Mu ye kwa litaba za mwahali

“LILATO HALIPALELWI”!

Mukopano Omutuna wa Lipaki za Jehova wa 2019

Lumimema kuli mufumanehe kwa mukopano omutuna wa mazazi amalaalu wa silimo se okaeziwa ki Lipaki za Jehova.

ZEÑWI ZEKAYO NYAKISISWA KWA MUKOPANO WO

  • Lizazi Lapili: Muitute momukona kubela ni lilato lelituna kusina taba ni momuhuliselizwe, kukula ka nako yetelele, kamba bubotana. Mwa mavidio amakuswani akabuhiswa, mubone mo lika zebupilwe liboniseza lilato la Jehova.

  • Lizazi Labubeli: Munyakisise likuka za mwa Bibele zetusa baana babanyezi, basali babanyezwi, ni banana kubonisana lilato lelisa feli.

  • Lizazi Labulaalu: Ngambolo ya Bibele ya nyangela yenani toho ya taba yeli: “Mukona Kufumana Kai Lilato Sakata Mwa Lifasi Lelitezi Sitoyo?” ikatalusa hande mo kubonisa lilato kutuseza batu babañata-ñata mwa lifasi kaufela kusaba ni saluluti ni sitoyo.

  • Filimu: Josiasi yabulezwi mwa Bibele naahulezi mwahalaa batu babamaswe. Kono naatilo zibahala ka “likezo zahae za lilato lelisa feli.” (2 Makolonika 35:26) Fa Lizazi Labubeli ni Labulaalu, mukabuha filimu ya likalulo zepeli yeli, Likande la Josiasi: Mulate Jehova; Mutoye Bumaswe.

  • Bapoti Babashutana-shutana: Fa mikopano yemituna yemiñwi kukaba ni bapoti ni balumiwa babazwa mwa linaha zeshutana-shutana za lifasi. Mubone mo lilato likona kufeliseza moya wa kuketulula babañwi kabakala mubala wa litalo labona, mushobo kamba naha mobasimuluha.

HAMUNA KULIFISWA

HAKUNA KUBA NI LIKOLEKO

Mubone moika bela tukiso kaufela ya mukopano mi mubuhe vidio yebonisa za mikopano yaluna yemituna.

Mufumane Sibaka Sesili Bukaufi ni Komupila