Mu ye kwa litaba za mwahali

Mukupe Kuli Mutu Yomuñwi Ato Mipotela

Kana nemuka tabela kuituta zeñata ka za Bibele kamba ka za Lipaki za Jehova? Haiba ki cwalo, mukupe kuli yomuñwi wa Lipaki za Jehova ato mipotela, ka kutaleleza fomu yebonisizwe kwatasi, mi Paki yomuñwi yapila bukaufi ni mina ukato mipotela kamba kuambola ni mina fa luwaile.

Lukaitusisa feela litaba za ka butu zemuñozi fa fomu ye kwa kutaleleza kupo yamina ya kuli mupotelwe. Taba yeo ilumelelana ni Milao ya Lipaki za Jehova Yeama Kusileleza Litaba za Batu Yesebeza Mwa Lifasi Kaufela.

Lukaambola ni Mina

Musataleleza feela fomu ye, yomuñwi wa Lipaki za Jehova ukaambola ni mina, hamulaho wa sunda iliñwi kamba lisunda zepeli kuzwa fomu italeleleza.

Muitute Zeiluta Bibele

Muitute zeiluta Bibele mwa litaba zeñata kamba mubuze ka za lipuisano zelubanga ni zona za kuituta Bibele kusina kulifa sesiñwi.

Mukaituta ka Nako ni Sibaka Semutabela

Mwakona kulukisa kuli muluti wamina ato mipotela kwa sibaka semutabela ni ka nako ifi kamba ifi, kamba mwakona kuituta ka kuitusisa liprogilamu zekonahalisa kuli mubonane niha musi mwa sibaka sesiswana.