Mu ye kwa litaba za mwahali

Mukupe Kuli Mutu Yomuñwi Ato Mipotela

Kana nemuka tabela kuituta zeñata ka za Bibele kamba ka za Lipaki za Jehova? Haiba ki cwalo, mukupe kuli yomuñwi wa Lipaki za Jehova ato mipotela, ka kutaleleza fomu yebonisizwe kwatasi, mi Paki yomuñwi yapila bukaufi ni mina ukato mipotela kamba kuambola ni mina fa luwaile.

Lukaitusisa feela litaba za ka butu zemuñozi fa fomu ye kwa kutaleleza kupo yamina ya kuli mupotelwe. Taba yeo ilumelelana ni Milao ya Lipaki za Jehova Yeama Kusileleza Litaba za Batu Yesebeza Mwa Lifasi Kaufela.

Temuso ka za Butuku Bwa Coronavirus (COVID-19): Mwa libaka zeñata, halusa potelanga batu fa mandu abona kuli luikambote ni bona za Bibele, mi halusa ezanga mikopano ya nyangela. Hamutaleleza fomu ye, shangwe mubonise nombolo ya luwaile lwamina, mi Paki yapila mwa sibaka samina ukaambola ni mina.