Mu ye kwa litaba za mwahali

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Bibele ilutañi luli? Mukete puzo ku yeñwi ya litaba zebonisizwe kwatasi mwa tumbokisi.

“Kulata Lila Zamina” Kutalusañi?

Kukona kuba hahulu taata kusebelisa manzwi anaabulezi Jesu.

“Kulata Lila Zamina” Kutalusañi?

Kukona kuba hahulu taata kusebelisa manzwi anaabulezi Jesu.

Muitute Bibele ni Lipaki za Jehova

Ki Kabakalañi ha lu Swanela ku Ituta Bibele?

Bibele i sweli ku alaba lipuzo za butokwa hahulu ze ba sweli ku buza batu ba bañata-ñata mwa lifasi kaufela. Kana mwa tabela ku ba yo muñwi wa batu bao?

Tuto ya Bibele I Eziwanga Cwañi?

Mwa lifasi kaufela, Lipaki za Jehova bazibahala ka musebezi wabona wa kuitutanga Bibele ni batu kusina tifo. Mubone moiezezwanga tuto ya Bibele.

Mukupe Kuli Mutu Yomuñwi Ato Mipotela

Munyakisise puzo yeñwi ka za taba ya mwa Bibele, kamba muitute zeñata ka za Lipaki za Jehova.