Ki Lifi Zenca fa JW.ORG?

2023-09-28

MUSEBEZI OIPITEZI

Zeuka Eza Mubuso wa Mulimu ka za Kutokwa Hande Masheleñi

Kana mwaziba kuli Bibele ibulela za mubuso oka tatulula butata bwa kutokwa hande masheleñi ni okatahisa kuli batu kaufela bapile bupilo bobunde?

2023-09-21

LITABA ZEÑWI ZETUSA

Zekona Kutusa Batu Baba Ezwanga Maswe ki Batu Bobapila ni Bona

Muzibe kuli haki mulatu wamina mi Mulimu wamiisa pilu.

2023-09-21

MUSEBEZI OIPITEZI

Zeuka Eza Mubuso wa Mulimu Kwa Baeteleli ba Lipolitiki Babasa Sepahali

Mubone mo Mubuso wa Mulimu ukatahiseza kuli kube ni Mueteleli yasepahala ni yasakoni kulekiwa kweta.

2023-09-19

TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA

December 2023

Magazini ye inani litaba zekaitutiwa kuzwa February 5–March 3, 2024.

2023-09-14

MUSEBEZI OIPITEZI

Zeuka Eza Mubuso wa Mulimu Kwa Lika Zesinya Lifasi

Mubone mo Mubuso wa Mulimu uka feliseza lika kaufela zesinya lifasi.

2023-09-07

MUSEBEZI OIPITEZI

Zeuka Eza Mubuso wa Mulimu kwa Buikangulo Bwaluna

Mubone mo Mubuso wa Mulimu uka lutuseza kuba ni buikangulo bobunde.