Mu ye kwa litaba za mwahali

Babanca ni ba Mwa Lilimo za Kunonoboka

Kelezo ya mwa Bibele yakona kumitusa kutiyela miinelo yetaata ni kumitusa kuziba momukona kuipiliseza mwa bupilo. a

a Mabizo a batu bababulezwi mwa litaba ze acincizwe.

BABANCA BABUZA KULI

Mawebusaiti A Kulumelana ka Ona Mashango Aniama Cwañi?

Mawebusaiti a kulumelana ka ona mashango baalukisize ka nzila yetahisa kuli batu baalate hahulu. Liakalezo ze zakona kumitusa kuziba mwakuitusiseza hande ona.

BABANCA BABUZA KULI

Mawebusaiti A Kulumelana ka Ona Mashango Aniama Cwañi?

Mawebusaiti a kulumelana ka ona mashango baalukisize ka nzila yetahisa kuli batu baalate hahulu. Liakalezo ze zakona kumitusa kuziba mwakuitusiseza hande ona.

Babanca Babuza Kuli

Babanca babuzanga hahulu lipuzo zeama somano, balikani, bashemi, sikolo, ni zeñwi.

Zebabulela Litaka Zamina

Mwendi mukopana ni miinelo yemusika kopana kale ni yona. Mulemuhe zetusize litaka zamina kutiyela miinelo yeo.

Mavidio A Tudoli Totuswanisiwa

Kana fokuñwi hamuzibangi za kueza hamukopana ni miinelo yemiñwi? Haiba ki cwalo, mavidio a makuswani a, aka mitusa kuziba momukona kutatululela butata bobakopananga ni bona banana babasa nonoboka babañata.

Makepe Fobakona Kuñola Lisupo Babanca

Makepe a aka mitusa kuñola fateñi litaba zemunahana ni kumitusa kuitukiseza miinelo yekaezahala kwapili.

Likalabo kwa Lipuzo ze 10 Zebabuzanga Babanca

Mufumane kelezo ni liakalezo zekona kumitusa kukondisa mwa bupilo.

Litaba za Kuituta

Mubale litaba za kuituta ze kuli muekeze kwa kutwisiso yamina ni kuziba momukona kutaluseza babañwi litaba zemulumela.