Ki Lifi Zenca fa JW.ORG?

2021-05-12

LITIMANA ZA MWA BIBELE ZETALUSIZWE

Exoda 20:12 Italusizwe—“Kuteka Ndataho ni Maho”

Bakeñisa kuli Mulimu naafile sepiso kwa taelo yeo, Maisilaele nebanani libaka leliñwi hane batokwa kuimamela.

2021-05-12

MOLIITUSISEZWA LINUBU ZAMINA

Kuyemela Tukuluho ya Kulapela ya Bayahi ba Naha

Balwanisi hane balikile kupaleliswa Lipaki za Jehova kulapela ka tukuluho, kapili-pili mizwale baluna nebaangile muhato wa kubatusa.

2021-05-10

LITIMANA ZA MWA BIBELE ZETALUSIZWE

Mateu 6:33 Italusizwe—“Mubate Pili Mubuso wa Mulimu”

Kana Jesu naatalusa kuli Bakreste habaswaneli kusebeza kuli bafumane za kuipilisa ka zona?

2021-05-10

LITIMANA ZA MWA BIBELE ZETALUSIZWE

Maroma 12:2 Italusizwe—“Mufetuhe ka Kucinca Munahano Wamina”

Kana Mulimu wahapelezanga batu kucinca?

2021-05-10

LITIMANA ZA MWA BIBELE ZETALUSIZWE

Joani 3:16—“Kakuli Mulimu Naalatile Hahulu Lifasi”

Jehova Mulimu naabonisize cwañi kuli ulata mañi ni mañi waluna mi ubata kuli lupile kuya kuile?

2021-05-10

LITIMANA ZA MWA BIBELE ZETALUSIZWE

Liproverbia 3:5, 6 Italusizwe—“Usike Watiyela fa Kutwisiso Yahao”

Mukona kubonisa cwañi kuli musepile Mulimu kufita momuisepezi mina bañi?

2021-05-07

BABANCA BABUZA KULI

Ki Kabakalañi Haniswanela Kulapelanga?

Kana kulapela kutusanga feela mutu kuikutwa hande kamba kunani lituso zeñwi hape?

2021-05-07

BABANCA BABUZA KULI

Ki Kabakalañi Hanitokwa Kufumanehanga Kwa Mikopano ya Kwa Ndu ya Mubuso

Lipaki za Jehova bakopananga habeli mwa sunda kwa libaka zabona za kulapelela, zebizwa Mandu A Mubuso. Kuezahalangañi kwateñi, mi mukona kutusiwa cwañi haiba mufumaneha kwa mikopano yeo?

2021-05-07

BABANCA BABUZA KULI

Bibele Ikona Kunitusa Cwañi?—Kalulo 1: Kuziba Zeñata Mwa Bibele Yamina

Hane mukafumana mukotana omutuna onani maluwo akale, kana nemusike mwabata kuziba zeinzi mwahali? Bibele ni yona iswana sina mukotana onani maluwo akale. Inani litaba zeñata za butokwa.

2021-05-07

BABANCA BABUZA KULI

Bibele Ikona Kunitusa Cwañi?​—Kalulo 2: Muikole Kubala Bibele

Lika ze 5 zekona kumitusa kuli muikole kubala Bibele.

2021-05-03

LIPINA ZEÑWI

Ka Tumelo

Mueze inge bababona nako yende ya kwapili yalukiselize batu Mulimu.

2021-04-29

LITIMANA ZA MWA BIBELE ZETALUSIZWE

Mafilipi 4:6, 7 Italusizwe—“Musike Mwabilaezwa ki Sesiñwi”

Ki litapelo zecwañi zekona kutusa batanga ba Mulimu kufelisa lipilaelo ni kubatusa kuba ni kozo ya mwa munahano?

2021-04-29

LITIMANA ZA MWA BIBELE ZETALUSIZWE

Mareka 1:15 Italusizwe—“Mubuso wa Mulimu U Fakaufi”

Kana Jesu naatalusa kuli Mubuso neukalile kale kubusa?

2021-04-29

LITIMANA ZA MWA BIBELE ZETALUSIZWE

Isaya 42:8—“Ki na MULENA”

Mulimu uipeile libizo mañi?

2021-04-20

TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA

July 2021

Magazini ye inani litaba zekaitutiwa kuzwa August 30–September 26, 2021.

2021-04-19

LIPINA ZEÑWI

Kubabalela Pilu Yaka

Ka tuso ya Jehova, mwakona kutula butata bwa kubilaelanga.