Mu ye kwa litaba za mwahali

“MUBE NI PILU-TELELE”!

Mukopano Omutuna wa Lipaki za Jehova wa 2023

Lwamimema Kwa Mukopano Omutuna wa Lipaki za Jehova wa 2023, wa “Mube ni Pilu-Telele”!

Hamuna kulifiswa • Hakuna kuba ni likoleko

Lisupo Zetuna

Lizazi Lapili: Muitute mo kubonisa pilu-telele kukona kumituseza kupeta likonkwani zamina

Lizazi Labubeli: Kuba ni pilu-telele kukona kumitusa cwañi kupilisana hande ni lubasi ni balikani bamina?

Lizazi Labulaalu: Haiba mulapela ku Mulimu kuli amituse, ki lika mañi zemukona kulibelela? Muteeleze kwa kalabo ya puzo yeo mwa ngambolo yetomile fa Bibele yeli, ‘Kana Mulimu Uka Mitusa?’

Mubuhe mavidio alatelela abonisa za mukopano omutuna wa silimo se

Ki Lika Mañi Zeezahalanga Kwa Mikopano Yaluna Yemituna?

Muzibe zemukayo ikola haiba mufumaneha kwa mukopano omutuna wa Lipaki za Jehova.

Mukopano Omutuna wa Lipaki za Jehova wa 2023: “Mube ni Pilu-Telele”!

Ki kabakalañi toho ya taba ya mukopano wa silimo se haili ya butokwa ku luna?

Kalulo Yekuswani ya Vidio ya Drama Yeli: “Ufe Jehova Nzila Yahao”

Amani ni lubasi lwahae baswanela kubaleha kuli bapilise bupilo bwabona. Kana bakaitinga fa butali bwabona, kamba kana bakaitinga ku Mulimu kuli abasileleze?