka kutumusa.*   Wena Jehova, litakazo zaka kaufela li fapilaa hao,Mi sitongo saka hasisika patahala ku wena. 10  Pilu yaka inata maswe, nifelezwi ki maata,Mi liseli la meeto aka halisa liyo.+ 11  Balikani baka ni lindambo baanishengoka kabakala ziyezi yaka,Mi batu benizibana ni bona hande bayemela kwahule. 12  Babazuma bupilo* bwaka baniteela malaba;Bababata kunieza maswe babulela za kuniyundisa;+Balela za buhata lizazi kaufela. 13  Kono nenisa utwi, neniikezize inge susu;+Nenisa atumulusi mulomo waka, inge simumu.+ 14  Senili inge mutu yasautwi,Yasakoni kuikalabela ka mulomo wahae. 15  Kakuli nenilibelezi ku wena Jehova,+Mi neu nialabile, wena Jehova Mulimu waka.+ 16  Kakuli neniize: “Basike batabiswa ki manyando akaKamba kunipahamela haiba lihutu laka litelela.” 17  Kakuli nenituha niwa,Mi neniutwa butuku nako kaufela.+ 18  Neniipulezi bufosi bwaka;+Nenibilaezwa hahulu ki sibi saka.+ 19  Kono lila zaka litukufalezwi* mi limaata,*Baba nitoile kusina libaka sebali babañata. 20  Neba nikutiseza bumaswe kufita bunde boniezize;Neba nilwanisa kabakala kundongwama lika zende. 21  Jehova, usike waniyubeka. Wena Mulimu, usike waba kwahule ni na.+ 22  Unituse kapili,Jehova, wena yanipilisa.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Hakuna fokuiketile mwa nama ya mubili waka.”
Linzwi ka linzwi, “Teka yaka itezi mulilo.”
Kamba “yanibonkisa.”
Kamba “moyo.”
Linzwi ka linzwi, “zapila.”
Kamba mwendi, “Kono lila zaka zeenitoile kusina libaka ki zeñata.”